Volle Maan in Schorpioen – Zon in Stier 2023

AstroLogisch Volle Maan in Schorpioen - Zon in Stier 2023

Leesplezier: 5 minuten

Vrijdag 5 mei 2023, 19:34 uur, is het Volle Maan in Schorpioen. De Volle Maan staat gespannen op het Stellium in Stier en maakt opposities met retrograde Mercurius, Zon en Uranus. Daarnaast maakt ze een ongemakkelijke loslaatverbinding (inconjunct) met Cheiron in Ram. De verbinding van de Volle Maan met Mars in Kreeft kan wat harmonie brengen in alle intensiteit.

 

Bloedmaan
Volle Manen in Schorpioen voelen altijd intens, want schorpioenenergie gaat de diepte in en rust niet voor de onderste steen boven is. Zo ook deze Volle Maan, want we hebben Volle maan én maansverduistering. De Volle Maan wordt deels verduisterd, doordat het in de bijschaduw van de Aarde staat. Dat zorgt ervoor dat er op een deel van het oppervlak van de Maan, het Zonlicht valt. De deeleclips vindt plaats tussen 17:15 en 21:30 uur. In onze streken is het einde van de eclips te zien. HIER vindt je de exacte tijd van de maximale verduistering.

Een maansverduistering (of maaneclips) is iets anders dan de maandelijkse donkere maan. De verduistering gebeurt, wanneer de Zon, de Aarde en de Maan op één lijn staan (met de aarde in het midden. De  Zon en Maan staan tegenover elkaar (in oppositie). Normaal weerkaatst de Maan het licht van de Zon naar de Aarde, maar tijdens een eclips van de Maan staat de Aarde in de weg.  De Maan bevindt zich in de schaduw van de Aarde en ontvangt de Maan geen zonlicht en wordt dus donker, ofwel is verduisterd. Een volledige verduistering van de Maan kleurt de Maan diep oranjerood.  Een verduisterde Volle Maan wordt Bloedmaan genoemd. HIER zie je een video van de NASA, met opnamen van een totale maansverduistering, waarbij de Maan rood kleurde. Dat zal bij deze deeleclips niet of een stuk minder zijn.

Ook al zien we de eclips nauwelijks, voelen kunnen we het wél.  De energie van de Volle Maan tijdens een totale verduistering is namelijk veel sterker en beter voelbaar dan die van een ‘normale’ volle maan. De Maan staat o.a. voor gevoel, emotie en dat wat je nodig hebt om je prettig te voelen. Met een eclips voelen we in eerste instantie niet duidelijk wat we nodig hebben. We voelen wel dat er iets is dat ons beperkt. Dat ‘iets’ kan te maken hebben met het verleden, waarvan we ons vrij kunnen maken.

 

Welke thema’s mogen we ontmoeten deze Volle Maan?

 

Tijd voor een ander deuntje
Het Stellium in Stier met de Noordknoop, Mercurius, Zon en Uranus leert ons om vertrouwen te hebben in het veranderingsproces en een hernieuwd gevoel van vrede en stabiliteit te ontwikkelen. Met de Stierenergie zijn we geneigd om vast te houden aan oude ideeën en zijn we misschien bang iets nieuws te moeten beginnen. De mens is gelijk een stier een kuddedier en we willen over het algemeen graag zekerheid in het leven, waarbij we graag terugvallen op een stabiele routine, gewoontes en gebaande paden. En daar kunnen we heel koppig in zijn. Het is tijd voor een ander liedje. De huidige tendensen laten zien dat het tijd is om de basis grondig om te ploegen en nieuw zaad te zaaien. Uranus in Stier helpt ons al een poosje om vasthoudend nieuwe manieren in de samenleving na te streven, waarbij de hulpbronnen van de mensheid in beeld komen.

De verbinding van de Volle Maan en Zon met Uranus maakt zichtbaar, dat we in deze tijd zoeken naar nieuwe uitingsmogelijkheden die je een vrijer mens kunnen maken. Op zijn best bevrijden we ons van belemmeringen door onszelf of anderen opgelegd en die ontwikkelingen in de weg hebben gestaan. Op zijn slechtst is dit een periode van enorme instabiliteit en chaotische, onvoorziene gebeurtenissen die je leven overhoop gooien. Oude patronen worden afgebroken om een nieuwe koers te varen. Het is het perfecte moment om alles weg te gooien dat oud en vermoeiend is geworden, met name slechte gewoonten. Tegelijkertijd moeten we nieuwe manieren (uit)vinden om naar de wereld te kijken en nieuwe activiteiten verwelkomen. Wetenschap, technologie, metafysica, elektronica, wereldpolitiek of natuurbehoud kunnen op dit moment aantrekkelijk zijn.

Het kan een voorbode van een revolutionaire periode vol verrassingen zijn. Misschien verandert een gebied van je leven onherroepelijk en dwingt je het bekende achter je te laten en het onbekende in te gaan. Of er kunnen conflicten ontstaan door wispelturigheid, bv. omdat je heen en weer schommelt tussen ratio en gevoel. Of doordat je handelt vanuit intuïtie. Je verzet je tegen elke beperking die anderen je opleggen. Leef je volgens aangeleerd gedrag en niet volgens je echte eigen opvattingen, dan moet je deze nu echt loslaten. Het is een uitdaging om je leven te onderzoeken en uit te vinden welke wijzigingen nodig zijn om een groter gevoel van vrijheid te krijgen en meer jezelf te kunnen zijn.

 

Herkauwen
De verbinding van de Volle Maan en Zon met de retrograde Mercurius laat zien dat we deze periode twee kanten kunnen opgaan. Er kan een wezenlijk/innerlijk/essentieel, conflict ontstaan tussen verstand en gevoel. In plaats dat we een logisch onderscheid maken tussen mensen, kunnen we ze nu ineens in hokjes stoppen. En dat zijn meestal hokjes, die niet leuk zijn. We kunnen ineens een antipathie voelen voor iemand, alleen maar om de manier waarop die persoon zich kleedt of omdat een gezicht ons niet aanstaat. Ook oude gewoonten of vooroordelen uit het verleden nemen tijdelijk de plaats in van een redelijke manier van denken.

Het kan ook anders. Je kan in deze periode veel over jezelf te weten komen, omdat je gevoelens en emoties heel duidelijk worden/zijn. Je kan je alleen of samen met iemand anders, terugtrekken en je blik naar binnen richten, om je gevoelens te onderzoeken. Zolang je maar in de gaten houdt, dat je emoties en gedachtes twee totaal verschillende dingen zijn.

Je worstelt om beslissingen te nemen in je leven, onzeker of je je gevoelens of je gedachten moet volgen; je hart of je hoofd. Dit betekent dat je vaak aan jezelf twijfelt. Je moet een balans tussen die twee vinden. Als je de innerlijke herrie hebt opgelost, komt er ruimte voor een grote gedrevenheid om je doelen te bereiken.

 

Loslaten via confrontatie
De moeizame verbinding van de Volle Maan met Cheiron (inconjunct) is een loslaatenergie. Een tijdelijk inconjunct veroorzaakt verandering en scheiding, het laat je in een nieuwe situatie belanden of je daar nu klaar voor bent of niet. Soms geeft dat spanning, soms is het plezierig. Uiteindelijk kan je loslaten en vrijkomen van een situatie. In dit geval gaat het erom dat de behoefte aan emotionele veiligheid botst met de behoefte aan waardering. Als je emotioneel in de war bent, kun je je beheersing verliezen en gedragen op een manier die je zelf normaal gesproken afkeurt. Je kan sterk domineren of manipuleren of dat je een ander laat domineren of manipuleren. Je bent heel goed in het helpen van anderen en je wilt graag warmte en steun geven, de andere bemoederen als het ware. Door confrontatie met je eigen emoties kan je inzicht krijgen in de gelijkwaardige houding waarnaar je verlangt.

Soms weet je niet hoe je je moet houden in emotionele situaties, of in situaties waarin je je koestering en verzorging wilt uiten. Misschien vind je het moeilijk om assertief zijn en voor jezelf op te komen. Je kan bang zijn dat de ander boos wordt, of je bent bang voor je eigen woede, want dat haalt je uit je harmonie. Of je hebt een kort lontje en je bent snel geraakt. Dat kan leiden tot een spiraal waarin je je kwetsbaar voelt, je jezelf wilt terugtrekken enz. terwijl je eigenlijk juist zo’n behoefte hebt om je gevoel uit te wisselen met je omgeving. Je moed (met een d, ja) leren dat  jouw eigen manier van dingen doen precies goed is.

 

Geef jezelf wat je nodig hebt
Met de harmonieuze verbinding van de Volle Maan en Zon met Mars krijgen we hulp om ons moediger en meer zelfvertrouwen te voelen dan anders. We nemen het initiatief om met anderen te communiceren over onze gevoelens en motivaties. We spreken direct en met overtuiging, zonder anderen aan te vallen. En dat dwingt respect af. We begrijpen wat anderen nodig hebben en weten hen te overtuigen. Een goede tijd om samen te werken, of om werk af te maken, van welke soort dan ook. We voelen dat we het kunnen. Als we nu iets beginnen wat een langere tijd nodig heeft, bestaat het risico dat het project niet afgemaakt wordt.

Al die energie moet je ook kwijt en dat gaat het beste door fysiek in beweging te komen. Je kan deze periode ook heel assertief zijn. Hoewel de energie van deze Volle Maan goed is voor samenwerking, ben je niet van plan om opzij te gaan, maar wel bereid om naar gemeenschappelijke standpunten te zoeken. Je geniet ervan om je te kunnen uiten. Op elk gebied kun je enthousiasme brengen, maar probeer routine en het alledaagse te vermijden. Deze Volle Maan geeft een intense energie om een sterke eigenwaarde te ontwikkelen en je behoeftes te herwaarderen.

(NB Judith: Overigens: als ik spreek over behoefte, dan bedoel ik niet ‘leuk om te hebben’. Nee, dan bedoel ik: dat heb je NODIG. En wat je nodig hebt, moet je serieus onderzoeken en accepteren. Je hebt er recht op, wat je nodig hebt en neem daar je ruimte voor).

Ik wens je een inspirerende Volle Maan!

Stralende groet,
Judith

Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Stier, Kreeft, Schorpioen en Ram kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Volle Maan – algemeen

Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Het staat symbool voor jezelf durven zijn in al je glorie. De energie is krachtig en kan overweldigend aanvoelen. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Sta stil bij wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. Vier je succes!

LEES OOK: Maan – wisselende emoties

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn  inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

 

Laat een reactie achter

2 reacties

 1. Diana Walraven op 04/05/2023 om 16:37

  Hallo Judith,
  Ik zou heel graag weten wat de huidige planetenstand en transities voor mij betekenen.
  Met vriendelijke groet Diana Walraven

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 06/05/2023 om 17:41

   Beste Diana,

   Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in astrologie! Ik inspireer je graag verder tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek over de AstroLogische mogelijkheden, die ik bied. Welke dag(en) en tijd komen jou het beste uit?

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe