Volle Maan in Ram – Zon in Weegschaal – 2022

Leestijd: 9 minuten

 

Zondag 9 oktober 2022, 22:54 uur, is het weer Volle Maan. De Zon in Weegschaal verlicht de Volle Maan in Ram. Het thema van de Nieuwe Maan in Weegschaal – actief balansen voor een nieuw evenwicht – zet zich voort met Volle Maan in Ram. Weegschaal zoekt altijd naar harmonie en balans in de omgeving, om het evenwicht in zichzelf te behouden. We kunnen ons bewust (Zon) worden van disbalans in relatie tot de ander (Weegschaal) en tot onszelf (Ram) en wat we nodig hebben om ons weer prettig te voelen (Maan). Wat de energie van de Nieuwe Maan in Weegschaal zijn, lees je HIER.

Met Volle Maan vier je je succes. Met Volle Maan in Ram is het een prachtvol moment op jezelf te laten zien. Wie ben jij nu? Wanneer gedraag jij je als een afhankelijk klein kind? Wanneer ben je wijs en onafhankelijk? In hoeverre neem jij je ruimterecht om niet alleen de ander maar juist jezelf waardevol te vinden?

De Volle Maan staat conjunct Cheiron in Ram en tegenover Venus conjunct Zon in Weegschaal. Volle Maan maakt kansrijke en harmonieuze verbindingen met Saturnus en Mars. Zon en Venus maken een ongemakkelijke verbinding die met loslaten te maken heeft in de relatiesferen.

 

Wat zijn de thema’s van deze Volle Maan in Ram? 


(On)gelijkwaardig evenwicht
Met de verbinding van Volle Maan met Zon, Venus en Cheiron kunnen we meer te weten komen over onze relaties en onze rol daarin. We willen ons graag verbonden voelen en het maakt niet uit of er conflicten en/of problemen spelen. Het gaat om de intensiteit van het contact. En ja, dat kan behoorlijke ruzies geven, maar ook een groot begrip voor elkaar. Verschil van mening kan juist positief uitpakken, omdat een eventueel niet uitgesproken spanning dan zichtbaar wordt. En dat kan voor alle partijen een opluchting zijn. In deze periode mogen we leren om op een assertieve manier voor onszelf op te komen. We kunnen de pijnpunten van anderen zien, en ervoor kiezen om onze eigen dingen opzij te zetten. En díe keuze staat onze onafhankelijkheid in de weg.

Je kan worden geconfronteerd met oude pijnpunten, met ervaringen en ontwikkelingen op het emotionele vlak. Dat kan te maken hebben met afwijzing, een onveilige omgeving of een verstikkende liefde en verzorging. Als gevolg daarvan kan je je op diverse manieren hebben aangepast met bijbehorend aangeleerd gedrag. Soms ten koste van jezelf, soms ten koste van de ander. Het punt is, dat als je niet naar je eigen krassen kijkt, dat al snel een ongelijkwaardige houding in relatie(s) kan geven. Neem ook de tijd voor jezelf en onderzoek je emoties. Daarmee geef je ook verzorging aan jezelf.  Misschien worstel je om jezelf te zijn, omdat je bang bent anderen pijn te doen of te beledigen. Misschien zijn relatie(s)en/of verbindingen(en) een bron van pijn / verdriet zijn, door eigen acties, van de ander of door een gebeurtenis buitenaf.

Het mag dan zo zijn dat die persoon of gebeurtenis een innerlijke wond opent, maar je hebt nu de gelegenheid om het verleden te helen en weer verder te gaan. Bedenk dat die ander, of de gebeurtenis, je niet met opzet pijn doet. Maar je wordt erdoor getriggerd en het is die diep onderbewuste emotie die jou pijnigt.  Op een gekke manier is deze actuele emotie eigenlijk een geschenk, omdat het je de mogelijkheid geeft inzicht te krijgen in je eigen motivaties, wat je drijfveren zijn. Het kan ook gaan om emotionele pijn, of om verdriet doordat een dierbare lijdt aan een of andere ziekte of aandoening. In sommige gevallen ondergaat je partner een transformatie, door oude emotionele wonden uit het verleden los op te schonen. En dat heeft een positief effect op jouw leven. Hoe dan ook, het is belangrijk dat je jezelf en je dierbaren verzorgt. Je kan verschillende wegen bewandelen om je zorgen te verlichten, van jezelf omringen met meelevende vrienden, tot alternatieve therapieën onderzoeken. Het is belangrijk dat je jezelf en anderen vriendelijk behandelt tijdens deze pijnlijke periode.  Je dromen kunnen je ook vertellen over je moeilijkheden die je overdag ervaart.  Best kans dat er tranen vloeien in deze tijd, maar uiteindelijk is het een leerzame en genezende periode.


Basis in balans
De kansrijke en harmonieuze verbindingen van Volle Maan, Zon, Saturnus en Mars geven discipline en moed om uitdagingen aan te gaan, die voorheen te zwaar leken. Dit kan van toepassing zijn op carrièrestappen, relaties of elke droom die je hebt vermeden door gebrek aan moed of gewoon traagheid. Als je in een sleur bent geweest, is de tijd rijp om je angsten te overwinnen en je ambities te verwezenlijken. Je kunt een leidende rol op je nemen, je eigen bedrijf runnen of stappen zetten om meer onafhankelijk te werken. Je hebt veel energie en hebt baat bij sporten of activiteiten, waarvoor je je moet inspannen.

Focus op de fundamentele aspecten van je leven, zoals huis, werk en gezin. Je moet goed op de details van je leven letten en ervoor zorgen dat alles stabiel is, om georganiseerd en consequent door te werken aan succes. Misschien zijn er situaties waarin je je emoties moet beheersen in plaats van ze te uiten. In ieder geval geeft deze samenstand hulp om gecompliceerde gevoelszaken makkelijker, openen en eerlijker onder ogen kan zien. Je kan nuchterder nadenken over je gevoelens, zonder dat deze je beheersen. Wees niet passief, want dan kan je in oude patronen terugvallen en dan mis je deze kans om je bewuster te worden. Hoe meer je alle aspecten van je leven nu kunt versterken en stabiliseren, hoe meer je daar in de toekomst aan zult hebben.

Misschien heb je het idee, dat je bergen kan verzetten. Doe dat ook, kom in beweging. Letterlijk. Dat is niet alleen goed voor je lichaam, maar geeft ook mentaal en emotioneel nieuwe energie en kracht. Onderzoek de verschillende projecten of doelen in je leven. Wat wil je bereiken? Wat zijn je motivaties? Waar sta je nu? Waar wil je naar toe? Heb je eigenlijk geen idee wat je aan het doen bent, onderzoek dat dan.

Weet je precies wat je wilt en hoe je dat kan bereiken, ga dan praktisch te werk en stel jezelf daarbij de vragen: ‘wat heeft dit voor nut’, of ‘waar is dit goed voor’? Uiteindelijk krijg je er ook waardering voor, maar dat is niet het uitgangspunt. Deze energie gaat je helpen jezelf beter te leren kennen doordat je ook je innerlijke reacties beter ziet. Je moet niet alleen jezelf zijn, maar ook proberen erachter te komen wie je echt bent. Hoe meer je van jezelf begrijpt, hoe beter dat is voor de toekomst, wanneer je met van alles en nog wat geconfronteerd kan worden. Ben je op bepaalde gebieden uit balans geraakt, begin dan nu opnieuw. Bepaal hier en nu wat je nodig hebt, luister vooral naar je eigen criteria en leef daarnaar.


Loslaten wat niet meer aansluit
De ongemakkelijke verbindingen tussen Zon/Venus en Uranus/Noordknoop gaat over herkennen, accepteren en loslaten. Deze energie houdt een uitdaging in, een prikkel of een aanzet om je op weg te begeven wanneer je de neiging hebt om voor die uitdaging van het lot weg te lopen.  Aan de ene kant ervaar je afleiding en/of irritatie over wat er van je gevraagd wordt. Aan de andere kant ervaar je de prikkel of stimulans om een stap te zetten. En om welke energie gaat het dan? Steeds keren de vragen ‘wie ben ik?’ en  ‘wat wil ik?’ terug, omdat je jezelf wilt leren kennen en uiten. Je gaat op zoek naar je eigen ik en de bedoeling van jouw leven. Het gaat erom om steeds weer de moed te hebben om jouw unieke zijn te realiseren, om jezelf te laten zien, om doelbewust je vaardigheden en talenten te gebruiken, om voor je eigen wensen uit te komen en je eigen wil te tonen.  Om vanuit verbinding met jezelf je eigen plek in te nemen, zichtbaar en begrijpelijk te worden.

Het kan ook zijn dat verborgen spanningen in je relaties naar buiten komen, zodat je er wel wat aan móet doen. Je relaties kunnen je confronteren met jezelf. Bestudeer vooral je eigen reacties en handelingen om nog meer over jezelf te leren. Praat daar vooral met anderen over, ga het niet alleen in je uppie uitdokteren of opzouten. Je kan je in deze periode vooral bewust worden in hoeverre jij de mensen van wie je houdt, ook nodig hebt.

Er kunnen allerlei herinneringen en aangeleerd gedrag uit voortkomen, die je kan willen vermijden of compenseren. In ieder geval vraagt het veelvuldig je aandacht. Het is belangrijk dat je alles wat niet bij jou past loslaat, ook als het niet is ‘zoals het hoort’. Kom erachter wat je nodig hebt en ga op een natuurlijke manier met je eigen voor- en afkeuren. Dat betekent dat verbindingen kunnen veranderen, relaties die jouw vrijheid in de weg staan kunnen worden verbroken, je gezondheid of levensstijl kan (plotseling) veranderen. Misschien vind je het moeilijk om jezelf te zijn in je persoonlijke relaties of vind je veranderingen in relaties en je sociale leven lastig. Een periode van veranderingen in je relaties en je sociale leven. Je kan een groep vrienden waar je bij hoort, loslaten. Of het is gewoon een hele hectische fase in je relaties. Misschien komt een relatie of vriendschap, waarover jij je nogal hebt opgewonden, tot een eind. Je kan aanpassingen of wijzingen maken in je relaties. In sommige gevallen geldt dat voor je financiële omstandigheden.

Telkens wanneer je naar vrijheid zoekt, kan je onzeker worden omdat je ook de warmte en geborgenheid van de relatie wil. En als je dat opzoekt, steekt die vrijheidsdrang weer op. Dat maakt dat je wisselvallig kan overkomen of eigenlijk ook wel bent, in vriendschappen en relaties. Dat zet een moeilijke spiraal in werking. De ene keer wil warmte, het andere moment vrijheid. Het ene moment wil je samen allerlei leuke dingen doen, het volgende moment zet je je er tegen af. En waar je waarschijnlijk helemaal niet tegen kan, is dat anderen iets van je verwachten, zodat je in relaties soms behoorlijk onverantwoord kan reageren.

Het risico is dat je je teveel richt op je eigen zekerheid, veiligheid, behoeften en verlangens richt, dat je niet meer toekomt aan de voor jou belangrijke levensontwikkelingen. Vooral als je in beslag wordt genomen door vragen op het gebied van relatiethema’s en wat jij belangrijk en waardevol vindt. Probeer een balans te vinden: reageer rustiger op de ander, druk jezelf uit en laat een ander je daarbij helpen. Dan kan je wijzigingen maken in wat je nu nodig hebt, passend in de situatie van dit moment. Gaan staan voor een eerlijke en echte verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen.

 

Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Ram, Weegschaal, Waterman, Stier en Tweelingen kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Volle Maan – algemeen
Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Het staat symbool voor jezelf durven zijn in al je glorie. De energie is krachtig en kan overweldigend aanvoelen. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Sta stil bij wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. Vier je succes!

LEES OOK: Maan – wisselende emoties

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn  inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

 

Laat een reactie achter

2 reacties

 1. Lutgarde Chaltin op 08/10/2022 om 17:32

  Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Ram, Weegschaal, Waterman, Stier en Tweelingen kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.

  Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
  Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

  Ik weet niet goed hoe deze reacties werken… maar mijn ascendant is stier op 25° wat blijkbaar betekent dat de zwarte ster Algol ‘op mijn ascendant staat’… bovendien staat naar verluid ‘Litith de zwarte maan’ ook op mijn ascendant = zou een blinde vlek zijn… Dat kan want ik heb na levenslang proberen te communiceren dat er ‘iets mis is met mij’ 4 jaar geleden de diagnose van ASS gekregen… Eindelijk iets dat – ook voor mij – betekenis heeft … Mijn maan staat in waterman op 1°29… En bovendien staat mijn noordelijke maansknoop in weegschaal op 8°53… Ik ben momenteel super emotioneel, super overgevoelig (nog meer als normaal) en het lijkt wel alsof alle remmen los staan… Als autist heb ik het hier heel moeilijk mee… wat is er in godsnaam aan de hand?!

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 18/10/2022 om 14:23

   Beste Lutgarde,

   Ten tijde van de Volle Maan en in de dagen ervoor in de aanloop naar de Volle Maan heeft de Maan al contact gemaakt met jouw Noordelijke Maansknoop. Daarnaast maakte Jupiter een sextiel met jouw Watemanmaan, wat emoties gevoed door mentale processen kan uitvergroten. En Pluto stond stil om uit retrograde direct te gaan lopen, op 26 graden Steenbok, wat binnen 1 graad orb een stevige driehoek maakt met jouw Stierascendant. Genoeg pittige en diepgaande emoties te ervaren en te overdenken gehad, vermoed ik? Het is in ieder geval tijdelijk, dus ik hoop dat je wat constructiefs hebt kunnen doen met de mogelijke confrontatie.

   Zowel een sextiel als driehoek zijn kansrijke en harmonieuze energieën, maar ik heb onvoldoende inzicht in je horoscoop om te kunnen duiden of en hoe ze positief kunnen uitpakken en op welk gebied. Daar heb ik je gehele geboortehoroscoop voor nodig. Mocht je geïnteresseerd zijn in een transitduiding, dan inspireer ik je graag verder tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek over de AstroLogische mogelijkheden, die ik bied.

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe
   Veel leesplezier!

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe