Saturnus in Waterman – tijd voor de nieuwe fase

Lekker lang leesplezier: 27 minuten

Scrol naar beneden voor update december 2020

Saturnus in Steenbok – houd je aan de regels
Op 20 december 2017 is Saturnus zijn eigen teken Steenbok ingegaan. Daar blijft ie staan tot 17 december 2020 (06:04 uur), met een uitstapje naar Waterman van 21 maart t/m 1 juli. In die maanden kregen we een voorproefje van de jaren dat deze planeet in de Waterman staat. Saturnus verandert slechts eens in de paar jaar van teken en dat brengt altijd veranderingen met zich mee. Saturnus in Steenbok is een van de belangrijkste transits in de afgelopen jaren geweest. Tijdens het hele jaar 2020, staan er drie sterke jongens in Steenbok: JupiterSaturnus en Pluto. De conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 vormen een energie dat een kantelpunt in je leven kan zijn. Lees hier meer over deze megabelangrijke samenstand.

Saturnus is de grote leraar. Enkele sleutelwoorden van Saturnus zijn regels, discipline, geduld, verantwoordelijkheid en volwassenheid. Over de hele wereld worden misstanden aan de kaak gesteld. En wat zijn misstanden in dit geval? Alles waarbij we over grenzen van de sociale en wettelijke regels gaan. Denk aan de overheid, met alle wetten, regeltjes en voorwaarden. Nodig, zeker waar! Maar vooral nodig, omdat niet iedereen zich aan de sociale mores houdt. Of aan de ongeschreven wetten van het menszijn. Zoals het respecteren van grenzen. Of het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Saturnus laat de grenzen zien van het teken, waar hij doorheen gaat. En laat zien wat werkt, en vooral wat niet! Saturnus heeft 2,5 jaar in Steenbok doorgebracht en het goede, en vooral het slechte en het lelijke van de Steenbokenergie blootgelegd: materialisme, machtsmisbruik, gebrek aan integriteit en corruptie van instituten.

Elke keuze heeft gevolgen, elke actie een reactie. Als je je vrijheid misbruikt, doet wat je wilt, zonder rekening met anderen te houden, dan ga je over grenzen heen, van bv. veiligheid. En dan zijn er wetten en regels van bovenaf nodig om individuele vrijheid te waarborgen. Dat geldt ook voor de Coronacrisis. De overheden kondigen in de afgelopen maanden maatregelen af, die een serieus beroep doen op onze discipline en verantwoordelijkheid om onszelf en anderen te beschermen tegen besmetting. Niet voor niks, dus hou je eraan: hanteer de juiste hygiëne, blijf thuis en als het niet anders kan, houd zeker anderhalve meter afstand van elkaar.

Een ander thema van Saturnus in Steenbok is de waardering van de eigen rol in het sociaal-maatschappelijke leven en de plek die we innemen. Hoe fijn, dat de functies van medewerkers in de zorg, supermarkt, schoonmaak, vuilnis, onderwijs, opvang, transport en hulpdiensten, die in de samenleving – laten we eerlijk zijn – over het algemeen als vanzelfsprekend worden gezien, nu een enorme waarderingsboost krijgen. Ik hoop dat er in de toekomst nog een flinke pot met goud voor deze vitale beroepsgroepen over is.


21 maart 2020 gaat Saturnus naar Waterman. Het is een kort bezoekje, want in mei gaat Saturnus retrograde lopen en keert dan op 1 juli in voor het laatst terug in ‘oost, west, thuis best’ Steenbok. Hoewel, in Waterman voelt ie zich ook goed hoor, want voordat Uranus was ontdekt, hoorde Saturnus ook bij de Waterman. Saturnus verandert ongeveer elk 2,5 jaar van teken, dus dit is een belangrijke transit. De komende maanden zal Saturnus in Waterman ons een voorproefje geven van wat er de komende jaren gaat komen.

In 2020 is de retrogradegang van 10 mei t/m 28 september. Deze periode kunnen we vooral een innerlijke drang ervaren om nieuwe ambities te realiseren. Eenmaal terug in Steenbok vanaf 1 juli, stellen we ons praktisch in en richten ons op nuttige doelen. We denken aan later, waarin we visualiseren dat we terugkijken op succesvol werk en projecten. We verzamelen eerst alle benodigde gegevens, werken vervolgens keihard aan het project met als doel dit succesvol af te sluiten. Om ambities te vervullen, moeten we ons niet laten afleiden door wat anderen wel/niet doen/zeggen/vinden enz. We kunnen storende elementen, die ons van ons zelfgekozen pad kunnen afleiden, beter buitensluiten. Dat maakt dat we deze periode gereserveerd en gesloten overkomen. Saturnus verlaat uiteindelijk Steenbok en gaat op 17 december 2020 terug naar Waterman en blijft daar tot maart 2023.


Saturnus in Waterman – vormen van een nieuwe wereld
Waterman is de academicus van de dierenriem, de echte deskundige. Iemand, die objectief is, kritisch denkt en een bepaald onderwerp diepgaand genoeg heeft bestudeerd om een ​​gekwalificeerde mening te hebben. Of een eigen originele inbreng heeft in een reeds grondig onderzocht onderwerp. Originele en waarde creërende input is Watermanenergie op zijn best. Waterman is het teken dat weergeeft hoe de maatschappij als geheel functioneert. Daar horen bij: netwerken van mensen, de samenleving over de hele wereld, groepen in het groot en klein. Waterman regeert ook over netwerken van informatie, dus ook over het internet, telefoon, computers enz. Informatie hoort bij het element Lucht en Waterman is een Luchtteken. Ook de beurzen van landen hoort bij Waterman, omdat de beurs gaat over wat grote groepen mensen economisch belangrijk vinden.

Op maandag 30 maart 2020 gaat Mars de Waterman in om zich te voegen bij Saturnus. Even een beetje druk af van de Steenbokketel. Samen staan ze op 0 graden Waterman, een voorproefje van de langverwachte samenstand van Jupiter en Saturnus in december later dit jaar. Hopelijk betekent dit een afname van de verspreiding van het virus. Het kan een periode van gedwarsboomde of van gebundelde energie zijn. We kunnen het gevoel hebben met het hoofd tegen de muur te lopen. Of we werken samen langdurig aan een gemeenschappelijk doel. Alles hang af van onze manier van benaderen. Welke actie (Mars) kies jij?

Saturnus in Waterman is een voorloper van de Jupiter-Saturnus conjunctie, die plaats zal vinden op 21 december 2020, op 0 graden Waterman. Net als de Saturnus-Pluto samenstand eerder dit jaaris ook de Saturnus-Jupiter conjunctie een uiterst belangrijke gebeurtenis.  Ook deze conjunctie komt eens in de 20 jaar voor, maar het is extra speciaal, omdat het gebeurt op 0 graden (het begin) van een Luchtteken (Waterman). Dit is van grote betekenis. De energie zal verschuiven van het element (Steenbok=)Aarde (materiële waarden, hiërarchieën, politiek-economische structuren, consumeren) naar Lucht (denken, informatie, samenwerking, gelijkwaardig delen). Wie weet komt er inderdaad een verschuiving van kapitalisme naar menselijk kapitaal en van bovenaf opgelegd (leider/gezag) naar onderaf (individueel) aangestuurde orde.

Daar zien we in deze Coronatijd al een voorproefje van: respecteren van vitale (en eerder door de samenleving gekwalificeerd als laaggewaardeerde) beroepen, die de ruggengraat van de maatschappij blijken te zijn in Coronacrisitijd. Of een verschuiving van plicht (Steenbok) naar onzelfzuchtigheid, vanuit een oprecht verlangen om de wereld een betere plek te maken. Wat we om ons heen zien in alle prachtvolle initiatieven om de kwetsbare medemens te helpen. We leven in spannende tijden. Ook astrologisch gezien, omdat er tijdperken worden afgesloten en nieuwe fases beginnen. We weten het allemaal nog niet. Ik ga het natuurlijk bestuderen en houd je op de hoogte!

AstroLogische update
afbeeldingen Pixabay free

Update: even terugblikken
Als we terugkijken in de tijd, elke keer dat we Saturnus in Waterman hadden, hadden we belangrijke bewegingen voor vrijheid en burgerrechten en wetenschappelijke innovaties, die de manier waarop onze samenleving functioneert voor altijd hebben veranderd.

 • In de beginjaren ’90: afschaffen Koude Oorlog, hereniging van Duitsland, Joegoslavië valt uiteen in onafhankelijke staten, diverse Europese landen hervormen hun politieke structuur, vrijlaten van Nelson Mandela en afschaffen van Apartheid, democratisering van Afrikaanse landen met bloedige burgeroorlogen, doorbreken van het internet en mobiele telefonie, digitale revolutie in de popmuziek (dancemuziek) en Nederland introduceert het samenlevingscontract.
 • In de beginjaren ’60: intrede van televisie en elektrische apparaten in het huishouden, het Peace Corps, vredesleger met ontwikkelingshulp, wordt opgericht door John F. Kennedy, burgerrechten in VS staan onder spanning, start Koude Oorlog, intrede van satellieten rond de aarde voor weer en communicatie wereldwijd, de eerste vrouwelijke politieke leiders, uitvinden van de anticonceptiepil, het Wereld Natuur Fonds, de eerste James Bondfilm (dr. No), doorbraak van de Beatles met veranderingen in de jeugdcultuur en Nederland introduceert de Sociale Bijstand.
 • In de beginjaren ’30: de economische crisisjaren van de Grote Depressie, de opkomst van het fascisme, aanleg van Europese autobanen, de onafhankelijkheid van 5 grote kolonies: Australië, Canada, NewFoundland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, introductie van lichtmetalen toestellen en stewardessen in de vliegtuigindustrie, intrede van de telefooncel, de automatiek en de neonreclame, veel gezinnen krijgen een radio in huis en in Nederland wordt het eerste Nationale Park gesticht: de Veluwe.
 • De beginjaren van 1900: wat nog in het collectieve geheugen ligt zijn waarschijnlijk: de oprichting Vredespaleis in Den Haag, de Unie van Zuid-Afrika (voorloper van de huidige republiek Zuid-Afrika), de opkomst van de SDAP, men stapt over van de paarden- en stoomtram naar de elektrische tram, de eerste moderne auto’s worden massaal geproduceerd, de scheepvaart wordt uitgerust met dieselmotoren, gebroeders Wright maken hun eerste vlucht in een gemotoriseerd vliegtuig en vanaf dat moment niet de vliegindustrie een vlucht, Max Plank introduceert zijn Kwantumtheorie en Albert Einstein zijn relativiteitstheorie, de oprichting van de Suffraggettes, een militante beweging voor vrouwenkiesrecht, de eerste poolexpeditie naar Antartica en in Nederland wordt de Nederlandse Vereniging voor Natuurmonumenten opgericht.


Wat nu en later?
De komende jaren gaat Saturnus, de grote leraar door Waterman. Tot maart 2023 gaat Saturnus ons leren wat er moeten worden vernieuwd en veranderd, als voorbereiding op de komst van Pluto, de grote transformator in Waterman in 2024. Het zal me niet verbazen als dit een revolutie in onze maatschappij geeft, om onze samenleving grondig en volledig te transformeren. Hoe? Geen idee. Maar met wat er nu in rap tempo allemaal verandert door het Coronavirus, wordt er een tipje van de sluier opgelicht. Zo wordt er van ons gevraagd om sociale (Waterman) afstand (Saturnus). We werken online (Waterman) op afstand van ons werk (Saturnus). Reizen per vliegtuig (element Lucht en Waterman) lopen vertragingen op of worden stilgelegd (Saturnus). Er zijn allerhande beperkingen (Saturnus) in de sociale betrokkenheid en verbondenheid (Waterman). De economieën en beurzen (Waterman) worden ingeperkt (Saturnus) en lijken tot stilstand te komen. Dat zijn niet de enige beperkingen die Saturnus gaat vragen van de mensheid. Onder Waterman valt zowel de rebel, de verwende puber als de verantwoordelijke wereldburger van de toekomst. Net als elk teken heeft ook de Waterman een negatieve of liever gezegd een onontwikkelde, en een positieve, ontwikkelde kant.  


Wat is vrijheid echt?
Een van de kenmerken van de niet ontwikkelde Watermanenergie is de kuddementaliteit, het blind en onlogisch volgen van de menigte en daarbij discriminerend en egoïstisch gedrag vertonen, zoals hamsteren en lege schappen voor anderen achterlaten. Democratie hoort bij Waterman, maar ook de valse democratie: individuele rechten uitoefenen, zonder aan eigen verplichtingen te voldoen. Zoals de Coronarichtlijnen aan je laars lappen en gezellig met z’n allen in een park gaan picknicken, winkelen of thuis feesten. Ook geloven dat de samenleving voor het geheel moet zorgen, zonder zelf een bijdrage te leveren hoort daarbij. Behoorlijk egoïstisch en niets gelijkwaardigs aan. Vrijheid is ook een Watermankenmerk, maar onwil om regels te volgen of de rebel uithangen om lekker dwars te pissen is geen vrijheid. Of je mening over het internet en sociale media uit te braken, zonder dat het wordt onderbouwd met deskundige informatie. Dat is eerder het misbruiken dan gébruiken van je vrijheid van meningsuiting.

Voor mij heeft vrijheid vooral te maken met de mogelijkheid tot kiezen én de gevolgen aanvaarden. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Pas dan kan de echte vrijheid van de Waterman worden gevonden. De positieve, ontwikkelde Watermanenergie laat een zorg voor de ander zien. Niet vanwege angst of beloning, maar vanwege een echt verlangen om bij te dragen en een verschil te maken. Zoals de vele artsen en verpleegsters die vechten voor het leven van hun patiënten, zelfs als hun eigen gezondheid in gevaar is. Of thuis blijven, zodat we straks allemaal weer kunnen doen waar we goed in zijn. Goede gemeenschap en echte democratie houdt in dat mensen zo goed mogelijk bijdragen aan een betere samenleving. Zoals persoonlijke initiatieven bedenken om de wereld een betere plek te maken in een tijd van sociale isolatie. Of om technologie te gebruiken als middel om kennis te verspreiden en verbinding tussen mensen te bevorderen.


Topdown >>> bottom up
Het is niet voor niks dat de Waterman na de Steenbok komt. In Steenbok leren we omgaan met regels, autoriteit, systemen en topdown hiërarchieën. In elke samenleving hebben we gezag en overheid nodig, eindbazen die beslissen wat op dat moment het beste is. In de Coronacrisis hebben regeringen beslist dat we sociale afstand moeten houden door scholen te sluiten, evenementen te verbieden, thuis te werken als het niet anders kan. Of door een totale ‘lock down’: stilleggen van het leven op de basisbehoeften van levensonderhoud na. Doel is het beheersen/overwinnen van het virus. Alles valt of staat met de samenwerking van de mensen in de eigen samenleving. Een maatschappij zonder Steenbokenergie is complete chaos. We kunnen de totale vrijheid van Waterman niet aan als we niet eerst leren hoe we verantwoordelijk daarmee moeten omgaan.

Toen Saturnus in Steenbok was, hebben we de begrenzing gezien, maar ook de beslissende rol die autoriteiten spelen in de samenleving. En hoe van bovenaf opgelegde systemen kwetsbaar zijn voor corruptie en machtsmisbruik, wat niet in het belang van het systeem is. Van boven naar beneden georganiseerde instellingen hebben zo hun zwakke kanten, dus wie weet is het tijd voor van onderaf aangestuurde organisaties, die beter aansluiten bij de actuele behoefte van onze maatschappij. Saturnus in Waterman kan de mensheid leren wat de structuur is van het nieuwe systeem. En dat is niet het juiste systeem of de juiste politici kiezen. Nee, het is vormen van iets totaal anders. Geen idee wat, maar wel heel benieuwd. We moeten het zelf maken. Wie weet stoppen we met verwachten dat de overheid het allemaal voor ons regelt. En gaan we zelfstandig ons ideale leven inrichten. De oplossing voor de crisis waarmee we momenteel worden geconfronteerd, bestaat nog niet. Saturnus in Waterman kan ons leren hoe we als individuen bijdragen aan een samenleving om de wereld een betere plek voor ons allemaal te maken. En dat doet Saturnus niet alleen.

afbeelding: Pixabay free


December 2020
De maand, waarin we de langverwachte Jupiter-Saturnus conjunctie in Waterman hebben! Saturnus gaat als eerste de Waterman in, op 17 december. Jupiter volgt twee dagen later. En op 0 graden Waterman, helemaal aan het begin hebben ze hun samenstand. 0 graden van welk teken dan ook zorgt voor verrassingen, dus wie weet wat er in het vernieuwende en vrijheidslievende teken Waterman gaat gebeuren. In ieder geval is er een verschuiving van het element Aarde naar Lucht. Op zich al bijzonder, want daarmee komt er een einde aan een 200-jaar durende Aardeperiode.

Een tijd, waarin de mens zich concreet heeft gemanifesteerd in het inrichten van de natuur en maatschappij met wetgeven, bebouwen en exploiteren van de eindige, aardse energiebronnen. De nadruk lag op het hebben van financiën en andere middelen, die opleveren. Waterman is een Luchtteken en het bewustzijn richt zich op het denken: objectief, los van eigen emoties en gevoelens en zoekt voortdurend naar vrijheid en onafhankelijkheid. Mogelijk gaan we dat terug zien in politieke bewegingen, met hier en daar revoluties. Situaties worden op een rationeel theoretiserende manier benaderd, waarin relaties van mensen, feiten en (abstracte) gedachtegangen op een bemiddelende, neutrale en gelijkwaardige manier worden benaderd. En wat betreft de natuurlijke hulpbronnen hebben we al voorzichtig kennisgemaakt met een typische Watermanenergie: elektrische voertuigen, nieuwe technologieën voor oneindige hulpbronnen zon, water en wind, zelf je spullen 3D printen i.p.v. steeds nieuwe spullen kopen.

Veranderingen in de maatschappij, zullen in het, ook weer 200-jaar durende, element Lucht, meer gaan over hervormen van structuren. In Aarde-Steenbok werd er van bovenaf geregeerd met hulp van wetten, regels en controle, wat vrijheid heeft begrensd. In Lucht-Waterman zal het gaan over mensen en gemeenschappen, over samenwerken en gelijkwaardigheid. En natuurlijk over vrijheid, hét thema van de Waterman. Wanneer we echte vrijheid vinden, weten we automatisch hoe we onszelf moeten besturen op een manier die niet in strijd is met de rechten van andere mensen.  

Saturnus verandert eens in de ongeveer tweeënhalf jaar van teken en eens in de ongeveer 29-30 jaar komt ie in een teken terug. Dus een Saturnusverschuiving is wel even een dingetje, zeg maar gerust een ding! Saturnus gaat Waterman binnen en blijft tot 7 maart 2023. Saturnus was eerder dit jaar kort in Waterman, van maart tot juni. In die periode werden in de hele wereld verschillende coronamaatregelen voorgeschreven. Overal werden lockdowns afgekondigd, die de mensen beperkten in hun vrijheid van beweging. Saturnus is de planeet van begrenzen en beperken en we voelden ons gedwongen om op andere manieren contact met elkaar te houden. Veel mensen en bedrijven zijn snel online gegaan en de communicatieregels zijn voor altijd herschreven. Natuurlijk kan Saturnus in Waterman in eerste instantie een beperkend effect hebben, maar aangezien Waterman het teken van vrijheid is, zal Saturnus in Waterman ons het doorzettingsvermogen geven om nieuwe en meer duurzamere manieren vinden om te leven. De effecten van economie op het klimaat zijn in coronalockdowns overduidelijk gebleken. Het zou me niks verbazen als ‘climate proof’ het nieuwe motto gaat worden.


De Grote Weldoener komt helpen
Op 19 december 2020, verlaat Jupiter de Steenbok en gaat Waterman binnen, en blijft daar tot 30 december 2021. Jupiter verandert slechts één keer per jaar van teken, en dat gebeurt meestal niet onopgemerkt. Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel en bepaalt de onderwerpen, visie en focus van het jaar. Jupiter is heerser van Boogschutter. Op het moment dat deze joekel overgaat naar Waterman, staan de Zon en Mercurius conjunct in Boogschutter. We kunnen rond deze datum groot nieuws en onthullingen verwachten, wat de toon kan zetten voor het komende Jupiter-in-Waterman-jaar. We gaan op zoek naar het nieuwe, inspirerende en gelijkwaardige waarden, die mensen insluiten i.p.v. buitensluiten.

Twee dagen later, op 21 december, staat Jupiter conjunct Saturnus in Waterman op 0 graden Waterman. De GROTE verschuiving, het begin van een nieuw tijdperk! De conjunctie van Jupiter en Saturnus beëindigt de vorige 200-jarige aardecyclus die ons bankbiljetten, het kapitalisme, bedrijven, fossiele brandstoffen en de industriële wereld bracht. Deze vaste en zware energie gaat vervangen worden door een lichtere, niet-materiële, verbindende energie van Lucht. De cyclus van elementen duren ongeveer 200 jaar, die van astrologische tijdperken ongeveer 2000 jaar. Onder astrologen leeft het idee dat deze Jupiter-Saturnus conjunctie ook samenvalt met het begin van het Aquariustijdperk. We hebben de Aquariusenergie al ervaren. Misschien is deze conjunctie het moment van het officiële eind van het Vissentijdperk en de start van de Age of Aquarius. In het tijdperk van de Waterman kunnen we nieuwe groepen, maatschappijen, gemeenschappen, verbonden, banden en relaties vormen. Er kunnen nieuwe netwerken ontstaan, gedecentraliseerd en zelfregulerend. Individuele vrijheid is mogelijk, op allerlei gebied. Ware kennis (dus geen nepnieuws of misleidende manipulatie) maakt zo’n bevrijding mogelijk. Het is tijd voor de nieuwe fase, tijd voor nieuwe uitdagingen. En wij zijn erbij en mogen meewerken!

Stralende groet,
Judith


Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter

6 reacties

 1. Anne Marie Vyncke op 18/05/2020 om 17:04

  Duidelijke uileg

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 25/05/2020 om 16:27

   Beste Anne Marie,

   Dank je voor je reactie! Altijd leuk om te weten dat mijn blogs worden gelezen, zeker als dat ook nog eens gewaardeerd wordt 😊

   Wil je op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn wekelijkse inspiratiemail (elke vrijdag) en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch cadeau. Voor jou van AstroLogisch. https://astrologisch.nu/cadeau-bij-inschrijving/

   Veel leesplezier!

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe 2. Patricia Reijne van Kampen op 25/01/2021 om 16:46

  Duidelijke heldere uitleg, leuk en interessant om te lezen. Ik ben zelf een grote liefhebber van Astrologie en ik heb er zelf ook al een heleboel ‘getrokken’. Het blijft interessant om over de invloed van de tekens, de planeten, de conjuncties te lezen. Het is inderdaad een zeer spannende tijd, waar gaat het heen? En de protesten tot nu toe: de onnadenkende rebelse waterman ! We zullen onze eigen verantwoordelijkheid en creativiteit zelf moet dragen/uitvinden.

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 26/01/2021 om 14:21

   Beste Patricia,

   Dank je voor je compliment over mijn artikel over Saturnus in Waterman. Altijd leuk iets te horen in het algemeen van lezers, en zeker als ze zelf bezig zijn met het vak astrologie.

   Tja, de onlusten de laatste tijden… heeft vele oorzaken wellicht. Misschien speelt onvrede ook een grote rol. Alhoewel hier in Nederland de laatste dagen het meer lijkt te gaan om het rellen en de agressie op zich. De huidige Mars – Uranus samenstand in Stier vierkant op Saturnus – Jupiter in Waterman is een explosieve energie. Gaan we vernietigen of gaan we samenwerken voor het algemeen belang? Deze felle energie staat op de Saturnus (vadertje Tijd!) in Waterman in het achtste huis in de horoscoop van Nederland. Wat bedoelt was als een laatste hulpmiddel om het virus in te dammen en de maatschappij te helpen, de avondklok (Saturnus in Waterman) werkt als rode lap op groepen plotseling losgeslagen dolle stieren (transit Mars en Uranus in Stier). In mijn blog de Planeet draait doorrrr – januari 2021 en ook in de Volle Maan in Leeuw 2021 leg ik meer uit over deze energie. Te vinden op mijn pagina AstroBlogisch onder het kopje Nieuws https://astrologisch.nu/astroblog/

   Ik ben het met je eens dat we vooral bij onszelf moeten blijven. Wat doen we zelf met dezelfde energie? Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid.

   Leuk je even te ‘spreken’.

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe 3. Angelique op 09/07/2021 om 09:55

  Leuk geschreven, dank je wel. Denk wel dat de rebelse waterman de personen zijn die nu juist voor de broodnodige verandering zorgen. Wij zijn een democratie en een kabinet kan niet zomaar alles maken. Er zijn ook nog wetten welke burgers beschermen tegen bv medische experimenten (Neurenberg code) als hieraan voorbij wordt gegaan door ons kabinet en mensen bewust verkeerd geïnformeerd worden dan hebben mensen de moed nodig om op te staan! Actieveer je lef staat mijn insziens dan ook nu in de planeten beschreven.
  Want ook dit is de nieuwe energie, bij jezelf blijven en niet zomaar alle regels opvolgen, zelf nadenken. Zo zou ik zelf bv zou nooit ouderen opgesloten hebben in 2020 ik zie/ voel dat ook echt als misdadig.
  Noem me een eigenwijze rebel. Maar ik denk dat, deze ouderen die een kamer huren voor veel geld per maand, zelf beschikkingsrecht moeten hebben of ze naar buiten gaan of niet. Opsluiten als criminelen met verplichte pjnlijke pcr testen, wekelijks, is gewoon handelen uit angst waarbij je anderen ernstig schaadt, met het excuus, ik doe gewoon mijn werk. Ik zet me ook in voor ouderen, doe boodschappen voor ze en meer..hierbij respecteer ik wel hun vrije wil.

  Deze astrologische periode gaat volgens mij dan ook om de moed in jezelf te vinden om te luisteren naar je Hoger zelf. De ware Goddelijke wetten te volgen ipv Draconische wetten welke anderen schade toebrengen. De waterman rebel energie helpt de mensen om de ogen te openen en te realiseren dat als je luistert naar een autoriteit buiten jezelf ipv de autoriteit binnen jezelf, je eigen inzichten en gevoel aan de kant zet als niet waardevol, er rare dingen kunnen gebeuren
  Ik denk hierbij aan de mensen die op de trein werden gezet in WO2. Ook toen stond in de krant dat deze mensen een goede tijd tegemoet zouden gaan en blij waren. Anderen mensen hielpen daarom deze mensen naar kampen te vervoeren, tegen de wil van die mensen in. Zo is dat misschien nu niet alleen de astrologische standen zijn bijna identiek!

  Over mezelf. I am a soul rebel who fight for the right of animals.

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 12/07/2021 om 10:58

   Beste Angelique,

   Dank voor je reactie. Altijd leuk de interpretatie te lezen van anderen over deze bijzondere tijd.
   In WO 2 stond alleen Uranus in de Stier, tot aug 1941, daarna in Tweeling, en retrograde even terug in Stier om in mei ’42 door te gaan in Tweeling. Er was een korte periode ook een vierkant tussen Mars – Uranus en Mars – Saturnus, maar die laatste stond niet in Waterman, maar in Stier.
   Ik probeer niet te vergelijken, want er zijn geen twee situaties hetzelfde. Ook de bovenstaande vierkanten werken niet hetzelfde uit in deze periode, alleen al om het feit dat de andere planeetstanden meewerken aan de energie. En die stonden allemaal anders dan in deze tijd.
   Goed om terug te kijken en te leren van de gebeurtenissen, dat zeker! Mijn persoonlijke mening is dat je altijd zelf moet blijven nadenken, en invoelen, wat een ander ook zegt. Voor mij is vrijheid van de Waterman, dat je kan kiezen en de consequenties aanvaard. Want vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid nemen, voor je keuzes.

   De Watermanenergie kan zich op politiek en sociaal gebied verschillend uiten. Je hebt de Waterman, die met allerlei groepen meebeweegt, zonder zich met het menselijk aspect te verbinden. Je hebt de fanatieke revolutionair, die zich identificeert met één richting, en heel opstandig de groepsidealen steunt, en daardoor meewerkt aan het tegenover elkaar staan en het vasthouden aan eigen ideeën. Je hebt de Utopist, die zijn eigen communie sticht, samengesteld uit geestverwanten en levend naar gemeenschappelijk leefregels. En je hebt de Waterman die vrij en ongebonden een open wereldbeeld heeft, waarin niemand wordt uitgesloten en voor alles en iedereen plaats is. En nog vele vormen tussenin. Natuurlijk, want het is Watermanenergie. Dus uniek! 😊

   Keep up the good work! En wil je op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch cadeau. Voor jou van AstroLogisch.

   Veel leesplezier!

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe