NIEUWE MAAN: Zon & Maan in TWEELING 2020

Oude en nieuwe plannen
Vrijdag 22 mei 2020, vanaf 17:31 uur, is het weer Nieuwe Maan. Deze Nieuwe Maan staat in Tweeling, het teken van communicatie, vaardigheden leren, transport en h andel. Verhalen vertellen, nieuwsgierigheid, iets nieuws leren, nieuwe manieren van communiceren ontwikkelen: dat zijn allemaal Tweelingen-kwaliteiten. En met Nieuwe Maan kunnen we ons daar meer op willen richten.  De planeet van Tweeling is Mercurius en deze staat in nauw contact (conjunct) met Venus retrograde, beide ook in Tweeling. Het doel van Venus Retrograde in Tweelingen is om ons te helpen de dualiteit van onze waarden opnieuw onder ogen te zien, zodat we een meer objectieve en neutrale kijk op kunnen hebben, wat beter aansluit op ons hier en nu. Zoals alle retrogrades zal dat waarschijnlijk niet van een leien dakje gaan. Venus retrograde kan onafgemaakte zaken over relaties met bijbehorende emoties, weer in je leven brengen: vroegere minnaars, oude vrienden, onderdrukte emoties of herhalende patronen in je relatie. Onafgemaakte dingen zijn meestal zwaar, vreten energie en vereisen hard werken. Mercurius en Venus maken een gespannen verbinding (vierkant) met Neptunus. Wanneer Mercurius en Venus vierkant Neptunus zijn, verlangen we naar iets dat niet eens bestaat, dat niet in woorden kan worden uitgedrukt. Je weet niet wat er om de hoek ligt, en dat is oké. In plaats van bezig te zijn met je volgende stap, volg je gewoon je pad dat je al loopt, en dan heb je de volgende stap al te pakken. De reis om te ontdekken wat mogelijk is, is absoluut de nieuwsgierige moeite waard. Meer daarover lees je HIER.

Deze Nieuwe Maan maakt een kansrijke verbindingen (sextiel) met Cheiron, een spanningsvolle verbinding (vierkant) met Mars en een harmonieuze verbinding met Saturnus retrograde. Mars en Saturnus maken ook verbindingen met de Noordknoop in Kreeft. We kunnen spanning ervaring op onze levensweg, vanuit onzekerheid over onze levens, wie we zijn en waarnaartoe we onderweg zijn. Saturnus de grote leraar, leert ons geduld, verantwoordelijkheid, regels, discipline en volwassenheid. Deze planeet laat de beperking zien van het teken waar ie doorheen gaat: wat werkt en vooral, wat niet! Saturnus staat net nieuw in het teken Waterman (maatschappij, politiek, gelijkwaardigheid, vrijheid) en maakt het ons in deze periode makkelijker (driehoek) om ons denk- en communicatievermogen (Nieuwe Maan in Tweeling) in te zetten om gezamenlijk (Waterman) onze verantwoording te dragen (Saturnus) om actief te verbinden en contact met elkaar te blijven onderhouden (Zon, Maan, Venus en Mercurius in Tweeling).


Welke thema’s kunnen we nog meer ontmoeten?


Het is belangrijk om onze natuurlijke kracht te leren waarderen en op een creatieve manier te uiten. We kunnen ons 100% inzetten voor de mensen en de ideeën waarin we geloven en we komen ook op voor hun belangen. Waarbij we wel wat moeite kunnen hebben om het onderscheid te maken tussen opkomen voor onszelf en agressief uiten. We denken misschien dat we gewoon onze eigen zaak duidelijk maken, terwijl and worden. Grote kans dat dit een tijd is van onnodige irritaties of veel te gehaast zijn. Van gedoe en geharrewar. Het is een uitdaging om onszelf te uiten, maar geen olifanten van muggen maken. Om wel stoom af te blazen, maar geen puinhoop achter te laten. Om je echte ongemak onder ogen te zien en de moed om dit op een goede manier te uiten. We moeten een gezonde uitlaatklep vinden voor ons enthousiasme en energie. Met zelfbeheersing kunnen we al die energie inzetten in alle activiteiten, die we willen ontwikkelen of moeten afmaken. Ga naar buiten en beweeg, wanneer het kan. Tijd om zeer bewust te zijn van je motivaties, van wat je drijft en beweegt. Denk daarbij aan welke beslissingen je een half jaar geleden hebt genomen, acties die je hebt gedaan of intenties die je hebt uitgezet.

Die energie kun je ook inzetten om hard en resultaatgericht te werken om je doel te bereiken. Je neemt met gemak verantwoordelijkheden op je schouders. Je werkt georganiseerd en systematisch naar je succes toe. Eerdere activiteiten die drukkend of belastend lijken, kun je nu geduldig, vastberaden en krachtig aanpakken. Deze periode is uitstekend om jezelf te leren kennen door je relaties en door te zien wat voor effect je op de omgeving hebt. Of om je gewoontes opnieuw te beoordelen, een praktisch plan te maken en deze zorgvuldig uit te voeren. Onderzoek nauwkeurig welke structuren je in je leven hebt aangebracht. Welke gewoontes heb je? Hoe is de situatie binnen je gezin? Hoe gaat het op je werk? Hoe is het met je gezondheid en leefstijl gesteld? Ga alle gebieden na die belangrijk voor je zijn. En maak het niet moeilijk, houdt het vooral praktisch. Ook is dit een goede tijd om je discipline aan te spreken. Om nieuwe plannen te maken én uit te voeren.


Werk aan de weg
In deze periode kunnen we het beste focussen op de basis van ons bestaan, zoals thuis, werkzaamheden en familie. Het beste zorgen we ervoor dat alles stabiel is met a anderen dingen of zaken kunnen worden afgerond. Soms kunnen we ons wat alleen voelen, maar dat gaat weer over. Dit is een tijd om alle gebieden in ons leven te versterken en te stabiliseren; de beloning daarvoor komt later. Ook kunnen we veel meer nadenken en voelen over het verleden. Vooral over het recente verleden, aan wat we kennen, veilig voelt, bekend en vertrouwd is. Dat willen we terug, maar hoe en wanneer duurt dat zogenaamde ‘nieuwe normaal’ nog? Dat roept emoties op, en we moeten proberen dat nuchter en realistisch te benaderen.

Deze tijd vraagt om emotionele aanpassingen, vooral in je relaties met familieleden of thuis. Wijzigingen die gebeuren, op jouw initiatief of door je partner of andere naasten. Steeds weer komt de vraag terug: wat heb ik nodig om mij prettig en geborgen te voelen? Het gaat erom bewust bezig te zijn met je eigen gevoelens te vinden en daaraan uiting geven. Het is belangrijk om vooral je a andacht juist te richten op de thema’s discipline, structuur en competentie. Centraal daarbij staan recente ervaringen en daaruit voortgekomen conditioneringen over de omgang met grenzen, regels en verantwoordelijkheid. Je kan lang vasthouden aan je ervaring, dat je de eisen van de maatschappij en de besta ande wetten en regels als hinderlijk en beperkend ervaart. En dat zijn ze ook, maar het risico zit erin dat je je alleen nog maar bezighoudt om te voldoen aan gedragsnormen en regels, ten koste van de individuele vrijheid en levensvreugde. Dat levert een onderhuidse spanning en onzekerheid op.

Het gaat erom dat je verantwoordelijkheid op je neemt om je eigen grenzen te beseffen en te h andhaven. Om je competenties te ontwikkelen en in te zetten. Je moet alle soorten van discipline leren: dagindeling, taakbewustzijn, (zelfingestelde) regels en geboden, prioriteiten stellen, onderscheiden van wat belangrijk en onnodig is of wanneer je van een taak moet afzien, doorzettings- en concentratievermogen. Of bepaalde (zorg)plichten op je nemen, procedures volgen, zorgvuldige planning, houden aan wetten en regels. Ontwikkel leiderschapskwaliteiten, met respect voor de grenzen van jezelf en van anderen, waarbij je jezelf structureert en anderen instrueert. Hoe dan ook: er wordt van je gevraagd om bepaalde gebieden, waarvoor jij verantwoordelijk bent geweest, om die los te laten. Dat kan ongemakkelijk, zelfs onnatuurlijk voor je voelen, maar  dat gaat voorbij. Het is ook mogelijk dat je voelt dat je eraan toe bent, om die dingen los te laten. Mocht je een probleem of iets anders ervaren waar je niet uitkomt, bespreek dat dan met iem and die gevoelsmatig een steun voor je is, met gezond verst and en die je kan helpen met praktische oplossingen die je ook meteen kan uitvoeren.


Wat is de betekenis van de Nieuwe Maanperiode
De Nieuwe Maan vertegenwoordigt het einde van de vorige Maanperiode en het begin van een nieuwe Maanperiode van 28 dagen. Het symboliseert daarmee een periode waarin lichaam en geest zich opmaken voor een nieuw hoofdstuk in ons leven. Onze wilskracht, vitaliteit en emoties werken harmonisch samen. Mocht je je niet zo fit voelen, omdat je al langere tijd onder (emotionele) druk of spanning staat, dan is dit juist een goede tijd om even de accu op te laden.

Nieuwe Maan wordt ook wel donkere Maan genoemd. Dat is eigenlijk de nacht ervoor, dan is er geen Maan zichtbaar om de het Zonlicht te reflecteren. Geen licht, geen geluid, geen afleiding? Wees niet bang voor het donker. Nieuwe Maan nodigt je uit om te luisteren naar wat er van binnen bij je leeft. Verzamel je ideeën, emoties, gevoelens, ervaringen, wensen, verlangens en inzichten. Kortom, alles wat er van binnen broeit. Breng het omhoog, kijk ernaar en voel. En maak een plan. De periode erna, richting Volle Maan, zet je de intentie neer, maak je een plan van aanpak, ga je over tot actie, krijg je een realitycheck, pas je je plannen aan, maar niet je droom. Om met Volle Maan te genieten van het resultaat van je noeste arbeid.


Iedereen, maar vooral mensen met één of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Ram, Kreeft, Leeuw, Boogschutter, Steenbok en Waterman kunnen de energie van deze Nieuwe Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige st and van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen? Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult.
Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je DIRECT op de hoogte van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn wekelijkse inspiratiemail (elke vrijdag) en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch cadeau. Voor jou van AstroLogisch!

Laat een reactie achter