Maan – wisselende emoties

De Maan is de enige natuurlijke satelliet van de Aarde en is een van de vijf grootste manen van ons zonnestelsel. Ze wordt soms aangeduid met haar Latijnse naam Luna.

De meeste manen in het Zonnestelsel zijn erg klein, maar er zijn enkele grote, planeetachtige manen. Onze Maan hoort daar ook bij.

De Maan is, samen met de Zon en in combinatie met de rotatie en het getijdenveld van de Aarde, verantwoordelijk voor de getijden, eb en vloed, op de Aarde. De getijdenwerking vervormt de aarde, wat wrijving veroorzaakt. Dat zorgt ervoor dat de draaisnelheid van de Aarde langzaam afneemt. Per eeuw neemt de gemiddelde daglengte met ruim 1,5 milliseconde toe. Om deze reden is in 1972 de schrikkelseconde ingevoerd. Zonder de getijdenwerking zou de Aarde op dit moment sneller om haar as draaien.

In de astrologie wordt de Maan niet als planeet gezien. Samen met de Zon, zijn het de twee Lichten. Hoewel de Zon echt licht geeft en de Maan dit licht slechts weerspiegelt. En dan nog maar voor een gedeelte. Ook de Volle Maan zien we aan onze kant maar voor de helft, want voor de andere kant van de wereld is het donker (nieuwe maan). Dat noemen we de  schijngestalten en deze cyclus van de maan is sinds mensenheugenis gebruikt als middel om de tijdmeting aan te relateren.

Tijdens nieuwe maan, als de Maan en de Zon, vanaf de aarde gezien, samenkomen (in conjunctie staan), is de naar de aarde gekeerde helft donker. De volgende avonden staat bij zonsondergang een smalle maansikkel aan de westelijke hemel. Na iets meer dan een week is de sikkel een halve cirkel geworden (eerste kwartier). Weer ruim een week later is zij zover naar het oosten gelopen dat de Maan bij zonsondergang opkomt en vol is geworden. Weer ruim een week later komt de Maan pas omstreeks middernacht op en is nog maar voor de helft verlicht (laatste kwartier). Daarna komt zij steeds later op en neemt steeds meer af om ten slotte alleen nog aan de oostelijke morgenhemel, vlak voor zonsopkomst, als een smal sikkeltje zichtbaar te zijn. Deze totale cyclus duurt gemiddeld ca. 29,5 dagen.
(Bron: Wikipedia)

De verschillende schijngestalten van de Maan, met het licht van de Zon op rechts. De afbeeldingen tonen de maan zoals ze eruitziet vanaf het noordelijk halfrond. 

1. Donkere of Nieuwe Maan, daarna wassende maan
2. eerste kwartier, daarna verder wassende maan
3. Volle Maan, daarna afnemende maan
4.  laatste kwartier, daarna verder afnemende maan.

Nieuwe Maan
De Nieuwe Maan vertegenwoordigt het einde van de vorige Maanperiode en het begin van een nieuwe Maanperiode van ca. 29 dagen. Het oude is voorbij, het nieuwe mag beginnen. Het symboliseert daarmee een periode waarin lichaam en geest zich opmaken voor een nieuw hoofdstuk in ons leven. Onze wilskracht, vitaliteit en emoties werken harmonisch samen. Mocht je je niet zo fit voelen, omdat je al langere tijd onder (emotionele) druk of spanning staat, dan is dit juist een goede tijd om even de accu op te laden.

Nieuwe Maan wordt ook wel donkere Maan genoemd. Dat is eigenlijk de nacht ervoor, dan is er geen Maan zichtbaar om de het Zonlicht te reflecteren. Geen licht, geen geluid, geen afleiding? Wees niet bang voor het donker. Nieuwe Maan nodigt je uit om te luisteren naar wat er van binnen bij je leeft. Verzamel je ideeën, emoties, gevoelens, ervaringen, wensen, verlangens en inzichten. Kortom, alles wat er van binnen broeit. Breng het omhoog, kijk ernaar en voel. En maak een plan. De periode erna, richting Volle Maan, zet je de intentie neer, maak je een plan van aanpak, ga je over tot actie, krijg je een realitycheck, pas je je plannen aan, maar niet je droom. Om met Volle Maan te genieten van het resultaat van je noeste arbeid.


Eerste kwartier, wassende Maan
De wassende maan is een groeiende maan. De rechterkant van de maan wordt door de zon belicht. Deze periode symboliseert groeikracht, hoop, aangeboden kansen, spontaan en onstuimig. De energie voelt daadkrachtig aan. Een goede tijd om actief uit je comfortzone te komen.


Volle Maan
Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verstand. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de ander, geef je weinig tot geen aandacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Het staat symbool voor jezelf durven zijn in al je glorie. De energie is krachtig en kan overweldigend aanvoelen. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Sta stil bij wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. Vier je succes!


Laatste kwartier, afnemende maan
De linkerkant van de maan wordt verlicht. De energie voelt stabiel aan. De periode na Volle Maan, wanneer de Maan afneemt, mag je loslaten wat je niet meer dient. Je mag je idealen loslaten en je dromen doorgeven Een tijd van verstilling, van naar binnen keren en ruimte geven aan wat verder mag ontstaan. Waar ben je tevreden over? Wat had je anders willen doen? Het is tijd om vol vertrouwen los te laten en verder te gaan.

AstroLogisch tijd = ruimte maken


Bloedmaan
Een maansverduistering (of maaneclips) is iets anders dan de maandelijkse donkere maan. De verduistering gebeurt, wanneer de Zon, de Aarde en de Maan op één lijn staan (met de aarde in het midden. De  Zon en Maan staan tegenover elkaar (in oppositie). Normaal weerkaatst de Maan het licht van de Zon naar de Aarde, maar tijdens een maansverduistering staat de Aarde in de weg.  De maan bevindt zich in de schaduw van de aarde en ontvangt de maan geen zonlicht en wordt dus donker, ofwel is verduisterd. Een maansverduistering kleurt de Maan diep oranjerood.  Een verduisterde Volle Maan wordt Bloedmaan genoemd.

De eerstvolgende Maansverduistering is op woensdag 26 mei 2021. Deze is helaas niet te zien in Nederland, maar wel aan de westkant van de Verenigde Staten. De tweede maaneclips van 2021 is op vrijdag 19 november. Deze gedeeltelijke verduistering is wel te zien vanuit Nederland.


Blauwe Maan
Wat is een Blauwe Maan? Dat is als er in dezelfde maand twee keer een Volle Maan is. De tweede volle maan wordt de Blauwe Maan genoemd. Dat komt eens in de twee, drie jaar voor. Zeldzamer is de Blauwe Maan die twee keer in het jaar voorkomt. De laatste in Europa was zichtbaar in januari en maart 2018, toen februari geen Volle Maan had. Dat laatste komt trouwens eens in de 19 jaar voor en noemen we de maancyclus van Meton; deze bijzondere blauwe maan, zien we pas weer in 2037. De reden waarom men dit in de volksmond ‘blauwe maan’ noemt, komt wellicht van de Engelse uitdrukking ‘once in a blue moon’, wat de uitdrukking is voor iets wat zelden gebeurt. De eerstvolgende ‘gewone’ Blauwe Maan is hier te zien 31 augustus 2023.


Supermaan
De maan beweegt niet in een cirkel, maar in een ovaal-vormige baan rond de aarde. Dat betekent dus dat de maan de ene keer verder weg staat en de andere keer dichterbij staat. Dat verklaart dat de maan vanuit de aarde – vanuit ons – de ene keer groter oogt dan de andere keer. Een supermaan is een Volle Maan, die een stukje dichter bij de Aarde staat. Hierdoor lijkt ze veel groter en meer helder te schijnen. We kunnen de energie nog sterker voelen. In 2022 zijn er twee supermanen:

  • 14 juni
  • 13 juli


Wat betekent de Maan in je horoscoop?
De Maan geeft die manier van onbewust reageren en handelen aan, waar je je zonder bij na te denken lekker bij voelt. Een aantal ‘vanzelfsprekende’ reacties is: opvoeding, aangeleerd sociaal gedrag, kinderen baren (gaat ‘vanzelf’), herhalen van wat is aangeleerd (‘ingeprent’) of wat je ervaren hebt (herinnering). De Maan laat ook jouw behoefte aan koesteren en beschermen zien, evenals wisselende stemmingen en rusteloosheid. In een horoscoop zien we verschillende werkingen van de Maan.

De Zon is de bron van alle levenskracht en staat symbool voor het bewuste ego. De Maan vertegenwoordigt ons onbewust emotioneel gedrag en onbewust aangeleerde handelingen. De Zon geeft het licht, maar de Maan weerspiegelt het. De Zon staat voor het mannelijk en de Maan voor het vrouwelijk principe in de kosmos, maar ook van ‘jezelf zijn’ tegenover ‘datgene doen wat van je verwacht wordt’. De Maan geeft vorm aan de creatiekracht van de Zon en dus vorm aan het levensproces. De eigenschappen van de Zon (in de horoscoop) worden actief door samenwerking met de Maan, met als doel het karakter als één geheel te leren kennen, ontwikkelen en gebruiken.

De werking van de Maan in je horoscoop is divers:

  • Emoties en gevoelens met alle bijbehorende inbeelding en fantasieën, overeenkomend met de schijngestalten
  • Het gedrag waar we automatisch in kruipen als we ons onzeker voelen en weer veiligheid zoeken
  • Het reproducerend element als vormgever aan de impuls van buitenaf, gelijk het weerkaatsen van het licht van de Zon: het vormen van conditioneringen, het geheugen, de onbewuste gewoontepatronen, het verleden, het moederschap, herhalingen, de menstruele cyclus
  • Het vormen van het masker dat we de wereld laten zien om aan de eisen van de maatschappij en haar regels tegemoet te komen; openstaan en aanpassen aan de omgeving.
  • Koestering, geborgenheid en zorg kunnen geven en ontvangen. Welke voeding (fysiek en emotioneel) heb je nodig om je prettig te voelen?

De Maan is de planeet van de Kreeft en geeft de behoefte om anderen te koesteren en te beschermen. De Maan staat ook voor de vrouwelijke energie, met name de verzorgende, moederlijke en huiselijke kant. Zij geeft de behoefte om anderen te koesteren en te beschermen.

De Maan heeft invloed op onze Aarde, wat tot uitdrukking komt in de ritme van eb en vloed. Ook in de psyche van de mens, in gevoelens en emoties heeft de Maan een afwisselende werking. Dat bemerk je in innerlijke rusteloosheid en de wisselende stemmingen. Hoe de Maan uitwerkt is afhankelijk in welk huis het staat en welke verbindingen het maakt met andere planeten in je horoscoop. Elke maand draait de Maan haar rondje door je horoscoop en blijft gemiddeld 2, 5 dagen in een bepaald teken staan. Elke maand raakt de hier-en-nu stand van de Maan jouw geboortemaan in je horoscoop aan. En dat is goed voelbaar.


Maan in Kreeft: gevoelig & romantisch
De Maan hoort bij het teken Kreeft, daar voelt ze zich uitermate prettig. Mensen met Maan in Kreeft hebben een enorme behoefte aan liefde en genegenheid van hun familie, gezin en  omgeving, met name van de moeder. Zelf dragen ze op een vaderlijke of moederlijke manier draag hun gevoelsmatige en emotionele steentje bij en proberen ze ‘de boel bij elkaar te houden’. Meer over Maan in Kreeft lees je in dit blog.

Hoe je voelt, zorgt en aanpast, zie je aan het teken waarin je Maan staat. Op welk gebied je dat doet, geeft het huis aan waarin je Maan staat. Ben je nieuwsgierig hoe jouw Maan zich uitdrukt in voelen, emoties en gewoontepatronen? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn  inspiratiemail  en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter