Pluto – Macht & Transformatie

AstroLogisch Pluto - macht en transformatie

Leesplezier: 10 minuten

Algemeen
Pluto is een dwergplaneet, en werd in tussen de twee wereldoorlogen ontdekt in 1930,  door de Amerikaan Clyde Tombaugh. Deze planeet ligt het verst van de zon af en draait zijn ronde in 248 jaar. Pluto heeft vijf manen, waarvan de grootste Charon heet. Over de samenstelling van Pluto is niet veel bekend. De sonde New Horizons heeft in 2015 enige informatie opgeleverd: wetenschappers gaan er vanuit dat Pluto een combinatie is van een steenachtige kern met daaromheen een mantel van bevroren water, ijs dus.

Pluto is kleiner dan onze maan en samen met de sterk elliptische baan om de zon, zijn dat redenen voor (sommige) astronomen om te twijfelen of Pluto wel een planeet is. Daarnaast werd in 2003 Eris ontdekt, die groter en zwaarder leek dan Pluto. Wat na onderzoek toch weer niet zo bleek te zijn. Kortom: astronomen discussiëren nog steeds over de definitie van ‘planeet’. Tot die tijd wordt Pluto tot de dwergplaneten gerekend. Astrologen voeren die discussie overigens niet. Zij gaan uit van de symbolische betekenis van deze planeet.


De Romeinse god van de onderwereld
Deze planeet is genoemd naar de Romeinse god van de onderwereld, Pluto. Deze god was verantwoordelijk voor het bestaan van de zielen, die naar de onderwereld kwamen. Pluto’s macht bepaalde of dat een normaal of gezegend bestaand was, of een straf met een hoop lijden. Dat element heeft het christendom overgenomen en tot een hoofdthema voor het leven gemaakt: het leven van de ziel na de dood wordt beoordeeld door het leven wat de ziel op aarde geleefd heeft. Helaas hebben mensen hieraan angst en macht gekoppeld en Pluto is in de loop der tijd steeds meer afgebeeld als het kwaad. Zo is het oorspronkelijk niet bedoeld.

Voor de Romeinen was Pluto de god van de onderaardse rijkdommen, en bracht deze god goud en zilver. Naarmate het Romeinse rijk groeide, en daarmee ook de godsdienst met de vele goden, ontwikkelde Pluto zich en werd hij ook verantwoordelijk voor het fysiek en spiritueel onderaardse, en dus ook de dood. Het rijk van Pluto is dat van de wereld onder de aarde, onder de wereld van de levende mensen. Het is de plek waar de zielen van de overledenen heen gaan. Pluto is de eindbaas en beloont of bestraft.


De mythe van Pluto en Prosperina
Een bekende mythe over Pluto gaat over het ontstaan van de winter en daarmee de jaargetijden. Volgens de verhalen was Pluto in zijn uppie verantwoordelijk voor zijn rijk en werd hij eenzaam. De godin Venus had compassie met hem en vroeg haar zoon Amor om hem te helpen met zijn eenzame hart. Amor schoot een van zijn liefdespijlen op Pluto af, die zich vervolgens haastte naar de bovenwereld voor een mogelijke liefde. Het eerste waar zijn oog op viel was de beeldschone Proserpina. Zij was de dochter van de godin van de aarde, Ceres. Pluto maakte geen woorden vuil aan zijn bedoelingen en ontvoerde haar naar de onderwereld en maakte haar zijn vrouw. Geen geflirt, geen dates, geen verkering, niks van dat al. Proserpina kon niet veel uitvoeren tegen zoveel macht, maar haar moeder Ceres wel. Uit wanhoop over haar dochter liet zij de aarde droog en dor worden, door al stampvoeten over de wereld te gaan. Iedere afdruk in haar voetspoor werd een woestijn. Jupiter, de oppergod, voorzag rampzalige toestanden en stuurde Mercurius, de postbode onder de goden, met het bevel om Proserpina terug te sturen naar haar moeder. Pluto moest wel gehoorzamen, maar haalde wel een slimme streek uit. Voordat zijn lief vertrok, liet hij haar zes zaden van de granaatappel uit de onderwereld eten. Hierdoor moest zij voor altijd  zes maanden in de onderwereld met hem doorbrengen. Ceres, oftewel Moeder Aarde, rouwt dat halfjaar in haar eenzaamheid en laat de aarde afkoelen. Eerst in de herfst en daarna in de winter. Als de dochter weer haar moeder bezoekt, ontdooit het hart van Moeder Aarde en gaat ze weer bloeien in de lente en geeft ze overvloed in de zomer.

Inspiratiebron: Wikipedia

Pluto in de geboortehoroscoop, een machtige kracht
Pluto is de planeet, die is toegewezen aan de Schorpioen. Toen Pluto nog niet ontdekt was, was Mars toegeschreven aan Schorpioen. Nu hoort Mars bij Ram. Doel van Pluto in de horoscoop is het bereiken van een diepgaande verandering door het verwijderen van ongewenste, storende en spanning veroorzakende verschijnselen. Pluto haalt problemen, complexen, onthullende waarheden, spanningen, emotionele storingen e.d. uit het persoonlijk onbewuste en confronteert daar het bewustzijn mee. Dat betekent niet alleen dat we deze zaken moeten verwerken, maar ook dat we daarna nooit meer hetzelfde zijn; kortom Pluto transformeert. Het is zwart of wit, goedschiks of kwaadschiks, alles of niets bij deze planeet.

Pluto geeft ook de behoefte aan macht weer. Macht heeft vaak een negatieve klant, maar zie het ook als confrontatie, controle, invloed, willen, potentie, kunnen en kracht. Als mens willen we vaak de situatie in onszelf als buiten onszelf volledig onder controle houden. Om de onzekerheid, die het gevolg is van de confrontatie met jezelf, aan te kunnen. Dan weet je waar je aan toe bent en word je niet nog onzekerder gemaakt. Althans, dat is de opzet. Als we die dingen niet bewust willen worden en proberen te onderdrukken, dan zorgt Pluto vroeg of laat voor een vulkanische uitbarsting, zodat die confrontatie toch gebeurt. En dat gaat vaak gepaard met emotionele schokken en een gevoel van crisis. Pluto maakt alles groter, zodat het ongrijpbaar wordt. Maar hij kan de vorm zó opblazen, dat de zwelling openbarst en dan kan genezing plaatsvinden. Pluto werkt hoe dan ook in de mens en als we proberen zijn signalen te negeren, kan er uitputting ontstaan.  Pluto geeft aan dat een stukje verleden moet sterven om de toekomst geboren te laten worden.

Traditioneel wordt Pluto verbonden met: de onderwereld, misdaad, oorlog, seksuele misdaden, gangsters, bloedvergieten, terrorisme, opstanding, vulkanische en seismische erupties, kernenergie, collectiviteit, dictatorschap, psychoanalyse, multimiljonairs, multinationals, crises, verandering, herleving, wedergeboorte, transformatie.

Hervormen van machtsstructuren
De huidige astrologische plaats van Pluto kan zorgen voor transformatie van machtstrucuren. Pluto staat in Steenbok van 2008 tot november 2024. Steenbok staat voor de vorming van de mens als een sociaal-maatschappelijk functionerend persoon. Dat doet Steenbok door vormgeven, kaderen, structureren, begrenzen, beheersen en vastleggen van onszelf in sociale en maatschappelijke rollen als onderdeel van je identiteit. Hoe dan? Door wetten en regelgeving om de orde te handhaven. Door cultuurregels, gedragscodes, bindende contracten afsluiten, werkafspraken, plicht, discipline en verantwoordelijkheid. Dat zijn slechts enkele kenmerken van de Steenbokenergie.

Met Pluto in Steenbok gaan we verherbebouwen. Gevestigde ordes worden omvergeduwd. Er worden onvermijdelijk en indringend oude foute structuren afgebroken om plaats te maken voor nieuwe – en hopelijk -,  goede structuren. Er zijn sinds 2008 allerlei veranderingen, crises, omwentelingen, revoluties gaande op wereldniveau op financieel, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. En dat heeft een ingrijpende invloed op je persoonlijke financiën, je omgeving, je loopbaan, je sociaal maatschappelijk status, je veiligheid en je identiteit.

In de media worden we volop geconfronteerd met de gevolgen van het gebruiken, en vooral het misbruiken, van macht. Niet alleen actuele misstanden, maar ook in het verleden ontstaan. Denk aan #MeToo: het openbaar worden van de onderdrukking van vrouwen door seksueel machtsmisbruik. Of de wereldwijde crisis die uitbrak, door financiële misstanden bij de banken. Of het misleiden met nepnieuws door de overheid voor het winnen aan politieke macht. Het is deze periode belangrijk dat we erachter komen wat we zélf doen met macht en het effect op anderen serieus nemen en bewust van worden. Het gaat erom dat we een nieuwe en gezonde verbinding met de thema’s  ‘macht, controle, invloed en kracht’ ontwikkelen.


Bewust worden van eigen kracht

Denk aan de macht van de overheid, met alle wetten, regeltjes en voorwaarden. Nodig, zeker waar! Maar vooral nodig, omdat niet iedereen zich daaraan houdt. Of aan de ongeschreven wetten van het menszijn. Zoals het respecteren van grenzen. Of het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Elke keuze heeft gevolgen, elke actie een reactie. Als je je vrijheid misbruikt, doet wat je wilt, zonder rekening met anderen te houden, dan ga je over grenzen heen, van bv. veiligheid. En dan zijn er wetten en regels van bovenaf nodig (Steenbok) om individuele vrijheid te waarborgen. Als we nou allemaal onze eigen verantwoording nemen, dan zijn er waarschijnlijk veel minder regels nodig. En is dat mogelijk? Kunnen we op een zuivere manier met onze eigen macht omgaan? Als in verantwoordelijk met je krachten omgaan, zonder dat het ten koste gaat van anderen?

Steenbok is het teken van top-down structuren, zoals instellingen, grote bedrijven en politiek. Steenbok is de bestuurder van het systeem door verschillende bewegende delen te beheren, zodat ze in een samenhangend geheel kunnen werken. De maatschappij is ook een systeem, vaak complex. En wat dacht je van de mens? Pluto in Steenbok is niet de koning, premier, president, CEO of welke eindbaas dan ook. Pluto in Steenbok vraagt van ons allemaal, ieder persoonlijk om volwassen te worden. Om verantwoording te nemen voor ons eigen leven, door te kiezen, lange termijndoelen te stellen, strategieën te kiezen, plannen van aanpak te maken, discipline opbrengen, hard te werken, door te zetten en doelen te bereiken.

Pluto in Steenbok laat zien dat je oogst wat je hebt gezaaid. Wat er gebeurt is het gevolg van eerder gemaakte keuzes. Succes is geen toeval of geluk, dat is keihard werken, plannen bijstellen en opnieuw kiezen, falen en vallen, en nog vaker opstaan en doorgaan. En als het klopt is daar de positieve beloning vaak in de vorm van succes. Als het niet klopt, wordt ook de rekening gepresenteerd, met meestal negatieve uitkomsten, wat ook breed in de maatschappij naar boven is gekomen. Pluto graaft net zolang door tot de onderste steen boven is en in Steenbok gaat dat vaak over macht in systemen. Het hebben en willen houden van macht en misbruik daarvan heeft geleid tot grensoverschrijdend gedrag van o.a. leidinggevenden of andere functies met een bepaalde macht. Dat heeft die persoon niet in zijn eentje voor elkaar gekregen, het heeft lange tijd kunnen bestaan, door zwijgen en door angst van de mensen in het systeem eromheen. Hoe dapper zijn degene die hiervan de dupe zijn geworden, geweest. Zij zijn gestopt met hun ‘meerdere’ op een voetstuk te zetten of bang te zijn voor hun machtsmisbruik en hebben hun autoriteit en leiding over zichzelf teruggenomen. En daarmee zijn deze moedige mensen een voorbeeld geworden wat het is om de verantwoording voor je leven op je te nemen, om volwassen te zijn.  

We kunnen een sterke innerlijke drang voelen om onze energie en verantwoordelijkheidsgevoel te richten op een terrein waar we situaties kunnen hervormen. Afhankelijk van het persoonlijke huis (in de horoscoop) waar Pluto in Steenbok in staat. Kom erachter wat er in je diepste binnenste leeft en zoek naar manieren om met deze energieën om te gaan. Respecteer de grenzen van de ander, maar ook die van jezelf. Het gaat uiteindelijk om het inzetten van de eigen macht en kracht ten gunste van het leven. Als je dat op een juiste manier weet te hanteren, kun je een voorbeeld worden hoe je integer en transparant omgaat met kracht en macht. In het kort is dat wat Pluto in Steenbok ons bewust van kan maken.

 

 

 

 

Pluto’s rondje om de Zon

Je kan lang wachten op de terugkeer van Pluto op z’n eigen plek in je horoscoop, want Pluto’s baan rond de Zon duurt 247,68 jaar, om precies te zijn. Dat zou betekenen dat Pluto 20,64 jaar in een sterrenbeeld staat. Maar omdat zijn baan sterk elliptisch is, is de duur van het verblijf van Pluto per sterrenbeeld verschillend. Pluto kan in een jaar in twee tekens verblijven, vanwege zijn retrogradegang. Ik heb een hele cyclus van Pluto uitgerekend en daar willekeurig wat typische Pluto-gebeurtenissen aan toegevoegd.

 

 

 

 

2023-2043: 20 jaar Pluto in Waterman – ben niet verbaasd over revoluties hier en daar en overal.

2008-2024: 15 jaar Pluto in Steenbok – krediet-, banken-, landen-, stikstof-woningcrisis, economische crises wereldwijd, corona-virus, aardbevingen.

1996-2008: 12 jaar Pluto in Boogschutter – 9/11, Islamitische Jihad, strijd tegen terrorisme, Irakoorlog, internetzeepbel knapt, moord Pim Fortuin en Theo van Gogh, Euro, kindermisbruik katholieke kerk en andere religies.

1984-1996: 12 jaar Pluto in Schorpioen – oorlog Irak-Iran, Golfoorlog, burgeroorlog El Salvador, Colombia drugskartel Pablo Escobar, burgeroorlog Bosnië, glasnost & perestrojka, afschaffing Apartheid & vrijlaten Nelson Mandela, afbraak Berlijnse muur.

1972-1984: 14 jaar Pluto in Weegschaal –  wereldwijde economische crisis door oliecrisis,  extreem links terrorisme met trein- en vliegtuigkapingen, burgeroorlog Libanon, inval Sovjet Unie in Afghanistan.

1958-1972: 14 jaar Pluto in Maagd – Koude oorlog, Berlijnse muur, onafhankelijkheid koloniën, Vietnam oorlog, verzet tegen Apartheid, Flower Power, Provo, anticonceptiepil, studentenopstanden, revolutie in muziek, uiterlijk en mode, ontstaan jongerencultuur, Hippie Trail, cannabis.

1938-1958: 20 jaar Pluto in Leeuw – Wereldbrand WO II, Holocaust, jappenkampen, oorloghits ‘Lile Marlene’ en ‘We’ll meet again’, processen Neurenberg en Tokio, wederopbouw, geboortegolf, Verenigde Naties, start Koude Oorlog, Marshallplan, NAVO, staat Israël, Koreaanse oorlog, polio- en pokkenepidemie, Watersnoodramp, Deltawerken, Apartheid, invasie Tibet, chinees restaurant.

1914-1938: 24 jaar Pluto in Kreeft – WO I, Spaanse griep, tsarenfamilie vermoord, start Sovjet Unie, roaring twenties, alcoholverbod, de Grote Depressie, Interbellum.

1884-1914: 30 jaar Pluto in Tweelingen – Vincent van Gogh, 1e motorfiets en auto, filmcamera en film, wolkenkrabber, zweefvliegtuig, radio, rubberen band, rijwielfabriek, reuzenrad, huishoudschool, motorvliegtuig, sport in clubverband, Olympische Spelen, Nobelprijs, Woning-, Gezondheids-, Kinder- en Leerplichtwetten, , Plancks kwantumtheorie, Einsteins relativiteitstheorie, kernfysica, vrouwenkiesrecht, Natuurmonumenten.

1852-1884: 32 jaar Pluto in Stier – Krim-, Atjeh- en Boerenoorlog, Florence Nightingale, Britse expedities naar Centraal-Afrika, oprichting Egyptisch museum, perenras Doyenne de Comiche wordt ontwikkeld, ontstaan bedevaartplaats Lourdes, Amerikaanse burgeroorlog, slavernij afschaffing, pasteuriseren van voeding, Suezkanaal, landbouwcrisis Europa, de Lange depressie, 1e crematorium, elektrische licht, telefoon.

1824-1852: 28 jaar Pluto in Ram – oorlogen in de koloniën en Centraal Azië, revoluties in Frankrijk, België, Polen, Hongarije, Spaanse burgeroorlog, scheiding tussen België en Nederland, oprichting Vreemdelingenlegioen, Ierse hongersnood, ontdekking telegraaf en uitvinding morse, opium- en kastenoorlog, Goldrush, 1e  spoorlijn Nederland, trapfiets (driewieler), foto, wereldtentoonstelling.

1798-1824: 26 jaar Pluto in Vissen – diverse oorlogen in Europa en Scandinavië, oproer wegens honger door mislukte oogsten, sneeuw in de zomer, oprichting Nederlandse Bank, slag bij Waterloo, invoering Burgerlijke Stand, oprichting Koninkrijk der Nederlanden, stoom wordt gebruikt voor boot en locomotief, 1e telmachine, concept computer.

1778-1798: 20 jaar Pluto in Waterman – Amerikaanse burgeroorlog, Franse Revolutie.

In 2023 verandert Pluto van Steenbok naar Waterman. Van 23 maart tot 11 juni 2023 is Pluto tijdelijk in Waterman. Dan gaat Pluto retrograde, terug in Steenbok van 11 juni 2023 tot 21 januari 2024. Vervolgens gaat deze planeet van 21 januari 2024 tot 2 september 2024 weer verder in Waterman. Tot slot gaat Pluto weer retrograde en brengt een laatste bezoekje aan Steenbok om op 19 november 2024 definitief te verhuizen naar Waterman, waar hij de komende ca. twintig (!) jaar zijn transformerende werk gaat doen.

Lees ook: Pluto in Waterman 2023-2044 met regelmatige updates


Hoe jouw  Pluto – kracht en transformatie – uitwerkt is afhankelijk in welk huis het staat en welke verbindingen het maakt met andere planeten in je horoscoop. Ben je nieuwsgierig hoe jouw Pluto zich uitdrukt in controle, confrontatie en onderzoek? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult.
Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je DIRECT op de hoogte van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch cadeau. Voor jou van AstroLogisch!

Laat een reactie achter

7 reacties

 1. Mirella Suurhoff op 09/11/2022 om 18:34

  Hallo Judith
  Pluto staat bij mij in het 6e huis en maakt aspecten met mercurius (sextiel) mars (vierkant) en neptunus (sextiel)
  Kun je daar iets over vertellen?
  Groetjes Mirella

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 18/11/2022 om 17:13

   Beste Mirella,

   Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in astrologie. Op basis van de gegevens in je bericht kan ik wel iets vertellen over jouw Pluto.

   Met Pluto in het 6e huis voer je je dagelijkse taken intensief uit. Je sluit graag alles uit wat niets met je werkzaamheden te maken heeft om je alleen maar op je taak te richten. Je hebt er behoefte aan op het gebied van werk steeds een graadje beter te worden. Je hebt een intense werkkracht en doorzettingsvermogen om af te maken wat af moet zijn. Je kan een alles-of-niets houding in je werk hebben, wat tot overwerktheid kan leiden.

   Je behoort de generatie die is in staat om sociale verandering, veranderingen in de regering en de aanpak van de mensenrechten tot stand te brengen. Je gelooft meer in een alternatieve of praktische vorm van spiritualiteit. Je beschikt over een onderzoekend verstand en vormt graag je eigen mening. Je kan ongeduldig zijn met oppervlakkige meningen en ideeën. Je gevoelens zijn intens. Je beschikt over een felle, koppige vechtlust, die zowel positief als negatief kan uitwerken. Wat betreft het je emoties, moet je leren om afstand te nemen en deze te beheersen. En besef dat anderen niet zo intens voelen als jij.

   In een duiding van een horoscoop neem ik ook de stand van een planeet in een huis, teken en element mee, evenals de verbinding die de planeet maakt met andere planeten en punten. Op die manier krijg je een duidelijker beeld van jezelf en zul je jezelf meer herkennen. Voor een meer uitgebreide duiding heb ik je geboortegegevens nodig: datum, tijd en plaats. Ik inspireer je graag verder tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek over de AstroLogische mogelijkheden, die ik bied.

   Wil je op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch cadeau. Voor jou van AstroLogisch.

   Veel leesplezier!

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe  • Hanneke op 05/01/2024 om 00:54

   Dankjewel voor je interessante en helder geschreven stuk!

   Ik heb Pluto (transisterend) in steenbok in mijn 6e huis.
   Omdat ik kreeft ben (3 juli) heb ik Pluto dus jarenlang in mijn oppositie teken gehad.
   Ook Saturnus heeft een lange tijd bij mijn transisterende pluto gestaan.
   Ik heb echt zo’n beetje 15 enorme zware jaren achter de rug waar geen einde aan leek te komen. En omdat ik niet beter wist en het ook zo lang duurde dacht ik dat dit helaas mijn leven was dat gewoon zo ongelukkig liep.

   Maar nu pluto steenbok gaat verlaten en hier ineens (met de komst van 2024) best wel wat ruchtbaarheid aan wordt gegeven in de media, en ik dus zodoende ben achter gekomen dat Pluto (en ook deels Saturnus) voor jaren de boosdoener van mijn gestruggle moeten zijn geweest doordat ze voor jaren in oppositie stonden van mijn zonneteken.
   Ondanks dat ik me graag bezig hou met astrologie heb ik niet geweten dat de stand van transisterende pluto door steenbok in mijn radix, opposiet mijn geboorte teken mij jarenlang heeft gekweld.

   Ik ben heel blij dat ik eindelijk bijna verlost ben van het feit dat hij tegenover mijn zonneteken staat en ik begin de positieve energie hiervan (die er lange tijd niet was) nu al te voelen.
   Wel jammer dat, nu Pluto overgaat naar waterman, ik nu pas achter de info ben gekomen van Pluto opposiet kreeft.
   Ik had er niks aan kunnen veranderen maar had wel met meer begrip naar mijn nare jaren kunnen kijken en het had ook wel een lichtpuntje in de duisternis geweest.  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 22/01/2024 om 20:26

   Beste Hanneke,

   Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in astrologie!
   Zoals je hebt gezien, bestaat de horoscoop bestaat uit meer dan alleen de Zon in een teken. Er zijn nog 13 andere planeten en punten die meedoen. Plus 12 tekens en huizen, die onderling invloed op elkaar hebben. Een complex geheel van energieën, die je karakter symboliseren.

   Een geboortehoroscoop is niet alleen maar een karakterbeschrijving. Het geeft ook de rode draad in het leven aan. De weg die men gaat en de levenslessen die geleerd mogen worden. En Pluto en Saturnus zijn pittige energieën om mee te dealen! In je 6e huis kun je veranderingen op het gebied van je dagelijkse routine of diepgaande veranderingen in je gezondheid hebben meegemaakt. Of zat de uitdaging meer in het herkennen van de kracht van de relatie tussen lichaam en geest. Om maar even een greep uit de mogelijkheden te noemen. Alles afhankelijk in hoeverre Pluto contact heeft gemaakt met planeten in je geboortehoroscoop.

   Nu Pluto in de Waterman gaat, ga je daar zeker de komende jaren wat van merken. Mocht je hoeken of punten in Waterman hebben of planeten of hoeken in de eerste graden van de vaste tekens (Leeuw ascendant misschien?), dan zul je de energie van Pluto ook ervaren, maar op een andere manier. Mocht je willen weten, hoe dat voor jou kan uitpakken, laat me maar weten.

   Ik hoor het graag van je!

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe 2. Jennifer op 09/04/2023 om 08:49

  Allereerst bedankt voor dit verhelderend artikel!
  Pluto staat bij mij in het 9 huis in Weegschaal. in mijn cirkel is er een lijn van Pluto in Weegschaal naar Mercurius in Vissen. Deze laatste staan in het 3e huis samen met de Zon.
  Ik kijk uit naar jouw reactie. Bedankt alvast!
  Liefdevolle groet,
  Jennifer

 3. Marleen op 06/05/2024 om 17:01

  beste,

  pluto staat in mijn 1st huis
  maagd – 23*25*20*

  ik kijk uit naar uw reactie

  lieve groet,

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 18/05/2024 om 17:03

   Beste Marleen,

   Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in astrologie! Met Pluto in Maagd in het eerste huis kan je op zich leidinggeven in veranderingsprocessen. Je hebt een krachtige persoonlijkheid. Je kan jezelf en anderen steeds uitdagen om kritisch te zijn, om te zien waar en wanneer er nog iets veranderd kan worden. Jouw generatie bezit het vermogen om de manier waarop de wereld naar gezondheid kijkt te veranderen. Medisch onderzoek, wereldwijde ziekten, medische ontdekkingen en de verbanden tussen lichaam en geest zijn voor jouw generatie aandachtspunten.

   Ik kan je nog meer vertellen over jouw Pluto, maar dan heb ik je hele horoscoop nodig en dus je geboortegegevens. Ik inspireer je graag verder tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek over de AstroLogische mogelijkheden, die ik bied. Welke dag(en) en tijd komen jou het beste uit?

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe