Volle Maan in Steenbok – Zon in Kreeft 2024

Leesplezier 7 minuten

Op zaterdag 22 juni, 3:07 uur is het Volle Maan in Steenbok (1e graad). De Volle Maan staat tegenover Venus en Mercurius in Kreeft, en die laatste twee staan kansrijk op Mars in Stier. De Zon in Kreeft schijnt zijn Licht op de Volle Maan, staat conjunct met Venus en Mercurius, en maakt een spannende verbinding met Pluto in Waterman, wat gaat over loslaten (inconjunct), en dat is geen favoriet werkwoord van de Kreeft.

Volle Manen benadrukken de spanning van tegenstellingen, want de Zon in een teken staat in oppositie met de Volle Maan in het tegenoverliggend teken. In de periode van Kreeft benadrukt de Volle Maan in Steenbok de dynamiek tussen Kreeft en Steenbok. Tekens op één as, die dus tegenover elkaar staan, hebben een gemeenschappelijk doel, ook al zijn hun benaderingen totaal verschillend. Opposities, en dus ook Volle Manen, in het algemeen voelen vaak als beproevingen. Als een strijdt tussen twee uitersten, die koste wat kost gewonnen moet worden. Er kan er maar één winnen, maar is dit de bedoeling? Niet helemaal. Bij een oppositie bestaat dé winnaar niet. In een oppositie hebben we óf een verlies-verlies óf een win-win. De sleutel ligt in het voortdurend aanpassen en begrijpen waar de andere kant vandaan komt. Er is een constante behoefte aan integratie van de twee werelden, die op het eerste gezicht onverenigbaar lijken. Het is de bedoeling om bewust te proberen om deze twee contrasterende aspecten te verenigen, zodat we een gemeenschappelijke basis kunnen ontdekken. Als het ware samen kijken naar het midden, ieder vanuit eigen perspectief. Niet door compromissen te sluiten of een van beide op te geven, maar door werkelijk te evolueren naar een versie van onszelf die in staat is beide te belichamen. De oppositie transformeert onvermijdelijk beide partijen.

In basis werkt het leven volgens het principe van tegengestelde krachten. Het leven zelf begint met de ontmoeting van twee contrasterende entiteiten: chromosoom X en chromosoom Y. Het leven zelf is een voortdurend proces van evaluatie, aanpassing en persoonlijke groei. Het is de dynamische balans tussen deze krachten die het leven mogelijk maakt. Op onze reis om vervulde individuen te worden (Jung noemt dat het individuatieproces) proberen we steeds onze identiteit die geworteld is in onze oorsprong (Kreeft) te verenigen met de visie van de persoon die we willen zijn (Steenbok). En die reis is best lastig. Natuurlijk kan je alle veranderingen vermijden, maar stilstaan in de tijd, maakt je kwetsbaar, afhankelijk en vatbaar om de fouten van je (voor)ouders te herhalen. Uiteindelijk houd het je gevangen. Om te groeien en te evolueren, moeten we ons eerst losmaken van onze wortels, om te bouwen aan een volwassen identiteit, waarin we verantwoordelijk leren zijn voor onze vrije keuzes.

Kreeft vertegenwoordigt thuis, zorgzaamheid, kwetsbaarheid en de wortels van je bestaan. Steenbok staat voor werk, ambities, discipline en de takken die naar de hemel reiken. Kreeft (en het 4e huis) gaat over de aantrekkingskracht of spanning om te blijven waar we zijn en de erfenis van onze familie te behouden. Steenbok (en het 10e huis) symboliseert de aantrekkingskracht om een ​​eigen pad uit te stippelen en een gewaardeerde plek of succes in de buitenwereld te bereiken. Deze Volle Maan in Steenbok van 2024 vraagt van ons om de thema’s en patronen uit onze kindertijd opnieuw te bekijken. Vooral de verhalen, die we onszelf hebben verteld over wie we zijn, onze beperkingen en onze capaciteiten. En ze dan vooral te bekijken met meer volwassen ogen, vanuit je eigen krachtige plek. Deze Volle Maan in Steenbok is een kans om de mentaliteit van slachtofferschap (Kreeft) los te laten en eigenaarschap (Steenbok) te nemen over ons leven en onze beslissingen.

 

Welke thema’s vragen om aandacht deze Volle Maan?

 

Denken met je hart en voelen met je hoofd
De Volle Maan in Steenbok maakt spannende verbinding (oppositie) met Venus en ook nog met Mercurius in Kreeft. De Zon in Kreeft schijnt zijn licht op Venus en Mercurius in een nauwe samenwerking (conjunctie). Dat geeft dat we meer behoefte ervaren aan een sterke gevoelsverbindingen met anderen. We willen ons verbonden voelen en het maakt niet uit of er conflicten zijn. En ja, dat kan discussies geven, maar ook een groot begrip voor elkaar. Verschil van mening kan juist positief uitpakken, omdat een eventueel niet uitgesproken spanning dan zichtbaar wordt. En dat kan voor alle partijen een opluchting zijn.

Er kan een innerlijk conflict ontstaan tussen verstand en gevoel. In plaats dat je een logisch onderscheid maakt, ga je alles en iedereen op basis van je emoties ineens in hokjes stoppen. En dat zijn meestal hokjes, die je niet leuk vindt. Je kan ineens een antipathie voelen voor iemand, alleen maar om de manier waarop die persoon zich kleedt of omdat iemands gezicht je niet aanstaat. Ook oude gewoonten of vooroordelen uit het verleden nemen tijdelijk de plaats in van je redelijke manier van denken. Het kan ook anders. Je kan in deze periode veel over jezelf te weten komen, omdat je gevoelens en emoties heel duidelijk zijn. Je kan je alleen of samen met iemand anders, terugtrekken en je blik naar binnen richten, om je gevoelens te onderzoeken. Zolang je maar in de gaten houdt, dat je emoties en gedachtes twee totaal verschillende dingen zijn. Je worstelt om beslissingen te nemen in je leven, onzeker of je je gevoelens of je verstand moet volgen; je hart of je hoofd. Dit betekent dat je vaak aan jezelf kunt twijfelen. Je moet zorgen voor een realistische balans tussen die twee uitersten.

 

Begrip voor elkaar
Wat relaties betreft kan het zowel pijnlijk als vreugdevol zijn. Als je een geliefde hebt, dan kan het pijnlijk zijn wanneer er misschien minder betrokkenheid is, dan jij graag zou willen. Misschien hebben werk en ambities meer prioriteit momenteel en kan dat verwarrend voor je zijn. Mogelijk lost geduld hebben al teveel lading op de emoties al op. Het kan ook zijn dat je moet accepteren en loslaten dat de relatie nergens naar toe gaat. Ben je single, dan kan je focus liggen op iemand om je leven mee te delen. Of dat je sterke gevoelens hebt voor iemand, maar dat je niet weet of het eenrichtingsverkeer is.

Of je nou in een relatie zit of niet, het is zeer waarschijnlijk dat je het verlangen naar liefde veel aandacht vraagt. Blijven hangen in onzekerheid, beschuldigingen en verwijten helpt niet, maar je focus verleggen wel. Door bv. jezelf te verzorgen en te voeden door een plezierige tijd door te brengen met familie en vrienden, erop vertrouwend dat de liefde komt die je nodig hebt. Of door een hobby of bezigheid, waarin jij je gevoel kwijt kan, te doen. Door de ruimte die daarbij vrij kan komen, kan je een groter begrip te krijgen van het soort relatie die goed is voor jouw welzijn.

 

Loslaten & Ruimte maken
De Zon in Kreeft maakt een verbinding met Pluto in Waterman die te maken heeft met loslaten (inconjunct), altijd een lastige energie, omdat het onzeker maakt.  Deze tijd kan stressvol of vreugdevol zijn. Het is mogelijk om oude gedragspatronen, gewoontes en onzekerheden over jezelf los te laten, om echt schoon schip te maken. Je staat op het punt om krachtige veranderingen in jezelf aan te brengen en deze kunnen worden weerspiegeld in je leven. Het kan zijn dat je wegloopt uit een positie die niet meer bij je past of dat een krachtige gebeurtenis of activiteit in je leven ten einde is gekomen. Dat geeft ruimte voor creatieve veranderingen. Je maakt deze aanpassingen om naar je innerlijke kracht te zoeken en een eerlijker leven dat beter aansluit bij wie jij bent. Met wilskracht kun je deze in gang zetten, om je ambities te bereiken. Doe dat niet alleen voor jezelf en doe het niet alleen.

Kijk daarbij vooral in je omgeving, want dat geeft voldoende stof voor onderwerpen, die je een nieuwe kijk op je leven kan geven. Mars maakt kansrijke verbindingen (sextiel) met Venus en Mercurius en dat wijst erop, dat je oude problemen, waarvoor je eerder geen oplossing had, op een nieuwe manier aanpakken. Positief en vol zelfvertrouwen kun je mensen overtuigen van de juistheid van jouw standpunt. Je kan goed samenwerken met anderen om een idee uit te werken. Je kan samen plannen maken of meningsverschillen uit de weg ruimen, zonder dat jullie elkaar als een bedreiging ervaren. Eventuele nieuwe problemen zie je als een uitdaging om iets van te leren. Denk daarbij ook aan  toekomstplannen, die krachtige keuzes nodig hebben. Of voor besprekingen en het afsluiten van contracten. Er zijn ook kansen op financieel gebied, vooral als het om duurzame en realistische investeringen gaat. Ook een goede tijd om bezig te zijn met onderwerpen die je een nieuwe kijk op je leven kunnen geven, zoals astrologie, nieuwe technische snufjes, digitale communicatie, internet enz.

 

Maak plezier!
Met de verbinding van de Zon met Venus en Mercurius en de Volle Maan is dit hét moment om ons zo duidelijk mogelijk te uiten, want we kunnen juist nu ons gevoel goed onder woorden brengen. We kunnen we ons ook goed uitdrukken op een creatieve manier of in contact met anderen. We willen graag liefdevolle aandacht geven én ontvangen. Of om erop uit te gaan, voor sociale contacten en nieuwe vriendschappen. Contacten met anderen kunnen verfrissend zijn, zelfs oude vrienden die je door en door kent, kunnen je verrassen. Je kan het heerlijk vinden om samen met anderen te zijn en te genieten van de gezamenlijkheid. Je kan in het gezelschap van anderen, jezelf zijn. Je hart staat open voor je omgeving en je wilt bijstaan waar je kan. Heb je zin in een feestje, doe dat dan vooral. Of geniet van de schoonheid van de natuur of kunstzinnige zaken.  Maak plezier, het liefst samen met anderen!

Ik wens je veel lol in hart en krullebol!

Stralende groet,
Judith

Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Kreeft, Steenbok en Stier kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Volle Maan – algemeen

Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Het staat symbool voor jezelf durven zijn in al je glorie. De energie is krachtig en kan overweldigend aanvoelen. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Sta stil bij wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. Vier je succes!

LEES OOK: Maan – wisselende emoties

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn  inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter