Volle Maan in Kreeft – Zon in Steenbok 2020

Leesplezier 8 minuten

Kiezen voor kansen
Vrijdag 10 januari 2020, vanaf 18:30 uur, is het Volle Maan. En er is een gedeeltelijke maansverduistering, die we bij helder weer kunnen zien. Exacte tijden lees je hier.  Deze Volle Maan in Kreeft wordt de Oude Maan of Reebokmaan genoemd en heeft als thema ‘kans op zekerheid’. De Volle Maan maakt samen met Zon harmonieuze verbindingen op Neptunus in Vissen wat onze sensitiviteit vergroot. Daarnaast maakt de Maan spanningsvolle energie, met Mercurius en de Saturnus-Pluto conjunctie. Het oude is teniet gedaan, zie het nieuwe, is het motto van deze belangrijke Saturnus-Pluto combi. Lees hier meer over deze combi, die maar eens in de 30-40 jaar voorkomt! Dat is mogelijk once in a lifetime…

De Zon in Steenbok, samen met Mercurius, Saturnus en Pluto, schijnt zijn Licht op de Maan in Kreeft. We hebben behoefte om ons veilig en geborgen te voelen (Maan in Kreeft), vanuit het gevoel dat we een gewaardeerd lid van onze samenleving zijn (Zon in Steenbok). Het gaat er in deze tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven. En oud plichtgevoel los te laten. Om na te denken over de waarde van ons leven. Uitdagingen te zien als mogelijkheden tot groei, als kansen i.p.v. belemmeringen. Bewust worden van beperkende gedachten en deze transformeren in geloven in eigen kracht en zelfvertrouwen. Uranus doet daar de volgende dag nog een inspirerende schep bovenop, wat inzicht kan geven hoe je de ver andering kan toepassen in de praktijk. Lees hier meer over de actuele transits tijdens deze Volle Maan.

Welke thema’s kunnen we nog meer ontmoeten?

De kracht van kwetsbaarheid
Het is een goede tijd om te focussen om analyses te maken op resultaten van eerder gemaakte keuzes. We zijn vooral bezig met onze plichten en verantwoordelijkheden. Op al die taken die we niet zelf gekozen hebben, maar waarvan we het gevoel hebben dat we ze moeten doen. En misschien bestaan ze alleen in ons hoofd, maar ze kunnen toch heel reëel zijn. We kunnen het gevoel hebben, dat we falen, dat iets nooit genoeg is, dat de eisen van de buitenwereld te hoog zijn om te kunnen vervullen. Dat hoeft niet zo te zijn. Alles wat we in deze periode kiezen, heeft een langduriger effect, dan andere gevolgen. Zeker wat betreft innerlijk werk kan er vooruitgang geboekt worden. Het is tijd orde op zaken te stellen, zowel met de omgeving als in ons eigen leven. We zijn deze periode bewust van alle zwakheden en problemen in het leven. Dat maakt  ernstig, voorzichtig, perfectionistisch en we zien alle details, wat zowel voor- als nadelen heeft. We zien zoveel tekortkomingen, dat we de goede kanten niet meer zien. Voordeel is dat we heel zorgvuldig kunnen denken. Vooral op een al eerder gemaakt onderwerp, kunnen we nu grondig overdacht de details invullen.

De communicatie met anderen kan meer betekenis krijgen, maar ook moeizamer dan anders verlopen. Je kan bang zijn om jezelf teveel bloot te geven als je iets zegt, en daarom zeg je liever maar helemaal niets. Maar dat voedt tegelijkertijd een negatief denkpatroon, en dus is delen beter. Hét moment om je zo duidelijk mogelijk te uiten. Mocht je kritiek hebben, laat dit dan een opbouwende kritiek zijn. Richt je daarbij op het corrigeren van zwakke plekken en het opbouwen van vertrouwen van mensen in hun eigen ideeën en plannen. Ook die van jezelf. Oude meningen die geen waarde meer hebben, kun je beter loslaten.


Herstructurering van zijn
Dikke kans dat dit een periode is van fundamentele ver ander bepaalt. Je kan ook tegen een vervelende situatie aanlopen, die te maken heeft met misdaad. Of die zorgen voor een radicale ommekeer in je bestaan.

We hebben de behoefte in beweging te komen. We kunnen ver anders aan de oppervlakte blijven liggen. Elk onderwerp willen we het liefs tot op de bodem uitzoeken, want we zijn niet zomaar tevreden met oppervlakkige antwoorden. Dat kunnen we doen d.m.v. methodes die te maken hebben met individuele transformatie en bewustzijn, zoals psychologie, meditatie, yoga en astrologie.


Waar kies jij voor?
We kunnen deze periode niet zo goed uit de voeten met emoties en gevoelens, van onszelf en and en gevoel. Wat onze gevoelswereld en behoefte aan geborgenheid betreft, zien we alles wat somber in en gaan we er bij voorbaat van uit dat het misgaat, zodat het alleen maar mee kan vallen. We vinden het lastig om de dingen nuchter en realistisch te zien.

Ontmoetingen met mensen met wie je een grote gevoelsb and hebt, kunnen zeer heftig verlopen. Je kan beheerst worden door schuldgevoel, jaloezie, bezitsdrang of emotionele controle of macht. Je kan in deze periode veel over jezelf te weten komen, omdat je gevoelens en emoties heel duidelijk zijn. Je kan je alleen of samen met iem anders, terugtrekken en je blik naar binnen richten, om je gevoelens te onderzoeken. Je kan je alleen voelen, alsof niem and op de wereld met je wil praten. Je staat niet open voor positieve aanmoediging, maar ziet wel alles wat níet goed gaat. Je bent geneigd om de uitkomst te besturen, onder controle te houden, maar geeft dat de nodige ruimte om tot diepga ande inzichten te komen? Als je die innerlijke herrie hebt opgelost en de uitkomst loslaat, komt er ruimte voor een grote gedrevenheid om je in te zetten, voor dát wat jij waardevol vindt.


Wat is de betekenis van de Volle Maanperiode
Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verst and. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de andacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Vieren wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. De periode na Volle Maan, wanneer de Maan afneemt, mag je loslaten wat je niet meer dient. Een tijd van verstilling, van naar binnen keren en ruimte geven aan wat verder mag ontstaan. Wanneer het weer tijd is voor Nieuwe Maan.


Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Kreeft, Steenbok, Vissen en Stier, kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige st and van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. In januari voor de actieprijs van € 20,00 en te besteden in heel 2020. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn wekelijkse inspiratiemail (elke vrijdag) en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter