Volle Maan in Stier – Zon in Schorpioen – 2022

AstroLogisch Volle Maan in Stier - Zon in Schorpioen 2022

Leesplezier: 11 minuten

Dinsdag 8 november 2022, 12:01 uur is het Volle Maan in Stier. Deze keer is er een totale maansverduistering, die duurt van 11:17 tot 12:43 uur. Hierbij beweegt de Maan zich door de schaduw van de Aarde, zodat er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak valt en de hele Maan veel donkerder is dan normaal. De eclips is in onze streken helaas niet zichtbaar.
De Maan staat o.a. voor gevoel, emotie en dat wat je nodig hebt om je prettig te voelen. Met een eclips voelen we in eerste instantie niet duidelijk wat we nodig hebben. We voelen wel dat er iets is dat los mag komen, duidelijk mag worden.

Zon staat in Schorpioen en schijnt zijn licht op de Volle Maan in Stier. Deze Volle Maan wordt ook wel de Klif genoemd. Het hoge land verwijst naar de veilige thuishaven (Stier). De diepte daagt je uit een sprong te maken naar je innerlijke wereld (Schorpioen). Stier wil graag concrete zekerheid en zoekt dat in materiele zaken (bezit), want dat geeft houvast. Stier geeft het bezit aan wat ‘van mij’ is en Schorpioen geeft zaken aan wat ‘van ons allemaal’ is. Waar begint en eindigt de grens tussen wat ik waardevol (Stier) vind en wat van waarde is voor ons allen (Schorpioen)? Ben ik alleen loyaal naar wat ik belangrijk vind om mij veilig te voelen (Stier) of heb ik ook een plicht naar andermans veiligheid (Schorpioen)?

De Volle Maan maakt vernieuwende verbindingen met Uranus en Noordknoop in Stier en staat op gespannen voet met Mercurius en Venus in Schorpioen.  Aan de ene kant willen we koste wat kost dat doel bereiken in wat we denken belangrijk te vinden (Zon, Venus, Mercurius in Schorpioen) en aan de andere kant wensen we een comfortabele zekerheid en laten liever we alles bij dat wat we kennen of in het uiterste geval behoudend vernieuwen (Volle Maan, Noordknoop en Uranus in Stier). Dat kan wrijving en spanning opleveren (oppositie). De Volle Maan maakt een T-vierkant met Saturnus in Waterman, nog meer spanning, maar ook duidelijk in echte stappen. We hebben zelfdiscipline nodig om in de juiste actie te komen. Deze Volle Maan maakt ook een ondersteunende verbinding met Neptunus in Vissen, die de nodige veranderingen voorziet van idealisme en compassie.

 

Welke thema’s mogen we ontmoeten?

 

Verwacht het onverwachte
Met de verbinding (conjunct) van Volle Maan met Uranus en de Noordknoop in Stier mogen we plotselinge verandering verwachten. We kunnen impulsief en onnadenkend handelen, waar we ook spijt van kunnen krijgen. We kunnen heel snel van stemming wisselen. Of de dagelijkse sleur verbreken en iets totaal anders doen. We kunnen weinig geduld hebben met mensen die ons wijzen op verantwoordelijkheden en ons de wet voorschrijven. In een opwelling kan er zomaar ruzie ontstaan.

Bereid je voor op het onvoorspelbare. Of nee, laat eigenlijk maar, want het leven kan ineens een onverwachte wending geven. Plotselinge veranderingen in je omgeving kunnen een bron van conflicten zijn, die je dwingen om onder ogen te zien wie je nu eigenlijk bent. Misschien vind je dat vooral anderen  jouw zin doorkruisen en kom je in opstand. Misschien is het nodig dat je een balans vindt tussen je eigen oorspronkelijke identiteit en de behoeften van andere mensen.  Plotselinge gebeurtenissen kunnen ook zorgen voor een koerswijziging: verbindingen veranderen, relaties die jouw vrijheid in de weg staan kunnen worden verbroken, je gezondheid of levensstijl kan van de ene op de andere dag drastisch veranderen. Het een en ander is nodig om onderdrukte energie vrij te laten komen. Tijd om vaarwel te zeggen tegen dat wat je heeft belemmerd om echt jezelf te zijn.

Je kan genieten van al die grilligheid, impulsiviteit en vrijheid. Het geeft je de gelegenheid te ontdekken, waar je echt bij hoort. Dat kan betekenen dat je nieuwe groepen mensen ontmoet, of een stimulerende relatie, verandering van loopbaan of nieuwe interesses opdoet. Dat kan op metafysische (yoga, mindfulness, hypnose etc), wetenschappelijke, politieke, (milieu)technologische en maatschappelijke gebieden. Er zijn volop kansen om meer open te staan voor die dingen van het leven, die een bijdrage leveren aan de mensheid.

 

Innerlijke herrie verlichten
De verbinding van de Volle Maan met Mercurius en Venus in Schorpioen laat een spanning zien tussen ego en emoties, tussen eigenbelang en invoelen, tussen mannelijk en vrouwelijke energie. Dat kan twee kanten opgaan. Er kan een wezenlijk/innerlijk/essentieel conflict ontstaan tussen verstand en gevoel. In plaats dat je een logisch onderscheid maakt tussen mensen, kan je ze nu ineens in hokjes stoppen. En dat zijn meestal hokjes, die je niet leuk vindt. Je kan ineens een antipathie voelen voor iemand, alleen maar om de manier waarop die persoon zich kleedt of omdat een gezicht je niet aanstaat. Ook oude gewoonten of vooroordelen uit het verleden nemen tijdelijk de plaats in van een redelijke manier van denken. Misschien worstel je om beslissingen te nemen in je leven, onzeker of je je gevoelens of je gedachten moet volgen; je hart of je hoofd. Dit betekent dat je vaak aan jezelf twijfelt. Je moet een balans tussen die twee vinden.

Het kan ook anders uitpakken. Je kan in deze periode veel over jezelf te weten komen, omdat er licht komt op je gedachten, gevoelens en emoties. Je kan je mening goed onder woorden brengen. Je kan je alleen of samen met iemand anders, terugtrekken en je blik naar binnen richten, om je innerlijk te onderzoeken. Je kan meer te weten te komen over je relaties en jouw rol daarin. Je kan ervaren dat je de dingen niet meer in de hand hebt en waarschijnlijk is dat ook zo. Misschien verlangt je partner naar romantiek, passie of vraagt op een manier aandacht en kan je dat maar moeizaam beantwoorden of bijhouden. Of misschien is het andersom en ben jij diegene die deze dingen verlangt. Het kan ook zijn dat je partner van je verwacht, of kan eisen zelfs, dat je jullie beiden kijken naar problemen uit het verleden. Problemen die jullie eigenlijk al begraven hadden.

Je kan gevoelens van afwijzing ervaren, maar het is belangrijk dat je je daar overheen zet en de waarheid onder ogen ziet. Sta voor de zaken die je belangrijk vindt, maar laat ook zien dat je bereid bent tot compromissen, waar mogelijk. Elke verbinding die tijdens deze periode worden aangegaan, goed of slecht, kan je leven krachtig beïnvloeden. Je wilt je verbonden voelen en het maakt niet uit of er conflicten en/of problemen spelen. Het gaat om de intensiteit van het contact. En ja, dat kan behoorlijke ruzies geven, maar ook een groot begrip voor elkaar. Verschil van mening kan juist positief uitpakken, omdat een eventueel niet uitgesproken spanning dan zichtbaar wordt. En dat kan voor alle partijen een opluchting zijn. Zolang je maar in de gaten houdt, dat je emoties, gedachtes en gevoel totaal verschillende dingen zijn. En dat er ruimte is voor de mening, gedachten en waarden van alle partijen. Wanneer je de innerlijke herrie hebt opgelost, komt er ruimte voor een grote gedrevenheid om je doelen te bereiken.

 

Hart werken
Volle Maan maakt een T-vierkant met Saturnus in Waterman, wat duidt op emotionele stress en spanning over veranderingen, waar we misschien persoonlijk geen zin in hebben, maar wel mede verantwoordelijk voor zijn. We worden a.h.w. verplicht om grondig en zorgvuldig te kijken naar alle gebieden in het leven, om die nodige veranderingen te maken. Dat geeft duidelijkheid in welke stappen er moeten volgen. We worden uitgedaagd om een balans te vinden tussen emotionele behoeften en plicht en verantwoording. Hoe groter de disbalans voorafgaand aan deze transit, hoe groter het ongemak. De beste manier om hiermee om te gaan, is door de juiste aanpassingen te maken, die tegemoetkomen aan zowel de innerlijke behoefte aan comfort en menselijke warmte als de externe behoefte aan prestaties en succes.

Evalueer of het begonnen project echte waarde heeft of niet. Wat niet goed was, mag nu afvallen. Dat is geen mislukking, maar kan wel voelen als falen. Ga eens nuchter na of het echt een verlies is, en probeer niet iets te redden wat het niet waard is. Focus op alles wat wel goed gaat en bouw daar verder op door, zodat succes in de toekomst mogelijk is. Daarvoor is wel geduld en volharding nodig om de rechte weg te blijven volgen. Het is gemakkelijk om nu je sterke punten te vergeten, maar discipline en doorzetten worden op de lange termijn beloond.

Dit kan een tijd vol uitdagingen zijn, waarin je je misschien alleen en somber voelt. Wees er alert op dat je niet te negatief over jezelf gaat denken, dat je jezelf niet kleineert en dat je je waardeloos voelt. Je kan je ook eindeloos bezig houden met negatieve ervaringen uit het verleden, maar weet wel dat je het moeilijk vind de dingen in het hier-en-nu in het juiste perspectief te zien. Je bent veel serieuzer dan anders, niet zo luchtig en optimistisch als gewoon. Je kan je verkeerd begrepen voelen en de neiging hebben om je terug te trekken. Kan en mag, maar weet dat de energie er nu is om serieus door te pakken. Je werk, je familie, thuis, je huwelijk, alles moet onder de loep genomen worden. Op relatiegebied kunnen er problemen zijn. Er kunnen allerlei communicatiestoornissen zijn, omdat je moeite heb met gevoelscontacten, of door sombere gevoelens, of je voelt je koud en kil en verstaat de ander niet meer.

Het is een goede energie om hard te werken aan je plicht en doelen, om inzicht te krijgen in je persoonlijke en professionele ambities en om je verantwoordelijkheden te dragen. Soms zul je je moe voelen. Let ook op je gezondheid. Gebruik je energie doelgericht en verantwoordelijk. Ga voorzichtig met je krachten om.  Mocht je ongezond bezig zijn (geweest), start dan nu een betere leefstijl met gezond voedsel en voldoende beweging. Het is nu niet de tijd om je gezondheid te verwaarlozen, want je moet hard werken om je doelen te bereiken.

 

Go with the flow
De verbindingen van de Volle Maan met Neptunus geven kansen aan, op inzichten van alle gevoeligheden. We kunnen onszelf goed uitdrukken op een creatieve manier of in contact met anderen. We willen liefdevolle aandacht geven én ontvangen. We stralen een warme vriendelijkheid uit, die anderen aantrekt. Zo kunnen we een grote sympathie ervaren voor en diep meevoelen met mensen in nood. We willen graag helpen, of persoonlijk door energie in te zetten, of geld ed. te geven aan goede doelen. We willen anderen graag helpen of leven mee met de mensen. Allemaal zonder eigenbelang. We kunnen goed overbrengen wat we bedoelen, of benoemen wat de ander bedoelt. We begrijpen de ander, zonder al te veel woorden, wat bevorderlijk is voor gesprekken. En die gaan in deze tijd niet over praktische zaken. Meer over dromen, verlangens, idealen of we willen gewoon lekker even weg. Of fijn een roman lezen, naar een feel-good movie kijken of sfeervolle muziek luisteren. Ons ratio wil even dagdromen, maar onze intuïtie werkt goed. We hebben meer inzicht in ideeën die we anders afdoen als flauwekul. Onze fantasie en verbeeldingskracht werkt veel sterker, zonder dat we de realiteit uit het oog verliezen. Ons verstand, intuïtie en gevoel zijn dan wel op één lijn, maar misschien is het toch een goed idee dat na afloop van deze periode de ingevingen van nu nog eens zorgvuldig worden bekeken. Later, want daar hebben we nu niet zoveel discipline voor.

Tijdens deze Volle Maan is de kans groter dat je je dromen herinnert. Ze kunnen levendiger zijn en berichten bevatten voor je wakkere leven. Je percepties veranderen op subtiele manieren. Hierdoor ontdek je nieuwe diepten en betekenissen, die je leven kleuren. Je kan dromen hebben voor de toekomst en daar in stilte van genieten, maar ook met dierbaren over communiceren. Dat laatste is sowieso goed om te doen, omdat het de tijd is om er nu achter te komen wat de behoefte achter de droom is.

Je hebt ook een behoefte aan spiritualiteit, op het hongerige af soms. Meestal ‘voel’ je wel ‘iets’, maar ben je je  daar niet altijd van bewust, terwijl dat ‘voelen’ wel een rol speelt in o.a. keuzes. Neem de tijd (lees: ruimte) om te vertragen, vooral als je meestal in je hoofd zit. Je kan vanuit een ontspannen toestand, dingen ontdekken waar je geen flauw benul van had (dát je die wist). Je kan een verlangen hebben om dieper door te dringen in de lagen onder de oppervlakte. Het liefst trek je je terug om dat in stilte te doen, in de natuur of om te mediteren. Om erachter te komen waar je momenteel in het leven staat. Waar je geestelijk en materieel behoefte aan hebt. En of en hoe je daaraan zelf kunt bijdragen.

Verwacht het onverwachte. De beste manier om te dealen met alle veranderingen, is ‘go with the flow’.

Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Stier, Schorpioen en Waterman kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Volle Maan – algemeen

Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Het staat symbool voor jezelf durven zijn in al je glorie. De energie is krachtig en kan overweldigend aanvoelen. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Sta stil bij wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. Vier je succes!

LEES OOK: Maan – wisselende emoties

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn  inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter