Venus in Steenbok – retrograde en conjunct Pluto

AstroLogisch Venus in Steenbok - 2021 retrograde en conjunct Pluto

Leesplezier 14 minuten

Op vrijdag 5 november verlaat Venus Boogschutter en gaat Steenbok binnen. Venus blijft meestal ongeveer één maand in een teken, maar nu blijft Venus 4 (!) maanden in Steenbok. Dat komt omdat Venus in die tijd retrograde gaat lopen. Wat best intens kan uitpakken, want de komende maanden loopt ook Mars de Steenbok binnen. En dan staan Venus, Mars en Pluto op een rijtje. Het thema wat aanklopt, gaat over relaties, eigenlijk alle soorten verbindingen en de plicht om te worden wat je echt wilt.


Venus – kracht achter de liefde
Venus is de planeet die hoort bij de Stier én de Weegschaal. Venus kent graag een gevoelswaarde toe aan mensen en dingen. Deze planeet geeft de behoefte aan zekerheid en veiligheid op emotioneel en materieel gebied, harmonie en schoonheid weer. En dat kan heel verschillend geuit worden, afhankelijk van de plaats van Venus in je horoscoop. In ieder geval zoekt Venus altijd graag de harmonie en lieve vrede op, ook als er beter een conflict kan zijn om de lucht te kunnen klaren. Met het risico is dat je dan een conflictgevoel aan het opkroppen bent, terwijl je beter kunt uitpraten of uitruziën.

De functies van Venus in de horoscoop en of jouw Venus een Morgenster of Avondster is lees je in:

Venus wordt geassocieerd met onze gevoelens, met wat we wel of niet leuk vinden en wat we wel of niet waarderen. Venus regeert over liefde en relaties, want deze zijn een direct gevolg zijn van wat we van anderen vinden. Venus vertelt ook over eigenwaarde en zelfliefde. Venus gaat ook over geld, bezittingen en persoonlijke waarden, want deze komen mede voort over hoe we over onszelf denken en wat we belangrijk vinden.


Venus in Steenbok – waardevol en belangrijk
Met Venus in Steenbok richten we ons op duurzame verbindingen. Relaties moeten degelijk, solide en betrokken zijn. Venus in Steenbok is serieus als het om de liefde gaat. Wellicht uiten we ons in deze periode wat afwachtend, passief en terughoudend, al wordt er veel innerlijk beleefd en binnengehouden. Venus in Steenbok is bereid hard te werken voor een relatie, die zekerheid biedt. Dat geldt ook voor zakenrelaties.

Venus verbindt zich met de ambitie, vastberadenheid en succesbehoefte van Steenbok. Venus neemt in dit teken haar tijd en bouwt een plan van aanpak om haar doel te bereiken. Venus in Steenbok is de eindbazin, de feministe, de vrouw die hard werkt om te krijgen wat ze wil, namelijk het respect van andere mensen verdienen.

Venus in Steenbok zoekt ook zekerheid op het materiele vlak, zoals een veilige positie in de maatschappij. We kunnen ervaren dat we graag een rol van betekenis in de buitenwereld willen. En daarbij het gevoel hebben dat we dat moeilijk kunnen vormgeven, mogelijk omdat we ervan uitgaan dat we niet gewaardeerd zullen worden. En dan kunnen we doorschieten door hard, langdurig en serieus te werken om waarderingen van anderen af te dwingen.

Behalve eigenwaarde kan Venus in Steenbok ook willen werken om maatschappelijk eer en aanzien te verwerven. Of statussymbolen, die laten zien dat men geslaagd en succesvol is. bv. vrienden die hoog op de maatschappelijke ladder staan, designerartikelen, promotie op werk of andere maatschappelijke idealen. Maar hoe echt is dat? Zijn dit echt de dingen waar je hart naar verlangt? En daar is Pluto om Venus te helpen om duidelijk te krijgen wat echt waardevol en blijvend is. Eerst nog even een reminder over Pluto in Steenbok.


Pluto in Steenbok – Hervormen van machtsstructuren
Pluto staat in Steenbok van 2008 tot januari (november definitief) 2024. Zijn voornaamste taak is het hervormen van machtstrucuren. Gevestigde ordes worden omvergeduwd. Er worden onvermijdelijk en indringend oude foute structuren afgebroken om plaats te maken voor nieuwe – en hopelijk -,  goede structuren. Er zijn sinds 2008 allerlei veranderingen, crises, omwentelingen, revoluties gaande op wereldniveau op financieel, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. En dat heeft een ingrijpende invloed op je persoonlijke financiën, je omgeving, je loopbaan, je sociaal maatschappelijk status, je veiligheid en je identiteit.

Het is deze periode belangrijk dat we erachter komen wat we zélf doen met macht en het effect op anderen serieus nemen en bewust van worden. Het gaat erom dat we een nieuwe en gezonde verbinding met de thema’s ‘macht, controle, invloed en kracht’ ontwikkelen. We kunnen een sterke innerlijke drang voelen om onze energie en verantwoordelijkheidsgevoel te richten op een terrein waar we situaties kunnen hervormen. Afhankelijk van het persoonlijke huis (in de horoscoop) waar Pluto in Steenbok in staat. We kunnen ontdekken wat er in ons diepste binnenste leeft en op zoek gaan naar manieren om met deze energieën om te gaan. Om de grenzen van de ander te respecteren, maar ook die van jezelf. Het gaat uiteindelijk om de bewustwording van je eigen kracht en deze inzetten ten gunste van het leven. Als we dat op een juiste manier weten te hanteren, kunnen we een voorbeeld worden hoe integer en transparant om te gaan met kracht en macht. In het kort is dat wat Pluto in Steenbok ons bewust van kan maken.

Meer over de transformatiekracht van Pluto in machtstructuren van overheid, gezag en individu, lees je in mijn blog over Pluto in Steenbok – macht & transformatie.


Venus & Pluto –  verbinding veranderen
Op 11 december 2021 staat Venus conjunct Pluto in Steenbok. Deze verkering duurt zo’n beetje deze hele maand, want Venus gaat op 19 december retrograde lopen. De exacte samenstand van deze intense relatie is voor één keer al heel intens, maar het komt nog twee keer voor. De tweede keer van 24 tot 28 december en de laatste van 3 tot 5 maart 2022. Dat is dus bijna drie maanden! Venus gaat over dat wat we waardevol en belangrijk vinden, waartoe we ons aangetrokken voelen. Venus is de kracht achter de Liefde, die dingen en mensen waarmee we ons willen verbinden of waartegen we een natuurlijke afkeer voelen. Dit kan een periode zijn dat je openstaat voor intense en duurzame ervaringen van liefde en verbinding. Of kom je erachter wat het is waar je werkelijk naar verlangt.

Venus in Steenbok jaagt na wat ze wil, maar Pluto vindt dat niet belangrijk. Pluto vertegenwoordigt het diepgaande transformatieproces wanneer we accepteren dat we niet ons ego zijn. Dat er hogere krachten in het spel zijn, die we niet kunnen beheersen, geen macht en controle over hebben. Pluto zal alles vernietigen wat niet authentiek is. Pluto geeft alleen om wat echt is en ontdaan van egoverlangens. Venus in Steenbok vindt dat moeilijk, want maatschappelijk idealen en statussymbolen vindt ze de moeite waarde om voor te werken. Op zich prima, als dat is wat je echt wilt. En anders laat Pluto je zien voor wat het is: een gebrek aan eigenliefde. Of een onvermogen om contact te maken met andere mensen vanuit een authentieke, kwetsbare plek.

We denken misschien dat we weten wat we willen, maar Pluto komt ons laten zien dat dat niet zo is. Wat we echt willen, wat we waarderen is zo primair persoonlijk, dat het ons leven stuurt op een manier die ons machteloos maakt. We leven in een emotionele standaardmodus. Op de automatische piloot jagen we doelen achterna, omdat iedereen dat nou eenmaal doet. Of omdat het waardevol is. Of omdat we slaven zijn van onze verlangens, waarbij de beloning, het succes ons laat werken.  

En misschien ervaren we een diep verlangen naar verbinding, echte liefde, maar hoe komen we daar? En hier komt Pluto om de hoek kijken. De ontmoetingen van Pluto met Venus kan ons helpen de volgende vragen te onderzoeken: heb ik een echte uitwisseling met de ander? Hoe laat ik iemand anders binnenkomen? Hoe kom ik erachter wat ik echt wil in mijn leven? Wat heeft mijn hart nodig?


De tweede ronde
In de tweede ontmoeting ontmoeten Venus & Pluto de planeet Mercurius, in de dagen van (de geboorte) van het Licht (24-28 december 2021). Ze ontmoeten elkaar allemaal op 25 graden Steenbok voor een krachtig moment van waarheid. Of een waarachtig moment van Kracht. Wanneer ons verstand (Mercurius) en ons hart (Venus) de planeet van kracht en transformatie (Pluto) ontmoeten, kunnen we ons niet langer verschuilen achter smoesjes, schuld- en angstgevoel. Pluto dringt aan om te zeggen wat we denken, vinden en willen. Kortom: wat we diep van binnen echt wel weten. En die waarheid, voor iedereen anders is, is zo krachtig, dat er een omwenteling in gang gezet kan worden.  

Enige waarschuwing is op zijn plaats. Je kan de dingen ineens niet meer nemen zoals ze zijn. Of je voelt je plotseling onzeker, door wat voor reden dan ook, en dat uit zich in een hevige jaloezie. Of er is sprake van manipulatie (Pluto) in de relatie (Venus) door het inspelen op schuld- en angstgevoelens (Steenbok). Het gaat allemaal voorbij, maar het kan wel tot hele vervelende misverstanden leiden. Besteed aandacht aan ervaringen, emoties en gevoelens, die rond deze datum plaatsvinden. Deze geven een belangrijk thema in je leven aan voor i.i.g. de komende drie maanden.


En nog een keer
Venus en Pluto ontmoeten elkaar voor de derde keer op van 3 tot 5 maart. Nu is Venus ook niet alleen, want ze komt samen met Mars naar Pluto. Dat wordt een zeer krachtige en gepassioneerde samenwerking van Venus, Mars en Pluto, die ​​allemaal op één lijn staat in de 27e graad Steenbok!

Hopelijk hebben we ontdekt wat onze emotionele patronen en zijn en hebben we contact gemaakt met wat ons hart, zodat we weten wat we echt willen, echt nodig hebben, echt waardevol vinden. Niet meer vanuit: zo zou het moeten, omdat iedereen dat doet. Maar eerlijk en echt, vanuit de verbinding met het gevoel en de eigen waarheid. Dat vraagt een openheid van onszelf, die kwetsbaar kan aanvoelen. En moed, om het gevoel te laten ontstaan, zonder verwachtingen van bepaalde (vooraf gestelde) verwachtingen. Dat kan onwennig voelen, als je – net als ik – gewend bent om een plan van aanpak te maken om gestelde doelen te halen. Die moed mogen we ontvangen van Mars in Steenbok, want deze energie van Mars kan ons helpen om niet af te wachten maar te gaan voor wat het hart ingeeft.


Venus retrograde in Steenbok- herwaarderen
Elke Venus retrograde is een herhaling van de retro-Venus die 8-16-24 enz jaar geleden gebeurde. De laatste keer dat Venus retrograde ging in Steenbok was in december 2013 – januari 2014. Wat gebeurde er toen in je leven?

Venus gaat retrograde van 19 december 2021 tot 29 januari 2021. Zoals alle retrogrades zal dat waarschijnlijk niet van een leien dakje gaan. Venus retrograde kan onafgemaakte zaken over relaties met bijbehorende emoties, weer in je leven brengen: vroegere minnaars, oude vrienden, onderdrukte emoties of herhalende patronen in je relatie. Onafgemaakte dingen zijn meestal zwaar, vreten energie en vereisen hard werken. Maar als we er nu niet mee omgaan, blijft het ergens op de achtergrond hangen en verbruikt het op de lange termijn nog meer energie en moeite.

Of we reageren vanuit onbewuste patronen. Vanuit gedachten, ideeën en gevoelens, positief en negatief, die we jarenlang hebben vastgehouden. Het kan een nostalgisch, comfortabel gevoel geven, wanneer je in je beleving teruggaat naar periodes waarin je veiligheid, geborgenheid en bescherming in relaties hebt ervaren. Je kan melancholisch verlangen naar ‘vroeger, toen alles beter was’. Maar is dat de realiteit die je echt nodig hebt?

Retro Venus in Steenbok laat de realiteit in al je relaties zien, wat jouw waarde en die van anderen echt is. Samen met Pluto kan deze energie je helpen om de gevoelens en emoties, die daaruit voortkomen, naar boven te krijgen, om deze te herkennen, te erkennen en te verwerken. Dat kan leiden tot moeilijke keuzes, inderdaad, en die zijn nodig. Voor je nieuwe eigenwaarde. Voor echte verbindingen. Dan kan je radicale veranderingen in je leven aanbrengen, die ruimte geven om meer aandacht geven aan je behoefte van het moment.

En daar helpt deze retro-Venus in Steenbok ons mee, want ze geeft duidelijkheid en grenzen aan in alle verbindingen. Je kan erachter komen dat je steeds met een idee uit het verleden hebt geleefd. En hoe remmend dat is geweest voor je ontwikkeling. En hoeveel tijd je hebt verspild, door weg te lopen voor jezelf. Venus gaat retrograde op het moment dat Cheiron weer direct gaat lopen. Dat wijst ook op pijnpunten in relaties, die omhoog worden gebracht (Pluto), zodat heling of genezing in gang kan worden gezet. Venus retrograde zet daar een liefdevol en helder licht op.

Wanneer we in contact zijn met ons hart (Venus), en we doen in overeenstemming met wat we willen (Mars), en met wat het universum wil (Pluto), dan is er niets dat we niet in gang kunnen zetten. Dat is de Kracht van Liefde en dat is wat we mogen zoeken, ontdekken en leren van deze Venus retrogradegang.


Als je planeten hebt tussen 11 en 26 graden Steenbok, kun je deze retrogradegang goed ervaren. Bv. als je geboren in de late jaren ‘80 of vroege jaren ‘90, dan heb je minstens twee buitenplaneten (Neptunus en Uranus) in Steenbok. Deze Venus retrograde kan door jouw generatie sterk ervaren worden.  

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Kijk hier voor meer inspiratie.

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn wekelijkse inspiratiemail (elke vrijdag) en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter