Volle Maan in Waterman – Zon in Leeuw – 2021

AstroLogisch Volle Maan in Waterman - Zon in Leeuw 2021 ruimterecht vrij jezelf zijn

Leesplezier, 7 minuten

Zaterdag 24 juli, vanaf 4:37 uur, is het weer Volle Maan. De Zon in Leeuw schijnt op de Volle Maan in Waterman. Er is dit jaar twee keer een Volle Maan in Waterman, in het begin en in het einde van Leeuw. Beide Volle Manen gaat het om gelijkwaardig en in vrijheid jezelf mogen/kunnen/willen uiten.

De Volle Maan staat kansrijk en harmonieus op de Noordelijke Maansknoop in Tweeling, maar maakt een ongemakkelijke verbinding met Venus in Maagd. De Zon maakt een ongemakkelijke verbinding met retro Jupiter, die nog net in Vissen staat. Venus en Jupiter maken een spanningsvolle (oppositie) verbinding met elkaar.

Deze Volle Maan symboliseert de kracht van focus op je weg. Wat vind je echt belangrijk in je leven? Onderzoek waarover je tevreden bent en waar je je in de toekomst op wilt richten. En laat los wat er niet bij past.

De Zon in Leeuw staat voor onze zelfexpressie en motiveert ons om ons hart te volgen, terwijl de Maan in Waterman weerspiegelt hoe vrij we ons voelen. Ben je in staat jezelf te zijn en te uiten zoals jij dat voelt? Wat aandacht blijft vragen is de communicatie met onze relaties.

Welke thema’s mogen we nog meer ontmoeten?


Verbeter de wereld: begin bij je echte zelf
We willen graag contact hebben met anderen. Waarbij we liever luisteren naar anderen, dan dat we zelf een gesprek beginnen. We proberen voor iedereen te zorgen, maar dat is te hoog gegrepen. We kunnen ons goed achter een vriendelijke en meelevende houding verbergen. Toch is het goed als we zelf ook praten over onze eigen emoties en gevoelens, wat in deze tijd goed mogelijk is met een vriendin, zus, moeder, oma, tante, nicht of andere vrouwen waar we een verbinding mee voelen. We kunnen ook het gevoel hebben (gehad) dat we emotioneel of in contact met anderen, onvoldoende functioneren. Die onbewuste, maar wel gevoelde en onrustig makende emoties is vooral op het gebied van communicatie en relatie. Het beste is de onzekerheid accepteren, mee omgaan en vertellen wat we verlangen en nodig hebben.

Vraagstukken over relaties, bezit en waarden in het leven kunnen de overhand nemen. En waar hebben we het dan over? Ervaringen van vroeger en nu over eigen smaak en ethische waarden. Of hoe om te gaan met nabijheid en afstand in relaties. Of met sensualiteit en erotiek. Of er zijn ervaringen over bezit, jaloezie en wat is waardevol. Of er zijn allerlei herinneringen en aangeleerd gedrag, die je kan willen vermijden of compenseren. Om maar eens een paar onderwerpen te noemen, die je aandacht vragen.

Misschien wil je dolgraag alleen maar aardig gevonden worden en voel je je erg onzeker, wanneer dat eens niet het geval blijkt te zijn. Of probeer je het iedereen in je omgeving zo goed mogelijk naar de zin te maken. Prima, zolang jij daar ook bij hoort. Anders is het beter dat je de ander er vriendelijk op wijst om voor zichzelf te zorgen. Dat wat je negatief vindt van jezelf moet je juist in deze tijd onder ogen zien. Misschien kan je niet goed bij je gevoel komen of vind je het akelig om je emoties boven tafel te krijgen. Er kan iets in het verleden gebeurd zijn, wat in het hier-en-nu schuldgevoel oplevert. Of iemand anders kan je een schuldgevoel opleggen. Je kan ontevreden over jezelf zijn, doordat je ziet wie je bent en wat je vindt dat je zou moeten zijn.


Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
De vragen ‘wie ben ik?’ en  ‘wat wil ik?’ komen terug. We hebben een behoefte om onszelf te zijn en ons echte ik te uiten. Laat jezelf zien en sta voor wat jij belangrijk vindt. Dat doen we niet alleen, maar samen met anderen, door de spiegel die we elkaar voorhouden. Je kan ook samen met anderen op pad gaat en fysiek bezig zijn. En er zijn verbindingen met autoriteitsfiguren of er is sprake van gedeeld leiderschap of ouderschap. In relaties speelt het thema verantwoordelijkheid en vertrouwen. Je kan dat wat voor jou belangrijk is, overbrengen aan anderen, waarbij het noodzakelijk is de dingen precies en duidelijk te stellen. Handig als je een spreekbuis bent voor een bepaalde groep. Of om je eigen behoeften, wensen en verwachtingen te onderzoeken.

Wat heb je zelf gedaan om deze te verwezenlijken? Indien nodig, kan je deze dan aanpassen? Welke steun kan je van anderen vragen of ontvangen? Het is mogelijk dat mensen je kansen en hulp bieden zonder dat je erom hoeft te vragen, maar zie je daar de waarde van in? En maak je hiervan het juiste gebruik? Zonder je afhankelijk op te stellen en je zelfstandigheid te vergeten. Je moet trouw aan jezelf zijn en anderen zorgvuldig loslaten, wat nodig is voor zelfzorg.  Je bent altijd iemand van jezelf, tenslotte.

Deze Volle Maan vraagt van je dat je veranderingen en aanpassingen aanbrengt, die passen bij wie je NU bent. Vooral op de manier hoe jij je gewoonlijk uitdrukt. Leeuw en Waterman willen beiden eerlijkheid en echt zijn. Spreek je (eigen) waarheid spreekt, ook al kan dat confronterend zijn. En ook al betekent dat, dat je ineens weet hoe je verder wilt, of niet, met de relatie. Het loslaten van oude banden en gewoonten kan moeilijk zijn, maar het levert uiteindelijk een gevoel van vrijheid op.


Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Waterman, Tweeling, Leeuw en Maagd kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Volle Maan – algemeen
Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Het staat symbool voor jezelf durven zijn in al je glorie. De energie is krachtig en kan overweldigend aanvoelen. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Sta stil bij wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. Vier je succes!

LEES OOK: Maan – wisselende emoties


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn  inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter