Volle Maan: Maan in Tweeling – Zon in Boogschutter – 2020

Leesplezier 9 minuten

Vanaf maandag 30 november 2020, 10:30 uur is Volle Maan. Deze keer staan Zon en Maan in Tweeling. Deze Volle Maan is er een Maansverduistering, de eerste van het eclipsseizoen. Het is een penumbrale maansverduistering. Deze maansverduistering is veel subtieler en veel moeilijker waar te nemen dan een totale of gedeeltelijke verduistering. In het beste geval en als je goed oplet, zie je een donkere schaduw op het ‘gezicht’ van de maan.


De Zon in Boogschutter schijnt zijn Licht op de Maan in Tweeling. We gaan rusteloos op zoek om antwoord te vinden op onze vragen (Maan in Tweeling) als middel om onze eigen waarheid (Zon in Boogschutter) te vinden. De Volle Maan in Tweeling maakt harmonieuze en kansrijke verbindingen met Cheiron, maar ook ongemakkelijke met Venus en Uranus. Met deze Volle Maan willen we graag praten (Tweeling) over ons gevoel en emoties (Maan) en daardoor hogere kennis (Zon in Boogschutter) verzamelen. We kunnen ineens (Uranus) te maken krijgen met nieuwe informatie, die in eerste ongemakkelijk voelt (Venus) en weerstand oplevert (Cheiron). Het kost enige tijd en ruimte voordat de dingen duidelijk worden.

Welke thema’s gaan we nog meer ontmoeten?


Dit is tijd waarin we nadenken over de waarde van ons leven. We kunnen in deze periode op zoek gaan naar de essentie van het leven, naar dat wat wij waardevol en belangrijk vinden. Het gaat er in deze tijd om onze blik op de bezigheden te verfrissen zodat we een echt innerlijk begrip en inzicht krijgen, voordat we verder gaan op ons pad.


Aankomende periode kunnen we de behoefte voelen om naar buiten te brengen, te communiceren over wat we ontdekt hebben over onszelf, waar we staan en wat we willen in ons leven. We hebben deze periode de kans om ons innerlijk weten te ontwikkelen door open te staan voor intuïtie en zo meer inzicht te krijgen in hoe te leven vanuit ons echte zelf. En dat hoeven we niet alleen te doen, want we krijgen daarvoor ook voldoende steun van onze omgeving.  


Tweeling is een ‘dubbel’ teken, en dat is ook wat het teken Tweeling vertegenwoordigt: dualiteit: vrouw-man, yin-yang, plus-min, zwart-wit. Het laat ons zien, dat dualiteit nodig is, om te laten zien dat we allemaal anders zijn. En Tweeling verzamelt informatie over zichzelf, door nieuwsgierig te zijn over van alles en nog wat aan mensen en dingen. Wanneer er geen nieuwsgierigheid is, dan wordt Tweeling star en gelooft alleen wat ie zelf denkt en al het andere doet er niet toe. En dat kan zomaar gebeuren deze periode.


We hebben moeite om te gaan met alles wat anders dan gewoonlijk gaat. En met alle aanpassingen, die nodig zijn en gevraagd worden. Verbindingen, relaties, afspraken, die vrijheid in de weg staan, kunnen worden losgelaten. Of veranderingen dwingen je om onder ogen te zien, wie je nu eigenlijk bent en wat je waardevol vindt in het leven. Veranderingen in je sociale leven kunnen impulsief en onvoorspelbaar zijn en dat kan een bron van conflicten zijn. Je vindt dat vooral anderen jouw zin doorkruisen en je komt in opstand. Je kan zelf kiezen voor aanpassingen of wijzingen in je relaties. In sommige gevallen geldt dat voor je financiële omstandigheden. Je probeert het iedereen in je omgeving zo goed mogelijk naar de zin te maken. Prima, zolang jij daar ook bij hoort. Anders is het beter dat je de ander er vriendelijk op wijst om voor zichzelf te zorgen. Probeer een balans te vinden: reageer rustiger op de ander of de situatie. Laat duidelijk zien wat je vindt en waar je voor staat, zonder anderen te kwetsen. En laat een ander je daarbij helpen.


We hebben met deze Volle Maan de kans om onze mind te openen. Om anders te denken.  Om nieuwsgierig te zijn naar nieuwe mogelijkheden. Luister naar je intuïtie, naar je diepe innerlijke weten. De les is dat je gelooft in jouw echte waarden en vanuit dat zelfvertrouwen anderen inspireert. Voel je vrij om dat te delen met alle mensen om je heen op jouw eigen wijze. Verstandig én met liefde.

Heb een verhelderende Volle Maan.

 X Judith


Wat is de betekenis van de Volle Maanperiode
Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Vieren wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. De periode na Volle Maan, wanneer de Maan afneemt, mag je loslaten wat je niet meer dient. Een tijd van verstilling, van naar binnen keren en ruimte geven aan wat verder mag ontstaan. Wanneer het weer tijd is voor Nieuwe Maan.


Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Ram, Tweeling, Schorpioen en Boogschutter kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie. Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail

Laat een reactie achter