Zon in Weegschaal

Zon in Weegschaal

Mensen met de Zon in Weegschaal hechten veel waarde aan relaties met anderen. Je bent warm en gevoelig en bent graag in het gezelschap van andere mensen. Samen met je behoefte om alles in harmonie te brengen en te houden, resulteert dat in een vriendelijk mens, die steeds verzoenend en bemiddelend optreedt. Er is niet zozeer een aangeboren gevoel voor harmonie, maar eerder een gevoel voor disharmonie, dat in balans wil komen. Evenwicht zoeken houdt voor jou het ontwikkelen van innerlijk evenwicht in, maar ook de juiste balans proberen te vinden tussen jou en de ander. Je ziet de tegenstellingen tussen ideeën, meningen, jou en de ander enz. en die probeer je in balans te brengen. Dat zoeken naar evenwicht zorgt ervoor dat je snel bereid bent tot compromissen. Een sociaal bewuste relatie met een ander is heel belangrijk voor je, omdat je een plek wil hebben om deel te nemen binnen een sociaal geheel. Je houdt er niet van om, om wat voor reden dan ook, buiten de groep te vallen. Je vindt een relatie pas goed als er vrede en harmonie is en je hebt het liefst (uiterlijk) perfecte relaties. In wezen ben je een geboren diplomaat.

Je bent gevoelig voor elke verstoring van de balans. In een conflict probeer jij te bemiddelen. Daar ligt je kracht, maar ook je zwakte. Je bent zo gevoelig voor de ander, dat je je lang teveel aantrekt van wat anderen van je vinden. Dat maakt je soms te afhankelijk en voorzichtig en laat je je handelen afhangen van de goedkeuring van anderen. Je kan een wisselvallige houding hebben en ‘met alle winden meewaaien’. Daardoor stel je je wel vriendelijk, maar ook pleaserig op.
Je vindt het moeilijk om een besluit te nemen. Niet omdat je geen keuzes kán maken, maar omdat je van ieder probleem duidelijk beide (of alle) kanten ziet. De keuze tussen de mogelijkheden is dus niet zo simpel voor jou, want kiezen vóór het één betekent kiezen tégen het andere. Als twee of meer partijen het met elkaar oneens zijn, kan jij bemiddelen door alle kanten van een zaak of situatie te schetsen. Pas als de harmonie en vrede is teruggekeerd, ben jij ook weer rustig.

Maar er is ook een andere kant aan mensen met de Zon in Weegschaal. Zo worden er, volgens onderzoeken, meer generaals geboren met een Weegschalenzon dan andere Weegschalen. Dat zijn diegene die zich juist richten op het strijdelement, vooral als het gevoel van rechtvaardigheid in gevaar is. Je neemt dan graag deel aan wedstrijden, competities, en je kan genieten van onenigheid en confrontaties met anderen, maar dan wel één op één. Dit komt mede omdat Weegschalen zo sterk naar buiten gericht zijn en hun plek in de groep/maatschappij/buitenwereld/ het leven van de ander, zo hard nodig hebben om tot bewustzijn te komen. De gevoelsband met de ander kan je dichter bij je eigen onbewuste brengen. Door zich te spiegelen aan de ander kan de Weegschaal veel leren over zichzélf.

Wat is de betekenis van de Zon in je horoscoop
De plaatsing van de Zon in een teken geeft aan hoe iemand in het diepste van zijn wezen is, wat lang niet altijd hoeft te betekenen dat iemand zich ook op die karakteristieke manier uit. De Zon is het symbool voor de weg die de mens aflegt, de weg van individuatie: jezelf zijn en begrijpen. En het teken waarin de Zon staat geeft aan op welke manier je met jezelf in harmonie kan komen en op welke wijze je die weg het best kan afleggen. Daarmee is ieder teken even goed als slecht, geen is meer of minder dan de ander.