Saturnus: bouwen aan regels en resultaten

Algemeen
Saturnus is van de zon af gerekend de zesde planeet in ons zonnestelsel en op een na de grootste planeet (Jupiter is de grootste). Saturnus is vanaf de aarde met het blote oog zichtbaar als een heldere gele ‘ster’, die niet flikkert. De ringen zijn niet met het blote oog te zien, maar wel met een verrekijker of kleine telescoop.  

In 1610 keek Galileo Galilei naar Saturnus en zag drie objecten in plaats van één. Vol verbazing hield Galilei het er op dat de planeet twee handvatten (ansae) had. Een halve eeuw later kon collega Huygens, dankzij de verbeterde telescooptechniek in 1655 als eerste bevestigen dat deze ansae eigenlijk een ring rond de planeet was. Huygens beschreef een dunne platte ring, die de planeet nergens raakte. Eerst dat men dat het onzin was, maar is later door Cassini bevestigd. In 1675 toonde hij aan, dat de ring in werkelijkheid uit twee ringen bestond, waartussen zich een scheiding bevond die later de naam Cassinischeiding kreeg. De laatste inzichten zijn dat de ringen van Saturnus een stelsel is van talloze minieme, afzonderlijke ringen met smalle, lege afscheidingen tussen deze ringen. De ringen zijn gemiddeld slechts zo’n 20 meter dik en bestaan uit ijs en rotsblokken, die uiterlijk lijken op grote ronde platen. Het hele stelsel is concentrisch, wat veroorzaakt wordt door de vele maantjes van Saturnus, die zwaartekrachtschommelingen ondergaan en veroorzaken.

Er zijn 82 natuurlijke manen en maantjes bekend. De grootste maan van Saturnus is Titan (diameter 5150 km). Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen een kleine maan en een groot brok van de ringen. Op 7 oktober 2019 werd de ontdekking van 20 manen bekend gemaakt. Van die twintig draaien er zeventien in een retrograde baan om de planeet. Saturnus heeft sindsdien de meeste ontdekte manen in ons zonnestelsel.

Bron: Wikipedia

Ringen van Saturnus met maan Titan – foto: Pixabay

Saturnus – grenswachter
Saturnus is al sinds de prehistorie bekend en vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw. In de oudheid waren slechts zeven planeten bekend, waarvan Saturnus de laatste planeet was. Later zijn er andere planeten ontdekt, ook wel de Buitenplaneten genoemd: Uranus, Neptunus en Pluto. Saturnus is hiermee de ‘wachter op de drempel’ van de Buitenplaneten geworden. Traditioneel worden aan Saturnus toegeschreven: koude, frustratie en beperking, vertraging, stolling, kristallisatie, fixatie, dood, graven en tomben, de tijd, ouderdom, lijden, gewrichten, verdriet, zuiveringsprocessen, economie, structuur, vorm, routine, duisternis, verdriet, tegenspoed, schulden, verleden, breuken, vrees, mijnbouw, landbouw en land.


Saturnus in jouw horoscoop
Saturnus hoort bij het teken Steenbok en werkt heel sterk in de mens: hij is de kracht die ons het besef geeft dat we een ego hebben, dat we moeten afbakenen, opdat we in staat zijn maatschappelijk te functioneren. Het geeft ons het vermogen om logisch te denken, nauwkeurig te plannen en praktisch en doelbewust vorm te geven aan ideeën. Vasthouden en stabiliseren horen ook bij Saturnus, wat tot uiting komt in het opstellen van wetten en bepalingen, waarin maatschappelijke waarden in een bepaalde vorm worden vastgelegd. Deze planeet vormt dus bewust noodzakelijke of structurele beperkingen om energie en groei te kunnen reguleren en/of beheersen. Zie het als een rem: op tijd afremmen voorkomt ongelukken. De behoefte aan zelfbeheersing is groot en kan overgaan in zelfverloochening en daarom valt dan ook het monotone werk dat geduld en zelfdiscipline nodig heeft, onder Saturnus. Evenals alles wat te maken heeft met stabiliteit, vormverbetering, continue en hard werken. Saturnus neemt verantwoordelijkheid voor situaties, ook voor die gevallen waar anderen het liefst weglopen.

Saturnus geeft de zwakke plek in de horoscoop weer, maar het is geen ‘slechte’ planeet. Zie het als een strenge, maar rechtvaardige en betrouwbare leraar, of vaderfiguur. Niet van het type knuffelbeer, maar hij is er wel altijd voor je. Saturnus’ koelheid komt meestal voort uit een diepgewortelde angst. Saturnus weerspiegelt het leerproces van de pijn, het ervaren van frustraties en is een opgave, waarvan we moeten leren. Saturnus zal schil na schil afpellen om tot de kern te komen van de ervaringen. Je loopt tegen je Saturnus aan als je steeds worstelt met hetzelfde en dat het lijkt dat je er maar niet uitkomt. Alsof je gevangen zit en rammelt aan de deur, terwijl je niet ziet dat de deur al los is. Je legt uiteindelijk zelf die beproevingen aan jezelf op. Je hebt dus ook de sleutel zelf in handen.

In al dat zelfopgelegde lijden en oplossen van schuld, wordt vaak de positieve kanten van Saturnus vergeten. De eigen beperkingen en tekortkomingen moeten ervaren, geaccepteerd en verwerkt worden. De beloning die Saturnus geeft is een afgebakend, evenwichtig en duidelijke ego. Zo kan je jouw eigen identiteit vormen en je eigen drempels nemen. En wanneer je hard hebt gewerkt aan huiswerk, studie, werk, projecten, schulden aflossen, kortom: ambities waarmaken, dan is het tijd voor lol en ontspanning. “Work hard, play hard”, zou de oude Saturnus zeggen.


Saturnus in Steenbok
Saturnus voelt zich in de Steenbok in principe op zijn gemak, zodat het op zich niet moeilijk is om de positieve kanten van Saturnus naar buiten te brengen: praktisch zijn, zuinigheid, ordelijkheid, aandacht en organiseren. Saturnus z’n behoefte aan waardering, een eigen identiteit en zinvolle prestaties kan ie volop uitleven in Steenbok. Er wordt serieus gewerkt aan belangrijke taken en gestelde eisen worden op een verantwoorde manier behandeld.

De onzekerheid uit zich op een Steenbokmanier: rechtlijnig, standvastig op het starre af. Er kan krampachtig vastgehouden aan tradities en regels. Die worden dan een doel op zich, i.p.v. een hulpmiddel; een dogma i.p.v. een richtlijn. Saturnus in eigen teken heeft ambitieus hoge normen en wordt er niet aan de eis, plicht of verwachting voldaan, dan volgt er onherroepelijk een stevig oordeel. Falen komt niet in het woordenboek voor. Faalangst overigens wel. Dat kan resulteren dat we onze eigen tekortkoming, beperking of zwakheid gaan veroordelen. Wat zonde is van de energie, die we beter kunnen gebruiken om te focussen op onze kwaliteiten en  sterke punten, om zo onze kracht doelmatiger in te zetten.

Op 20 december 2017 is Saturnus zijn eigen teken Steenbok ingegaan. Daar blijft ie staan tot 17 december 2020 (06:04 uur). Saturnus verandert slechts eens in de paar jaar van teken en dat brengt altijd veranderingen met zich mee. Saturnus in Steenbok is een van de belangrijkste transits in deze jaren. Tijdens het hele jaar 2020, staan er drie sterke jongens in Steenbok: Jupiter, Saturnus en Pluto. De conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 vormen een energie dat een kantelpunt in je leven kan zijn. Lees hier meer over deze megabelangrijke samenstand.

Met Saturnus in Steenbok hebben we meer behoefte aan waardering en aan het ervaren van een eigen identiteit, een eigen rol in het sociaal-maatschappelijke leven en van de plaats die we innerlijk ervaren. Vooral die laatste twee kunnen flink uit elkaar liggen. Zo kan je voor de buitenwereld goed functioneren en een duidelijke plaats hebben, terwijl je jezelf innerlijk ontoereikend en erg onzeker voelt. Als overcompensatie kan je dan hard werken om dat gevoel te overschreeuwen. Je hebt de behoefte iets te zíjn en bij belemmeringen zal je dit des te sterker benadrukken. Voordeel is dat je veel leert en veel kan bereiken, maar genieten doe je er niet zo van, vanwege dat knagende onzekerheidsgevoel. Als je eenmaal weet dat dit een zwakke plek is dan kun je via die zwakke plek jezelf ontwikkelen: (ver)bouwen aan jezelf en de weg vrij maken voor verdere ontwikkeling van je echte zelf. Op een realistische manier, concreet en praktisch, met verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen bouwen aan je (zelf)vertrouwen en zekerheid, los van erkenning van de buitenwereld.

Saturnus loopt in deze jaren ook een aantal keren retrograde. In 2020 is dat van 10 mei t/m 28 september. Deze periodes ervaren we vooral een innerlijke drang om onze ambities te realiseren. We zijn praktisch ingesteld en richten ons op nuttige doelen. We werken kneiterhard aan onze toekomstige successen. We denken aan later, waarin we visualiseren dat we terugkijken op succesvol werk en projecten. Begin pas ergens aan wanneer je het eindresultaat duidelijk voor ogen hebt. Je verzamelt eerst alle benodigde gegevens, werkt vervolgens keihard aan het project met als doel dit succesvol af te sluiten. Om je ambities te vervullen, moet je je niet laten afleiden door anderen. Storende elementen, die je van je zelfgekozen pad kunnen afleiden, sluit je buiten. Dat maakt dat we deze periode gereserveerd en gesloten overkomen.


December 2020
De maand, waarin we de langverwachte Jupiter-Saturnus conjunctie in Waterman hebben. Saturnus gaat als eerste de Waterman in, op 17 december. Jupiter volgt twee dagen later. En op 0 graden Waterman, helemaal aan het begin hebben ze hun samenstand. 0 graden van welk teken dan ook zorgt voor verrassingen, dus wie weet wat er in het vernieuwende en vrijheidslievende teken Waterman gaat gebeuren. In ieder geval is er een verschuiving van het element Aarde naar Lucht. Op zich al bijzonder, want daarmee komt er een einde aan een 200-jaar durende Aarde periode.

De conjunctie van Jupiter en Saturnus was aan de hemel te zien op 20 december 2020


Huidige stand van Saturnus – 2022
De komende jaren gaat Saturnus, de grote leraar door Waterman. Tot 7 maart 2023 gaat Saturnus ons leren wat er moeten worden vernieuwd en veranderd aan bestaande structuren, als voorbereiding op de komst van Pluto, de grote transformator in Waterman in 2024. Het zal me niet verbazen als dit een revolutie in onze maatschappij geeft, om onze samenleving grondig en volledig te transformeren. Hoe? Geen idee. Maar met wat er nu in rap tempo allemaal verandert door o.a. het Coronavirus, de klimaat- en energiecrisis wordt er een tipje van de sluier opgelicht. Zo wordt er van ons gevraagd om sociale (Waterman) afstand (Saturnus). We werken online (Waterman) op afstand van ons werk (Saturnus). Reizen per vliegtuig (element Lucht en Waterman) lopen vertragingen op of worden stilgelegd (Saturnus). Er zijn allerhande beperkingen (Saturnus) in de sociale betrokkenheid en verbondenheid (Waterman). De economieën en beurzen (Waterman) worden ingeperkt (Saturnus) en lijken tot stilstand te komen. Dat zijn niet de enige beperkingen die Saturnus gaat vragen van de mensheid. Onder Waterman valt zowel de rebel, de verwende puber als de verantwoordelijke wereldburger van de toekomst. Net als elk teken heeft ook de Waterman een negatieve of liever gezegd een onontwikkelde, en een positieve, ontwikkelde kant.  


Wat is vrijheid echt?
Een van de kenmerken van de niet ontwikkelde Watermanenergie is de kuddementaliteit, het blind en onlogisch volgen van de menigte en daarbij discriminerend en egoïstisch gedrag vertonen, zoals hamsteren en lege schappen voor anderen achterlaten. Democratie hoort bij Waterman, maar ook de valse democratie: individuele rechten uitoefenen, zonder aan eigen verplichtingen te voldoen. Zoals de Coronarichtlijnen aan je laars lappen en gezellig met z’n allen in een park gaan picknicken, winkelen of thuis feesten. Ook geloven dat de samenleving voor het geheel moet zorgen, zonder zelf een bijdrage te leveren hoort daarbij. Behoorlijk egoïstisch en niets gelijkwaardigs aan. Vrijheid is ook een Watermankenmerk, maar onwil om regels te volgen of de rebel uithangen om lekker dwars te pissen is geen vrijheid. Of je mening over het internet en sociale media uit te braken, zonder dat het wordt onderbouwd met deskundige informatie. Dat is eerder het misbruiken dan gébruiken van je vrijheid van meningsuiting.

Voor mij heeft vrijheid vooral te maken met de mogelijkheid tot kiezen én de gevolgen aanvaarden. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Pas dan kan de echte vrijheid van de Waterman worden gevonden. De positieve, ontwikkelde Watermanenergie laat een zorg voor de ander zien. Niet vanwege angst of beloning, maar vanwege een echt verlangen om bij te dragen en een verschil te maken. Zoals de vele artsen en verpleegsters die vechten voor het leven van hun patiënten, zelfs als hun eigen gezondheid in gevaar is. Of thuis blijven, zodat we straks allemaal weer kunnen doen waar we goed in zijn. Goede gemeenschap en echte democratie houdt in dat mensen zo goed mogelijk bijdragen aan een betere samenleving. Zoals persoonlijke initiatieven bedenken om de wereld een betere plek te maken in een tijd van sociale isolatie. Of om technologie te gebruiken als middel om kennis te verspreiden en verbinding tussen mensen te bevorderen.


Topdown >>> bottom up
Het is niet voor niks dat de Waterman na de Steenbok komt. In Steenbok leren we omgaan met regels, autoriteit, systemen en topdown hiërarchieën. In elke samenleving hebben we gezag en overheid nodig, eindbazen die beslissen wat op dat moment het beste is. In de Coronacrisis hebben regeringen beslist dat we sociale afstand moeten houden door scholen te sluiten, evenementen te verbieden, thuis te werken als het niet anders kan. Of door een totale ‘lock down’: stilleggen van het leven op de basisbehoeften van levensonderhoud na. Doel is het beheersen/overwinnen van het virus. Alles valt of staat met de samenwerking van de mensen in de eigen samenleving. Een maatschappij zonder Steenbokenergie is complete chaos. We kunnen de totale vrijheid van Waterman niet aan als we niet eerst leren hoe we verantwoordelijk daarmee moeten omgaan.

Toen Saturnus in Steenbok was, hebben we de begrenzing gezien, maar ook de beslissende rol die autoriteiten spelen in de samenleving. En hoe van bovenaf opgelegde systemen kwetsbaar zijn voor corruptie en machtsmisbruik, wat niet in het belang van het systeem is. Van boven naar beneden georganiseerde instellingen hebben zo hun zwakke kanten, dus wie weet is het tijd voor van onderaf aangestuurde organisaties, die beter aansluiten bij de actuele behoefte van onze maatschappij. Saturnus in Waterman kan de mensheid leren wat de structuur is van het nieuwe systeem. En dat is niet het juiste systeem of de juiste politici kiezen. Nee, het is vormen van iets totaal anders. Geen idee wat, maar wel heel benieuwd. We moeten het zelf maken. Wie weet stoppen we met verwachten dat de overheid het allemaal voor ons regelt. En gaan we zelfstandig ons ideale leven inrichten. De oplossing voor de crisis waarmee we momenteel worden geconfronteerd, bestaat nog niet. Saturnus in Waterman kan ons leren hoe we als individuen bijdragen aan een samenleving om de wereld een betere plek voor ons allemaal te maken. En dat doet Saturnus niet alleen.

Lees ook: Saturnus in Waterman – tijd voor de nieuwe fase


Hoe jouw Saturnus – begrenzen en stabiliseren  – uitwerkt is afhankelijk in welk huis het staat en welke verbindingen het maakt met andere planeten in je horoscoop. Ben je nieuwsgierig hoe jouw Saturnus zich uitdrukt in verantwoordelijkheid, doorzetten en discipline? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter

2 reacties

 1. Dirk op 10/07/2023 om 07:31

  Beste, ik ben benieuwd hoe mijn saturnus zich uitdrukt in verantwoordelijkheid.

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 18/07/2023 om 08:50

   Beste Dirk,

   Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in astrologie! Om dat te kunnen zien, heb ik je geboortegegevens nodig: geboortedatum, -jaar en -tijd. Ik inspireer je graag verder tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek over de AstroLogische mogelijkheden, die ik bied. Welke dag(en) en tijd komen jou het beste uit?

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe