De horoscoop is een tekening van de sterrenhemel op een bepaald moment en vanaf een bepaalde plaats op aarde, b.v. de geboorte. In deze tekening staan de tekens van de dierenriem en de planeten als symbolen opgetekend. Voor ieder mens is deze weer anders gegroepeerd en geeft daarmee uitdrukking aan het unieke van ieder mens. Daarom is de geboortetijd, naast datum en plaats, ook zo belangrijk en maakt dat een horoscoop die persoonlijke waarde heeft.

tekening

Uitleg van de symbolen in de horoscooptekening
De dierenriemtekens, planeten, huizen en aspecten zijn symbolen van onze eigen energieën. Dit samenspel van dynamieken op het moment van geboorte geeft inzicht in je persoonlijkheid.
De plaatsing van de planeten in de dierenriemtekens vormen de aanleg van het individu.
De plaatsing van de planeten in de huizen laat zien op welke levensgebieden en in welke
omstandigheden volgens welke (innerlijke) verwachtingspatronen die aanleg zich zal uiten.
De aspecten geven daarbij aan welke verdere mogelijkheden of moeilijkheden de persoon daarbij zal ondervinden of oproepen.

Dierenriemtekens
In de buitenste ring van de tekening staan de dierenriemtekens. Het zijn er twaalf en elk teken beslaat 30 graden van de cirkel. De twaalf tekens geven twaalf verschillende karaktertypen, de aanleg van een persoon, weer. De plaatsing van de Zon bij de geboorte in een bepaald teken, betekent niet dat dit teken maakt dat deze mens handelt volgens de kenmerken van dat teken. Het betekent dat dit individu in het diepst van zijn wezen de drang ervaart om zich bewust te worden van zijn aanleg en karakter en die te beheren, beheersen en te ontwikkelen op de manier die overeenkomt met dat teken. Er is daarom ook geen ‘goed’ of ‘slecht’ teken. Elk teken is in het totale verband nodig en heeft zijn eigen manier van uitdrukken, in hogere en lagere zin. De tekens geven de aanleg weer en het hangt van de mens af welke mogelijkheden hij of zij benut en hóe deze benut worden.

Planeten
De planeten staan in de vakjes in de cirkel. Elk teken heeft een bijbehorende planeet. De planeten geven de krachten of psychische inhouden in weer. In het kader van de psychologische duiding kun je ze het beste beschouwen als specifieke uitingen van innerlijke reactiepatronen. Elke planeet heeft bepaalde, alleen bij hem behorende eigenschappen. De manier waarop een planeet zijn wezenlijke inhoud uit in een horoscoop kan sterk verschillen. Het is o.a. afhankelijke van de plaatsing van die planeet in teken en huis en van de aspecten die hij maakt.

Huizen
De vakjes in de cirkel worden ‘huizen’ genoemd. Er zijn twaalf huizen, die verschillend van grootte kunnen zijn, afhankelijk van de plek op aarde waar je geboren bent. Elk huis hoort analoog bij een teken. De huizen geven de omstandigheden aan, de puur individuele ervaringen op aarde. Ze vertegenwoordigen innerlijke verwachtingspatronen en houdingen, waardoor we bepaalde reacties in de buitenwereld oproepen. Daarnaast geven ze ook de uitdrukkingsmogelijkheid van een element aan. De huizen werken daardoor net zo karaktervormend als de tekens, planeten en aspecten. Naarmate we ouden worden gaan de huizen steeds belangrijker worden. Huizen zijn immers leer- en ervaringsgebieden en we worden rijper door onze ervaringen.

Aspecten
De aspecten geven de verhoudingen tussen de planeten en bepaalde punten weer. Ze geven aan hoe de inhouden (planeten) op elkaar reageren binnen het krachtenveld van aanleg (tekens) en omstandigheden (huizen).

En verder…

Helpt een horoscoop bij opvoedingsvraagstukken.
Geeft inzicht in het behoefte – en gedragspatroon van kinderen.
Past een horoscoopanalyse goed in een persoonlijke begeleiding.
Helpt een horoscoop bij relatie – of samenwerkingsvraagstukken.
Kan een horoscoop een leidraad zijn bij werksituaties.
Is een horoscoopanalyse waardevol bij een loopbaantraject.

< Terug naar overzicht