Volle Maan in Steenbok & Zon in Kreeft – 2023

Leesplezier 6 minuten

Maandag 3 juli 2023, 13:38 uur is het weer Volle Maan. De Zon in Kreeft schijnt op de Volle Maan in Steenbok. Zon en Volle Maan maken een harmonieuze (driehoek) en een kansrijke (sextiel) verbinding met Jupiter en retrograde Saturnus. Dat wijst op werken aan en vooruitgang in lange termijndoelen. En op evalueren, (in)zien en geloven dat we alles in huis hebben, wat nodig is om succesvol te zijn. Enige spanning in communicatie is niet uitgesloten, omdat tijdens deze Volle Maan Mercurius in Kreeft een gespannen contact maakt met Cheiron in Ram. De Volle Maan in Steenbok helpt om het een en ander nuchter en objectief te benaderen.

 

Welke thema’s vragen om aandacht deze Volle Maan?

 

Wat goed is, is goed
Met de verbinding van Volle Maan met Saturnus zijn er kansen om te genieten van een evenwicht tussen familie en werk en/of van harmonieuze relaties met familieleden. We kunnen nuchterder nadenken over gevoelens, zonder dat deze ons beheersen. Hoe meer we alle aspecten van het leven nu kunnen versterken en stabiliseren, hoe meer we daar in de toekomst aan hebben.

Met de energie van deze Volle Maan kan je verder bouwen op de basis die er al is en waardevolle zaken uit je verleden in je bestaan van nu toe te passen. Je kan hard en resultaatgericht werken of hebben gewerkt om je doelen te bereiken. Je kan vooruitgang boeken. Of waardering of promotie krijgen als beloning voor je inzet. Eerdere activiteiten die drukkend of belastend lijken, kun je nu geduldig, vastberaden en krachtig aanpakken.

Je kan gecompliceerde gevoelszaken makkelijker onder ogen kan zien, door de dingen van een afstandje te bekijken. Je kan jezelf te leren kennen door je relaties en door te zien wat voor effect je op de omgeving hebt. Onderzoek nauwkeurig welke structuren je in je leven hebt aangebracht. Welke gewoontes heb je? Hoe is de situatie binnen je gezin? Hoe gaat het op je werk? Hoe is het met je gezondheid en leefstijl gesteld? Ga alle gebieden na die belangrijk voor je zijn. En maak het niet moeilijk, houdt het vooral praktisch. Evalueer en beoordeel gewoontes opnieuw, maak een praktisch plan deze zorgvuldig uit te voeren.

 

Happydepeppie
De verbindingen van de Volle Maan & Zon met Jupiter geeft een ontspannen energie, waarin we genieten van harmonieuze relaties met dierbaren. Ook ons thuisleven kan heel bevredigend zijn. Er kan van alles naar ons toe komen en we hoeven er nauwelijks tot geen moeite voor te doen. Het leven lijkt van een leien dakje te gaan. We formuleren duidelijke persoonlijke doelen en zijn vol vertrouwen dat we de doelen bereiken. Alles wat we doen, schijnt te lukken. Al gebeurt er niet veel, we kunnen ons toch tevreden en voldaan voelen.

Je hebt voldoende energie om naar je ambities te werken en kunt gemakkelijk de hulp van andere mensen inroepen. Je bent graag in gezelschap van anderen en zij willen je graag helpen je doel te bereiken. Het is het resultaat van een gevoel van erbij horen, van je één voelen met anderen. Mensen helpen betekent dat er ook hulp voor jou is en je bent je ervan bewust hoe belangrijk dat is. Je borrelt over van enthousiasme: dit werkt aanstekelijk en dat trekt gezelligheid aan. Gebruik de kansen die zich aandienen in deze periode, laat ze niet uit je vingers glippen. Je hebt er juist nu veel voordeel van, maar let op dat je niet overdrijft vanuit te optimistisch enthousiasme.

 

Delen over voelen en denken
De ietwat gespannen verbinding van de Volle Maan met Mercurius kan twee kanten opgaan. Er kan een innerlijk conflict ontstaan tussen verstand en gevoel. Dat kan voortkomen uit oude gewoonten of vooroordelen uit het verleden, die je hebt geleerd vanuit familiepatronen. Je worstelt om beslissingen te nemen in je leven, onzeker of je je gevoelens of je gedachten moet volgen; je hart of je hoofd. Dit betekent dat je vaak aan jezelf kan twijfelen.   

Het kan ook anders. Je kan in deze periode veel over jezelf te weten komen, omdat je gevoelens en emoties heel duidelijk zijn. Dan is dit hét moment om deze zo duidelijk mogelijk te uiten. Je kan je alleen of samen met iemand anders, terugtrekken en je blik naar binnen richten, om je gevoelens te onderzoeken. Zolang je maar in de gaten houdt, dat je emoties en gedachtes twee totaal verschillende dingen zijn.  

Mercurius in Kreeft brengt emotionele gevoeligheid in onze communicatie. Wat we zeggen, betekent ook echt iets in deze periode. Mercurius maakt ook een vierkant met Cheiron en dat geeft aan dat je gevoelens onder woorden brengen en uitwisselen pijnlijk kunnen zijn. Je kan je gedwongen voelen om kwetsende woorden van een ander te incasseren. Of je deelt ze zelf uit. Het is ook mogelijk dat je een aantal pijnlijke beslissingen moet nemen, die alleen bereikt kunnen worden door een evaluatie van de structuren in je leven. Je kan spanning ervaren als je assertief bent of jezelf wilt laten zien. Misschien geloof je dat je niet slim genoeg bent, of heb je moeite om je eigen gedachten, gevoel en mening te verkondigen. Deze energie nodigt je uit om op je onderbuikgevoel en emotionele intelligentie te vertrouwen. Bedenk dan dat je door over emotionele onderwerpen te communiceren, je ook zorgt voor jezelf en anderen.

 

Tussentijds vieren
Het grote succes bestaat uit het behalen van meerdere doelen. En elk doel wordt gevormd door kleine stappen met vallen en opstaan. We zijn geneigd om alleen het grote doel te zien, maar staan we ook stil voor de overwinningen onderweg? Die mogen ook gevierd worden! Dat geeft weer energie om door te gaan. Deze Volle Maan in Steenbok laat zien dat al het harde werken echt verschil maakt. Dat alles wat je denkt, voelt, doet, evalueert, aanpast, doorzet en behaalt, je uiteindelijk – stap voor stap – dichter bij je doel brengt. Vier ook je kleine successen!

 

Ik wens je een succesvolle viering!

Stralende groet,
Judith

Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Ram, Stier, Kreeft, Steenbok en Vissen kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Volle Maan – algemeen

Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Het staat symbool voor jezelf durven zijn in al je glorie. De energie is krachtig en kan overweldigend aanvoelen. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Sta stil bij wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. Vier je succes!

LEES OOK: Maan – wisselende emoties

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn  inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter