Lekker lang leesplezier: 20 minuten

Saturnus in Steenbok – houd je aan de regels
Op 20 december 2017 is Saturnus zijn eigen teken Steenbok ingegaan. Daar blijft ie staan tot 17 december 2020 (06:04 uur), met een uitstapje naar Waterman van 21 maart t/m 1 juli. In die maanden krijgen we een voorproefje van de jaren dat deze planeet in de Waterman staat. Saturnus verandert slechts eens in de paar jaar van teken en dat brengt altijd veranderingen met zich mee. Saturnus in Steenbok is een van de belangrijkste transits in de afgelopen jaren geweest. Tijdens het hele jaar 2020, staan er drie sterke jongens in Steenbok: Jupiter, Saturnus en Pluto. De conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 vormen een energie dat een kantelpunt in je leven kan zijn. Lees hier meer over deze megabelangrijke samenstand.

Saturnus is de grote leraar. Enkele sleutelwoorden van Saturnus zijn regels, discipline, geduld, verantwoordelijkheid en volwassenheid. Over de hele wereld worden misstanden aan de kaak gesteld. En wat zijn misstanden in dit geval? Alles waarbij we over grenzen van de sociale en wettelijke regels gaan. Denk aan de overheid, met alle wetten, regeltjes en voorwaarden. Nodig, zeker waar! Maar vooral nodig, omdat niet iedereen zich aan de sociale mores houdt. Of aan de ongeschreven wetten van het menszijn. Zoals het respecteren van grenzen. Of het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Saturnus laat de grenzen zien van het teken, waar hij doorheen gaat. En laat zien wat werkt, en vooral wat niet! Saturnus heeft 2,5 jaar in Steenbok doorgebracht en het goede, en vooral het slechte en het lelijke van de Steenbokenergie blootgelegd: materialisme, machtsmisbruik, gebrek aan integriteit en corruptie van instituten.

Elke keuze heeft gevolgen, elke actie een reactie. Als je je vrijheid misbruikt, doet wat je wilt, zonder rekening met anderen te houden, dan ga je over grenzen heen, van bv. veiligheid. En dan zijn er wetten en regels van bovenaf nodig om individuele vrijheid te waarborgen. Dat geldt ook voor de Coronacrisis. De overheden kondigen in de afgelopen maanden maatregelen af, die een serieus beroep doen op onze discipline en verantwoordelijkheid om onszelf en anderen te beschermen tegen besmetting. Niet voor niks, dus hou je eraan: hanteer de juiste hygiëne, blijf thuis en als het niet anders kan, houd zeker anderhalve meter afstand van elkaar.

Een ander thema van Saturnus in Steenbok is de waardering van de eigen rol in het sociaal-maatschappelijke leven en de plek die we innemen. Hoe fijn, dat de functies van medewerkers in de zorg, supermarkt, schoonmaak, vuilnis, onderwijs, opvang, transport en hulpdiensten, die in de samenleving – laten we eerlijk zijn – over het algemeen als vanzelfsprekend worden gezien, nu een enorme waarderingsboost krijgen. Ik hoop dat er in de toekomst nog een flinke pot met goud voor deze vitale beroepsgroepen over is.

21 maart 2020 gaat Saturnus naar Waterman. Het is een kort bezoekje, want in mei gaat Saturnus retrograde lopen en keert dan op 1 juli in voor het laatst terug in ‘oost, west, thuis best’ Steenbok. Hoewel, in Waterman voelt ie zich ook goed hoor, want voordat Uranus was ontdekt, hoorde Saturnus ook bij de Waterman. Saturnus verandert ongeveer elk 2,5 jaar van teken, dus dit is een belangrijke transit. De komende maanden zal Saturnus in Waterman ons een voorproefje geven van wat er de komende jaren kan plaatsvinden.

In 2020 is de retrogradegang van 10 mei t/m 28 september. Deze periode kunnen we vooral een innerlijke drang ervaren om nieuwe ambities te realiseren. Eenmaal terug in Steenbok vanaf 1 juli, stellen we ons praktisch in en richten ons op nuttige doelen. We denken aan later, waarin we visualiseren dat we terugkijken op succesvol werk en projecten. We verzamelen eerst alle benodigde gegevens, werken vervolgens keihard aan het project met als doel dit succesvol af te sluiten. Om ambities te vervullen, moeten we ons niet laten afleiden door wat anderen wel/niet doen/zeggen/vinden enz. We kunnen storende elementen, die ons van ons zelfgekozen pad kunnen afleiden, beter buitensluiten. Dat maakt dat we deze periode gereserveerd en gesloten overkomen. Saturnus verlaat uiteindelijk Steenbok en gaat op 17 december 2020 terug naar Waterman en blijft daar tot maart 2023.

Foto: Pixabay


Saturnus in Waterman – vormen van een nieuwe wereld
Waterman is de academicus van de dierenriem, de echte deskundige. Iemand, die objectief is, kritisch denkt en een bepaald onderwerp diepgaand genoeg heeft bestudeerd om een ​​gekwalificeerde mening te hebben. Of een eigen originele inbreng heeft in een reeds grondig onderzocht onderwerp. Originele en waardecreërende input is Watermanenergie op zijn best. Waterman is het teken dat weergeeft hoe de maatschappij als geheel functioneert. Daar horen bij: netwerken van mensen, de samenleving over de hele wereld, groepen in het groep en klein. Waterman regeert ook over netwerken van informatie, dus ook over het internet, telefoon, computers enz. Informatie hoort bij het element Lucht en Waterman is een Luchtteken. Ook de beurzen van landen hoort bij Waterman, omdat de beurs gaat over wat grote groepen mensen economisch belangrijk vinden.

De komende jaren gaat Saturnus, de grote leraar door Waterman. Tot maart 2023 gaat Saturnus ons leren wat er moeten worden vernieuwd en veranderd, als voorbereiding op de komst van Pluto, de grote transformator in Waterman in 2024. Het zal me niet verbazen als dat een revolutie in onze maatschappij geeft, om onze samenleving grondig en volledig te transformeren. Hoe? Geen idee. Ik ben niet van het voorspellen, wel van het interpreteren. Maar met wat er nu in rap tempo allemaal verandert door het Coronavirus, wordt er een een tipje van de sluier opgelicht. Zo wordt er van ons gevraagd om sociale (Waterman) afstand (Saturnus). We werken online (Waterman) op afstand van ons werk (Saturnus). Reizen per vliegtuig (element Lucht en Waterman) lopen vertragingen op of worden stilgelegd (Saturnus). Er zijn allerhande beperkingen (Saturnus) in de sociale betrokkenheid en verbondenheid (Waterman). De economieën en beurzen (Waterman) worden ingeperkt (Saturnus) en lijken tot stilstand te komen. Dat zijn niet de enige beperkingen die Saturnus gaat vragen van de mensheid. Onder Waterman valt zowel de  rebel, de verwende puber als de verantwoordelijke wereldburger van de toekomst. Net als elk teken heeft ook de Waterman een negatieve of liever gezegd een onontwikkelde, en een positieve, ontwikkelde kant.  

Een van de kenmerken van de niet ontwikkelde Watermanenergie is kuddementaliteit, het blind en onlogisch volgen van de menigte en daarbij discriminerend en egoïstisch gedrag vertonen, zoals hamsteren en lege planken voor anderen achterlaten. Democratie hoort bij Waterman, maar ook de valse democratie: individuele rechten uitoefenen, zonder aan eigen verplichtingen te voldoen. Zoals de Coronarichtlijnen aan je laars lappen en gezellig met z’n allen in een park gaat picknicken. Ook geloven dat de samenleving voor het geheel moet zorgen, zonder zelf een bijdrage te leveren hoort daarbij. Behoorlijk egoïstisch en niets gelijkwaardigs aan. Vrijheid is ook een Watermankenmerk, maar onwil om regels te volgen of de rebel uithangen om lekker dwars te pissen is geen vrijheid. Of je mening over het internet en sociale media uit te braken, zonder dat het wordt onderbouwd met deskundige informatie. Dat is eerder het misbruiken dan gébruiken van je vrijheid van meningsuiting.

Voor mij heeft vrijheid vooral te maken met de mogelijkheid tot kiezen én de gevolgen aanvaarden. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Pas dan kan de echte vrijheid van de Waterman worden gevonden. De positieve, ontwikkelde Watermanenergie laat een zorg voor de ander zien. Niet vanwege angst of beloning, maar vanwege een echt verlangen om bij te dragen en een verschil te maken. Zoals de vele artsen en verpleegsters die vechten voor het leven van hun patiënten, zelfs als hun eigen gezondheid in gevaar is. Goede gemeenschap en echte democratie houdt in dat mensen zo goed mogelijk bijdragen aan een betere samenleving. Zoals persoonlijke initiatieven bedenken om de wereld een betere plek te maken in een tijd van sociale isolatie. Of om technologie te gebruiken als middel om kennis te verspreiden en verbinding tussen mensen te bevorderen.

Het is niet voor niks dat de Waterman na de Steenbok komt. In Steenbok leren we omgaan met regels, autoriteit, systemen en topdown hiërarchieën. In elke samenleving hebben we gezag en overheid nodig, eindbazen die beslissen wat op dat moment het beste is. In de Coronacrisis hebben regeringen beslist dat we sociale afstand moeten houden door scholen te sluiten, evenementen te verbieden, thuis te werken als het niet anders kan. Of door een totale ‘lock down’: stilleggen van het leven op de basisbehoeften van levensonderhoud na. Doel is het beheersen/overwinnen van het virus. Alles valt of staat met de samenwerking van de mensen in de eigen samenleving. Een maatschappij zonder Steenbokenergie is complete chaos. We kunnen de totale vrijheid van Waterman niet aan als we niet eerst leren hoe we verantwoordelijk daarmee moeten omgaan.

Toen Saturnus in Steenbok was, hebben we de grenzen gezien, maar ook de beslissende rol die autoriteiten spelen in de samenleving. En hoe van bovenaf opgelegde systemen kwetsbaar zijn voor corruptie en machtsmisbruik, wat niet in het belang van het systeem is. Van boven naar beneden georganiseerde instellingen hebben zo hun zwakke kanten, dus wie weet is het tijd voor van onderaf aangestuurde organisaties, die beter aansluiten bij de actuele behoefte van onze maatschappij. Saturnus in Waterman kan de mensheid leren wat de structuur is van het nieuwe systeem. En dat is niet het juiste systeem of de juiste politici kiezen. Nee, het is vormen van iets totaal anders. Geen idee wat, maar wel heel benieuwd. We moeten het zelf maken. Wie weet stoppen we met verwachten dat de overheid het allemaal voor ons regelt. En gaan we zelfstandig ons ideale leven inrichten. De oplossing voor de crisis waarmee we momenteel worden geconfronteerd, bestaat nog niet. Saturnus in Waterman kan ons leren hoe we als individuen bijdragen aan een samenleving om de wereld een betere plek voor ons allemaal te maken. En dat doet Saturnus niet alleen.


De Saturnus + Jupiter conjunctie – een nieuw tijdperk
Op maandag 30 maart 2020 gaat Mars de Waterman in om zich te voegen bij Saturnus. Even een beetje druk af van de Steenbokketel. Samen staan ze op 0 graden Waterman, een voorproefje van de langverwachte samenstand van Jupiter en Saturnus in december later dit jaar. Hopelijk betekent dit een afname van de verspreiding van het virus. Het kan een periode van gedwarsboomde of van gebundelde energie zijn. We kunnen het gevoel hebben met het hoofd tegen de muur te lopen. Of we werken samen langdurig aan een gemeenschappelijk doel. Alles hang af van onze manier van benaderen. Welke actie (Mars) kies jij?

Saturnus in Waterman is een voorloper van de Jupiter-Saturnus conjunctie, die plaats zal vinden op 21 december 2020, op 0 graden Waterman. Net als de Saturnus-Pluto samenstand eerder dit jaar, is ook de Saturnus-Jupiter conjunctie een uiterst belangrijke gebeurtenis.  Ook deze conjunctie komt eens in de 20 jaar voor, maar het is extra speciaal, omdat het gebeurt op 0 graden (het begin) van een Luchtteken (Waterman). Dit is van grote betekenis. De energie zal verschuiven van het element (Steenbok=)Aarde (materiële waarden, hiërarchieën, politiek-economische structuren, consumeren) naar Lucht (denken, informatie, samenwerking, gelijkwaardig delen). Wie weet komt er inderdaad een verschuiving van kapitalisme naar menselijk kapitaal en van bovenaf opgelegd (leider/gezag) naar onderaf (individueel) aangestuurde orde. Daar zien we in deze Coronatijd al een voorproefje van: respecteren van vitale (en eerder door de samenleving gekwalificeerd als laaggewaardeerde) beroepen, die de ruggengraat van de maatschappij blijken te zijn in Coronacrisitijd. Of een verschuiving van plicht (Steenbok) naar onzelfzuchtigheid, vanuit een oprecht verlangen om de wereld een betere plek te maken. Wat we om ons heen zien in alle prachtvolle initiatieven om de kwetsbare medemens te helpen. We leven in spannende tijden. Ook astrologisch gezien, omdat er tijdperken worden afgesloten en nieuwe fases beginnen. We weten het allemaal nog niet. Ik ga het natuurlijk bestuderen en houd je op de hoogte!


Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn wekelijkse inspiratiemail (elke vrijdag) en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

2 reacties

 1. Anne Marie Vyncke op 18/05/2020 om 17:04

  Duidelijke uileg

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 25/05/2020 om 16:27

   Beste Anne Marie,

   Dank je voor je reactie! Altijd leuk om te weten dat mijn blogs worden gelezen, zeker als dat ook nog eens gewaardeerd wordt 😊

   Wil je op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn wekelijkse inspiratiemail (elke vrijdag) en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch cadeau. Voor jou van AstroLogisch. https://astrologisch.nu/cadeau-bij-inschrijving/

   Veel leesplezier!

   Met stralende groet,

   Judith LauppeLaat een reactie achter