Volle Maan in Tweeling – Zon in Boogschutter

AstroLogisch, Volle Maan, Tweeling, Zon, Boogschutter, eigen wijsheid, eigenwijs, innerlijk weten, inspiratie

Leesplezier 5 minuten

De Offermaan
De Zon in Boogschutter schijnt op de Volle Maan in Tweeling, vanaf 23 november, 06:39 uur. De vorige Volle Maan was de Jachtmaan en was het de tijd van overleven en transformeren (voor details lees deze blog). De Nieuwe Maansperiode, de afgelopen twee weken, was een dieper door te dringen in de lagen onder de oppervlakte van ons bestaan, zie deze blog.

Deze Volle Maan wordt de Offermaan genoemd, de Volle Maan van innerlijk weten en wijsheid geven. Aankomende periode kunnen we de behoefte voelen om naar buiten te brengen, te communiceren over wat we in de vorige periode ontdekt hebben over onszelf, waar we staan en wat we willen in ons leven. Met deze Maan in Tweeling willen we graag praten over ons gevoel en emotie en daardoor hogere kennis verzamelen. We hebben deze periode de kans om ons innerlijk weten te ontwikkelen door afstemming op inspiratie en intuïtie en zo meer inzicht te krijgen in hoe te leven vanuit ons echte zelf.

Het kan een hoop onrust en zoeken geven op het gebied van beheersing en dan vooral zelfbeheersing. Ook impulsiviteit, goed voor jezelf opkomen en actief alert zijn op de juiste ontspanning, zijn a andere planeten. De Zon maakt een sterke verbinding met Jupiter en zowel Zon, Maan als de retrograde Mercurius maken een spanningsvolle verbinding met Mars. Saturnus draagt zijn steentje bij wat betreft beheersen en gronden. Wat zijn de AstroLogische thema’s?

Go with the flow, maar vlieg niet uit de bocht
Optimistisch en positief, willen we zoveel mogelijk weten en begrijpen. Zelfs over dingen waarvan we eerst dachten dat die ons boven de pet gingen. Er is behoefte om steeds méér te willen, op innerlijk gebied. In ieder geval om ergens áchter te komen, om inzicht te krijgen en bewuster met ons innerlijk om te kunnen gaan. Een honger naar waarheid, naar inzicht, naar vrijheid ook. We willen zeggen wat we te vertellen hebben. Enthousiast anderen motiveren en inspireren. We willen ons heel graag laten zien en bewijzen; hebben geen zin meer om ons in te houden. We kunnen gaan knallen, positief en negatief.

Een punt van a andelen, te grote felheid, ondoordachtheid, snel geïrriteerd en onvoorzichtigheid.

Al die onzekere gevoelens triggeren al snel onze vechtlust en temperament. We kunnen haastig en impulsief zijn en snel ons humeur verliezen. In gevoelsmatige kwetsbare situaties kunnen we dan te fel, te bijtend of te agressief reageren. Meestal ongeweten en ongewild. Met als doel om onszelf te beschermen, maar waarmee we and is.

Eigenwijs of eigen wijsheid
Beheersing is nodig en ook mogelijk. Beheersen wil niet zeggen dat je die emoties in moet houden, maar op een manier uiten die niet destructief is voor jou of je omgeving. Oppotten heeft geen zin en vluchten kan niet meer. Wat we het beste kunnen doen is dat wat ons bang, boos of bitter maakt, onder ogen zien en accepteren. Om een balans te vinden tussen helder denken / communiceren en actief assertief gedrag en dit evenwicht ook integreren in ons dagelijks bestaan. Vergeet niet te mediteren, of te gronden, of te ontspannen in de natuur of waar dan ook. En praat over de dingen die je innerlijk beroeren. En mocht je toch uit de bocht zijn gevlogen: praat de dingen uit.

Wat nog meer positief aan deze energie is ?, is dat we uitstekend kunnen opkomen voor dingen waarin we geloven. Tenminste: als we helder blijven denken en rustig en doelgericht doorwerken. Het gaat daarbij niet om een geweldige prestatie neer te zetten. Het resultaat wordt pas na langere tijd zichtbaar. Ben je ervan overtuigd dat je nu werkt aan de opbrengst van (over)morgen, dan kan je v and, iets en ook jezelf. Zie het als een offer van je eigen wijsheid.

Wat is de betekenis van de Volle Maanperiode
Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verst anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt. 

Iedereen, maar vooral mensen met een of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Boogschutter, Tweelingen, maar ook in Vissen en Maagd, kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren. 

Wil je weten wat de huidige st and van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Laat een reactie achter