Volle Maan in Leeuw – Zon in Waterman – 2021

Leesplezier 11 minuten

Op donderdag 28 januari, vanaf 20:16 uur is het Volle Maan. Deze Volle Maan in Leeuw wordt de Wolfmaan of de maan van de Overstroming genoemd. Zon staat in dezelfde graad als Jupiter, de Grote Weldoener. De Volle Maan en Zon/Jupiter samen maken spanningsvolle (vierkanten) verbindingen met Mars in Stier. Dat is een T-vierkant op Mars, waar Uranus, ook in Stier een rode vlag kan laten wapperen. Dit T-vierkant is al (af en aan) een paar weken actief, waarbij plotselinge uitbarstingen van geweld mogelijk zijn. Stress ligt op de loer. Dit is een pittige Volle Maan, met een opvliegende, ongeduldige en starre energie. Waar kunnen we deze vasthoudende energie voor gebruiken?

Zon en Jupiter maken een kansrijke (sextiel) en de Volle Maan een harmonieuze verbinding (driehoek) op Cheiron in Ram. Dat geeft een positieve draai aan de spannende opvliegers.

De Zon in Waterman schijnt zijn Licht op de Maan in Leeuw. We hebben behoefte om onszelf te laten zien en ons hart te volgen (Maan in Leeuw), vanuit gelijkwaardig en vrijheid (Zon en Jupiter in Waterman). Met Zon conjunct Jupiter tegenover de Volle Maan willen we zoveel mogelijk doen. We kunnen vooral een behoefte hebben om te willen weten en begrijpen. Zelfs over dingen waarvan we eerst dachten dat die ons boven de pet gingen. Zon staat voor ons bewustzijn en onze identiteit. Jupiter voor ons  geloof en vertrouwen, onze overtuigingen en de hogere waarheid. Een mooie samenstand om onze overtuigingen en waar we in geloven te onderzoeken. Wat is waar? Wat past er nog bij je? Zijn je overtuigingen van vorig jaar nog steeds geldig? Past je visie van 2020 wel in 2021? Welke nieuwe overtuiging heb je nodig voor je groei? Tijd om je visie bij te werken, te formuleren of tot stand te  brengen.

Welke thema’s kunnen we nog meer ontmoeten?

Hijs de rode vlag!
Mars in Stier stelt zich agressief op om macht, kracht en bezit te verdienen. En is superkoppig als hij niet krijgt waar ie naar verlangt. Uranus voegt nog wat extra vonken bij het buskruit. En het vierkant met de Volle Maan in Leeuw en Zon/Jupiter in Waterman kan ervoor zorgen dat de zaken, ego’s en emoties,  buiten proporties opgeblazen worden. Het verlangen om te handelen (Mars in Stier) vanuit de diepste waarden (Uranus in Stier) is zo krachtig, dat we over grenzen kunnen gaan van wat momenteel sociaal acceptabel is. Kortom: dit is een energie, waar we behoedzaam mee om moeten gaan.

De opstandige Mars kan in blinde woede doldriest om zich heen razen. Die energie voelen we. En hoe we er mee omgaan, dat is een keuze. We kunnen deze energie ook positief opbouwend gebruiken. Stier houdt ervan de dingen concreet en praktisch te benaderen. De hogere uiting van deze energie is het ondernemen van zinvolle actie op basis van je ware normen, waarden en principes. Mars kan ons de gedrevenheid geven. Uranus kan ons inspireren. Met als resultaat dingen bereiken, waarvan je nooit had gedacht dat het mogelijk was. Wat gaan we als mensheid nu doen met deze energie? Vernietigen of geïnspireerd samenwerken voor het gemeenschappelijk belang?


Aangebrand
Tijd om zeer bewust te zijn van je motivaties. Je voelt je rusteloos en hebt frisse lucht nodig, letterlijk of figuurlijk! Je kan moeite om onderscheid te maken tussen opkomen voor jezelf en agressiviteit. Misschien denk je dat je gewoon je eigen zaak duidelijk maakt, terwijl anderen beweren dat je opdringerig bent. Je bent impulsief en vastbesloten om  jezelf te zijn. Je wilt de dingen op je eigen manier doen en je zet je hakken in het zand als je denkt te worden tegengehouden. Zeker wanneer de dingen anders uitpakken dan je je hebt voorgesteld. Of dat je niet de erkenning krijgt, die je verdient. Of als je je niet gezien en gehoord voelt. Pas op voor plotselinge conflicten. Vooral die, die te maken hebben met inperken van je vrijheid.  Wees voorzichtig dat je de ergernis of vechtlust van anderen niet opwekt. Sta je in je recht, spreek dat vooral uit. Lucht je hart. Let wel op de toon, die de muziek maakt. Anders beland je alsnog snel in een bak herrie.

Rebelleren kan een groot probleem worden, vooral als we vinden dat er iets of iemand in de weg staat. We zijn opvliegend en snel aangebrand. Grote kans dat dit een tijd is van grote emoties, onnodige irritaties of veel te gehaast zijn. Kortom: gedoe en geharrewar. Irritaties en frustraties kunnen ook verstorend op relaties werken. Het is een uitdaging om ons echte ongemak onder ogen te zien en de moed om dit op een goede manier te uiten. Om wel stoom af te blazen, maar geen puinhoop achter te laten. We kunnen alles wat op ons afkomt als een bedreiging zien en daardoor in de verdediging of weerstand schieten. Nou is de kunst om na te gaan of het een echte aanval is, of dat we dit zo ervaren, omdat alles een tikje groots en meeslepend aanvoelt.


Bliksems nog aan toe
Als donderslag bij heldere hemel kunnen er veranderingen zijn of zich kansen voordoen, die ongekende mogelijkheden bieden. Dat kunnen resultaten zijn van handelingen uit het verleden, door bv. onbewust gedrag of onderdrukte gevoelens. Of zaken waarvan jij je wel bewust bent, maar die je tot nu toe voor anderen verborgen hebt weten te houden. In deze periode kan dit boven tafel komen. Het kan spanning veroorzaken en plotselinge veranderingen in emoties en gevoel. Allerlei kleinigheden die je de afgelopen tijd hebt onderdrukt, komen plotseling naar boven en vragen om een oplossing. 

Dit is een periode dat je verplicht bent om veranderingen aan te brengen in je aanpak. Met name op het gebied van gezin, (t)huis en relaties. Of je je er bewust van bent of niet, er is al enige tijd spanning opgebouwd. Bv. je hebt je geconcentreerd op één gebied van je leven ten koste van andere(n). Misschien suddert er een conflict  in een of meer van je belangrijke relaties. Ongeacht het scenario zijn er nu veranderingen nodig in je houding en misschien je hele levensstijl.

Vaak zijn veranderingen de enige manier zijn om vooruit te komen. Zorg er dan wel voor dat je dat je een realistisch overzicht hebt en niet als een kip zonder kop aan het veranderen slaat. Overweeg zorgvuldig welke verandering de beste is. Doe een beroep op zelfdiscipline, aangezien impulsiviteit een belemmering kan zijn om het doel te bereiken. Met de nodige zelfdiscipline kan je deze tomeloze energie positief gebruiken om bergen werk te verzetten.


Ont-wikkel de ingewikkeldheid
Wat je ook doet of laat, je kan opmerken dat wat je voelt dat je nodig hebt, niet in overeenstemming zijn met die van de gemeenschap. Ook dat kan enorm rusteloos en ongeduldig maken. En wakkert mogelijk een grotere behoefte aan vrijheid aan, om zelf te willen bepalen wat goed is. Positief gezien ben je gretig om je plannen uit te voeren. Negatief gezien, vergooi je je kansen door dingen en mensen voor vanzelfsprekend te nemen. Het risico is dat je slordig omgaat met je talenten, deze achteloos accepteert en niet echt ontwikkelt. Wanneer je in de vertraging gaat, kalmeert en waardeert wat er is, dan heb je kans om blijvende voordelen uit deze periode te halen.

Je moed geloven in je natuurlijke kracht en vanuit dat zelfvertrouwen anderen inspireren. Er zijn mogelijkheden voor ontwikkeling, waar je nooit aan gedacht hebt. Je kan een talent ontdekken, waarvan je niet wist dat je het in je had. Het is ook mogelijk dat je in deze tijd door je wat je gelooft nieuwe en verhelderende inzichten krijgt. Er zijn kansen om fysieke en/of emotionele wonden te helen. Om de pijnlijke emoties uit het leven onder ogen te zien en de ervaringen op een liefdevolle manier te delen. Om je identiteit in overeenstemming te brengen met je ware doel.

Je bent in staat om de pijnlijke emoties uit je leven onder ogen te zien en je ervaringen op een liefdevolle manier te delen. Je kan anderen helpen, omdat je hun pijnpunt begrijpt.. Misschien vind je heerlijk om warmte en steun te geven, waar en hoe het maar kan in deze gekke tijd. Je stapt makkelijk in een verzorgende rol voor je naasten. Een aandachtspunt is, dat je ook naar je eigen behoefte moet kijken. Anders ontstaat er al snel een ongelijkwaardigheid. Neem eens de tijd voor jezelf om de confrontatie met je eigen emoties aan te gaan, daarmee geef je ook verzorging aan jezelf. 

Hoewel het leven nu een beetje onvoorspelbaar, chaotisch en spannend kan zijn, zal het je beter afgaan als je met de stroom meegaat, in plaats van proberen vast te klampen aan de bekende weg. Uiteindelijk zul je genieten van een nieuw gevoel van bevrijding en erkennen dat je leven beter is. Met meer vrijheid om jouw hart te volgen.


Wat is de betekenis van de Volle Maanperiode
Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Vieren wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. De periode na Volle Maan, wanneer de Maan afneemt, mag je loslaten wat je niet meer dient. Een tijd van verstilling, van naar binnen keren en ruimte geven aan wat verder mag ontstaan. Wanneer het weer tijd is voor Nieuwe Maan.

Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Waterman, Ram, Stier en Leeuw kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

2 reacties

 1. Sylvie op 28/01/2021 om 22:18

  Ik wil graag weten wat de transits voor me betekenen.

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 29/01/2021 om 20:23

   Beste Sylvie,

   Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in astrologie en hoe de transits uitwerken in je geboortehoroscoop!

   Graag inspireer ik je verder tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek over de AstroLogische mogelijkheden, die ik bied. Welke dag(en) en tijd komen jou het beste uit?

   Ik hoor het graag van je!

   Met stralende groet,

   Judith LauppeLaat een reactie achter