Neptunus – verloren illusie = gevonden waarheid

AstroLogisch Neptunus - nep of echt, verloren illusie gevonden waarheid

Leesplezier: 12 minuten

Neptunus – de blauwe planeet
Neptunus is in 1846 ontdekt, door Johan Galle en Heinrich d’Arrest. Het was niet de eerste keer dat deze planeet werd waargenomen. Galileo zag Neptunus al in 1612-1613, toen deze planeet naast Jupiter opdook, maar hij dacht dat het een ster was. In 1795 werd Neptunus opnieuw gezien, nu door Jérôme Lalande, maar die dacht dat hij zich had vergist in zijn berekeningen. In 1821 merkte Alexis Bouvard, door zijn tabellen van de baan van Uranus om de Zon, afwijkingen op, die volgens hem alleen van een andere planeet konden zijn. Zijn publicaties hierover, resulteerde in een zoektocht naar deze onbekende planeet, wat later Neptunus bleek te zijn.  

Neptunus is vernoemd naar de Romeinse god van de zee. De planeet is, vanaf de Zon gezien, de achtste en verst van de Zon verwijderde planeet van ons zonnestelsel. Op Pluto na, maar die wordt door de astronomen beschouwd als dwergplaneet en doet voor spek en bonen mee. Neptunus’ rondgang om de Zon duurt ca. 165 jaar en staat te ver weg om met het blote oog te zien. Zelfs met een grote telescoop zie je maar een klein blauw schijfje.

De opbouw van deze winderige ijsreus bestaat uit gesmolten metaal en rots van binnen en daaromheen een mantel van gesteente, water, ammoniak en methaan. Naar buiten toe wordt de buitenkant steeds vloeibaarder en gaat geleidelijk over in de atmosfeer. In 1977 werd de ruimtesonde Voyager 2 gelanceerd en die bereikte Neptunus in 1989. Voyager 2 heeft foto’s gemaakt van Neptunus en naar de aarde gestuurd. Sindsdien weten we dat deze planeet ook ringen heeft, net  als Saturnus en Uranus. Die ringen lijken minder stabiel te zijn en het lijkt erop dat deze ringen ook weer zullen verdwijnen na verloop van tijd. Voyager 2 heeft eind 2018 ons zonnestelsel verlaten.


Neptunus in jouw horoscoop
Neptunus hoort bij het teken Vissen en symboliseert het idee van vervolmaking en het zoeken naar een eenheidsbeleving. Neptunus is de meest mysterieuze en moeilijk te vatten planeet van ons zonnestelsel. En daardoor vaak verkeerd begrepen. Neptunus is onze link met het Levensverhaal, het heilige boek van ons bestaan. Neptunus regeert over het laatste teken van de dierenriem, Vissen, en is de laatste grens voordat alles versmelt in Eenheid, de Bron waar we uit zijn ontstaan en waar we naar terugkeren.

Dat kan zich uiten in een grotere sensitiviteit in de gevoelens, een ‘subtieler’ gedrag, esthetische waardering, creatieve vervulling en spirituele en collectieve menselijke waarden (tegenover de materiele waarden). Neptunus zoekt bijna onaardse volmaaktheid en maakt het kunstzinnige in de mens wakker: dichten, dromen, schilderen, musiceren of een toegewijd en geïnspireerd geestelijk leven. Deze planeet kan de zintuigen zó verfijnen, dat ook niet-stoffelijke  zaken zoals sferen en stemmingen worden ervaren. De grens tussen fantasie en werkelijkheid wil nog weleens vervagen, waardoor Neptunus de mens erg kwetsbaar maakt voor allerlei vormen van fantasie, (zelf)misleiding, extase, bedrog enz.


Neptunus – illusie én waarheid in één
De boodschap van Neptunus is dat de scheiding tussen lichaam, ziel en geest, een illusie is. Een ervaring die we aan Neptunus toeschrijven is het oplossen van het ego en het verlangen naar eenwording, naar volledigheid, naar Eenheid. De realiteit van deze ultieme eenheid kan niet met ons beperkende ratio worden verklaard. Het moet beleefd worden. We kunnen de werking van Neptunus niet met ons verstand bewijzen. Bij Neptunus denken we ook aan illusies, desillusies en misleiding. De paradox van Neptunus is dat wanneer we teveel geloven in de perfecte eenheid, wij onszelf dreigen te verliezen. We hebben dan geen referentie meer waar we bij horen, geen thuis meer om naar terug te gaan. We hebben de neiging om te blijven hangen in het eenheidsgevoel, of daarin te vluchten, weg van het echte leven, en dat doen we dan vaak met drugs, alcohol of andere (vaak verslavende) middelen.

Houden we sterker vast aan een beperkt ik-beeld en krijgt Neptunus minder kans zich van zijn geïnspireerde kant te laten zien, dan kan dat zich ook uiten in verslavingen. Voor mensen met een sterke Neptunus is de dagelijkse werkelijkheid niet zo aantrekkelijk en de eigen droom- of fantasiewereld is mooier. Daardoor ontstaat de aantrekkingskracht naar glamour, dagdromen, gekunsteldheid, vluchtroutes van allerlei soorten, zoals drugs, alcohol, medicijnen, onwerkelijk idealisme en spiritualiteit, sensationele en mystieke ervaringen. Neptunus kan de mens in zijn beleving degraderen tot een onpersoonlijke vegeterend wezen op zijn slechts (denk aan zwaar verslaafden). Maar Neptunus kan de mens ook naar ongekende hoogten tillen. Dat uit zich in menslievendheid en compassie met alles wat leeft, met tederheid, verfijndheid, romantiek en subtiliteit. Krijgt Neptunus de kans, dan kan dat het leven gevoelsmatig enorm verdiepen. Met Neptunus is het belangrijk om bewustzijn te onderscheiden van misleiding. Neptunus vertelt ons dat we één zijn met het Universum, maar in deze veelomvattende eindeloosheid, vinden we het goede én het kwade. Je kan de energie opnemen, die je positief inzet voor je hoger doel, maar ook de energie die je naar negatief naar beneden trekt.


Neptunus, hier-en-nu


Collectief: met su allûh…
Neptunus heeft ongeveer 164 jaar nodig om een volledige rondje door je horoscoop te maken, waarbij deze planeet ongeveer dertien jaar in elk teken doorbrengt. Neptunus in een teken zegt dus meer iets over de collectieve energie van een generatie. Voor een meer individuele interpretatie kijken we naar de huispositie.

Neptunus staat sinds 2012 in het teken Vissen. Daar blijft deze planeet staan tot 2025-2026 om de weg te vervolgen in het vuurteken Ram. Personen geboren met Neptunus in Vissen (2012-2025/2026) horen bij een generatie, die mogelijk het vermogen bezitten om zich één te voelen met ja, hoe zal ik dat noemen…..God, Universum, natuur, de mensheid, het Leven. Ze hebben het vermogen om objectief het totale plaatje te zien, zonder het in vakjes te verdelen. Met een helder inzicht in de totale realiteit van het universum, de kosmos. Zij hebben de mogelijkheid om Een-heid te ervaren, zij voelen innerlijk, weten als het ware, wat het is om én de druppel, én de oceaan te zijn. Zij kunnen deze spiritualiteit, dit in-spirit-zijn, uitdrukken via verbeelding in creatieve uitingen, spirituele kunstenaars. Het kunnen mensen zijn met een visie vanuit visioenen, visionairs. Het kunnen ook inspirerende leraren zijn, zich bewust van heelheid. Zij kunnen een diep gevoel van mededogen met andermans lijden en vanuit compassie willen zorgen voor minder gelukkige mensen.

Dezelfde energie mogen we als mensheid, collectief dus ook leren ontdekken en ervaren. Neptunus in Vissen geeft kansen om ons leven te overpeinzen en diep erover na te denken. Wat heeft je leven betekent? Ben je diep in je hart tevreden? Heb je in echtheid of in een schijnwereld geleefd?  Je kan deze periode meermalen de behoefte hebben om je terug te trekken uit de hectiek van alledag om rustig in stilte na te denken over je leven tot nu toe. Je kan reflecteren over diverse geestelijke aspecten.  Mocht je van mening zijn dat je te weinig aandacht hebt besteed in je leven aan je geestelijke bestaan, dan kan deze periode vrij lastig worden. Je kan bij vlagen je leven als zinloos en leeg ervaren. Je kan depressieve gevoelens hebben. Mocht dit zo zijn, breng dan veranderingen aan. Het is nooit te laat en het kan een grote steun voor je zijn. Je kan ervaren dat je een deel bent van het geheel en dat je erbij hoort. Je richt je op wie jij echt bent en neemt jouw plaats in de kosmos in.


2022 Jupiter & Neptunus in Vissen

Vissen wordt geregeerd door twee planeten, Jupiter (de traditionele heerser) en Neptunus (de moderne heerser). Zowel Jupiter als Neptunus kunnen ons veel vertellen over de aard van Vissen. Jupiter staat o.a. symbool voor kennis, geloof en optimisme. Jupiter leert ons, dat als we vertrouwen hebben, het pad volgen en contact maken met iets groters dan onszelf, dan werken dingen automatisch in ons voordeel. Mensen die tekens volgen, de patronen opmerken, de grote lijn zien, ontvangen uiteindelijk de
zegeningen van Jupiter. Dat is hoe Jupiter werkt.

Neptunus gaat een stap verder. Neptunus geeft geen duidelijke hints. In ieder geval is hij niet zo letterlijk als Jupiter. De berichten van Neptunus zijn vaag, raadselachtig, verborgen. Neptunus kan in je dromen komen. Het maakt zich kenbaar via je gevoelens, intuïtie of inspiratie. De berichten van Neptunus zijn nooit duidelijk. Over het algemeen ervaart men Neptunus als verwarrend of misleidend. Mogelijk, maar laten we proberen te begrijpen hoe Neptunus ‘werkt’.

De bedoeling van Neptunus is niet om je te misleiden. Neptunus is de planeet van onvoorwaardelijke liefde. Neptunus wenst je liefdevol het allerbeste. Neptunus is een buitenplaneet, onzichtbaar voor het
oog. Wij kunnen met ons gewone dagelijkse brein de werkelijkheid van Neptunus niet gemakkelijk begrijpen. Dat betekent niet, dat wat we niet (kunnen) zien of begrijpen, inhoudt dat ze minder echt, minder waar of minder belangrijk is. Neptunus laat zijn waarheid stromen via onze fantasie en verbeelding.

Veel artiesten en kunstenaars, maar ook veel softwareontwikkelaars, wetenschappers, wiskundigen en architecten hebben sterke Vissenenergie in hun geboortehoroscoop, via een of meerdere planeten in Vissen, 12e huis- of Neptunusaspecten. Zij begrijpen hoe grote systemen werken. De Vissenenergie geeft het vermogen om af te stemmen op de oceaan van kennis. Dat is waar ze hun inspiratie vandaan halen. Ze tappen een druppel af, als het ware. Een Vissen-kunstenaar, -wiskundige of -softwareontwikkelaar kan beginnen met een klein patroon of formule. En dat dan verder ontwikkelen en iets creëren dat niet eerder bestond. Jupiter en Neptunus in Vissen werken samen aan GROOTSE dromen. Het gaat er niet om hoe en of je dromen uitkomen. Dat komt later wel, met de uitvoerende energie van Ram en Stier. In de Vissenenergie gaat het erom dat je je mee laat stromen alsof alles mogelijk is. Go with the flow, geloof in wonderen en droom groot, groter, grootst!


De werking van Neptunus: recente geschiedenis


Wat is nep en wat is echt waar?
Het laatste vierkant tussen Neptunus en Saturnus (2015) heeft laten zien wat er gebeurt als we dromen en illusies (Neptunus) niet onderscheiden van de realiteit (Saturnus). Tijdens dit vierkant vond de Europese immigratiecrisis plaats en dachten we dat iedereen in ons midden konden opnemen. En over de hele wereld verspreidde zich nepnieuws, vooral via social media. Berichten gingen wereldwijd viraal, revoluties werden in gang gezet, politiek wordt beïnvloedt of manipuleert er zelf mee. We weten niet meer zeker dat wat we zien op TV of wat we delen op social media nog écht is. Nepnieuws roept belangrijke vragen op: wat is een feit, wat is realiteit, wat is echt. Is een standpunt of schouwperspectief hetzelfde als realiteit? Waar liggen de grenzen? Wat is mijn waarheid?

In de documentaire ‘The Facebook Dilemma’, een tweeluik te zien bij Netflix, wordt het gebruik van de social mediakanalen van o.a. Facebook aan de kaak gesteld. Bijzonder boeiend en een kijkmust voor iedereen die social media gebruikt.

Neptunus maakt in 2019 zo’n beetje het hele jaar door verbinding met Jupiter, de grote weldoener. Op zich een positieve match, deze twee planeten, al is het in een vierkant en kan het spanning opleveren. We moeten voorzichtig zijn met ‘wishful thinking’ oftewel wensdenken. Wensdenken is hopen dat er iets fantastisch gebeurt, zoals een grote loterij winnen. Met deze energie vervallen we makkelijk in een zalig niets doen, waar de fantasie belangrijker is dan de realiteit.

Deze energie kan ook leiden naar een geloofsstrijd, want Jupiter en Neptunus symboliseren waarheid, hoop, geloof en vertrouwen. Op zich kan dat helpen om een beter begrip of inzicht te krijgen in wát je nou eigenlijk gelooft, waarop je nou écht vertrouwt. Oude overtuigingen kunnen als mist ineens oplossen. Je kan een andere waarheid, een hoger doel of een diepere bedoeling van / in je leven ontdekken. Je kan je het volgende afvragen: geloof je in iets, omdat het traditie is, erbij hoort in het leven, iedereen het zo doet? Of geloof je in iets, omdat je er innerlijk van gaat bruisen? Bid jij wanneer je in nood bent? Of sta je dagelijks stil om je liefde en dankbaarheid te uiten?


Jouw waarheid doet er echt toe
Deze energie daagt alle overtuigingen uit die zijn gebaseerd op egoïstische gronden, en dogmatisch en ouderwets zijn. In het komende jaar, is het mogelijk om betere overtuigingen te vinden, die jouw echte ware zelf reflecteren. Of je vindt betere redenen om te geloven in wat je al gelooft. Het is de bedoeling dat we collectief als mensheid, het blinde geloof (de negatieve kant van deze energie) vervangen in bewust, inzichtelijk, intrinsiek geloof (de positieve kant van deze energie). Jupiter in Boogschutter helpt ons te ontdoen van valse geloofsregels, zodat we kunnen uitvinden wat er echt toe doet. Om te geloven in waarmee jij je wilt verbinden. Waaraan jij je wilt overgeven. Je eigen weg te gaan. Een hogere bedoeling van je bestaan te vinden. Om te geloven in je vertrouwen en te vertrouwen in je geloof in dat wat er echt toe doet, wat echt waardevol is in jóuw leven.

Deze gespannen verbinding tussen Jupiter en Neptunus komt in 2019 drie keer voor. De eerste keer, van januari – februari/begin maart, wordt er een situatie of probleem duidelijk. In de periode dat beide planeten retrograde gaan (april-aug), kunnen we alternatieve oplossingen ontwikkelen en als de planeten weer direct, ‘vooruit’, gaan lopen (sept – nov), kan de beleving onze blik en visie op de waarheid, op wat we vertrouwen en waarin we geloven, vernieuwd hebben. Specifiek die overtuigingen reflecteren, die de waarheid tonen over wie we geworden zijn. En het is niet erg om in dat proces een illusie te verliezen en een waarheid te vinden. Sterker nog, dat hebben we nodig om te worden wie we echt zijn.


UPDATE: WAT VERTELT JE HOROSCOOP HIER EN NU?
Wil je een update van jouw horoscoop, loop je tegen iets aan of heb je een vraag
? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn wekelijkse inspiratiemail (elke vrijdag) en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter