Het Coronavirus, een uitleg vanuit AstroLogisch oogpunt

Foto: Alexandra Koch

Lang leesplezier: 20 minuten

Het Coronavirus, een uitleg vanuit astrologisch oogpunt
Het is een drukke bedoening daarboven met de planeten. Zo boven, zo beneden, luidt een universeel gezegde. De laatste maanden, eigenlijk heel 2019 al, wordt de druk vanuit Steenbok opgebouwd. Steenbok behoort tot de sociale tekens en deze energie wil zijn stempel op de buitenwereld drukken. Wat tot uitdrukking komt in het Stellium. Een Stellium is een astrologisch figuur in een horoscoop, van vier of meer planeten in een teken of huis en geeft een grote gerichtheid op dat vlak aan. In dit geval een focus op Steenbokkwaliteiten. Het teken Steenbok staat symbool voor de vorming van de mens als een sociaal-maatschappelijk functionerend persoon. Dat doet Steenbok door vormgeven, kaderen, structureren, begrenzen, beheersen en vastleggen van onszelf in sociale en maatschappelijke rollen als onderdeel van je identiteit. Hoe dan? Door wetten en regelgeving om de orde te handhaven. Door cultuurregels, gedragscodes, bindende contracten afsluiten, werkafspraken, tijd vastleggen, plicht, discipline en verantwoordelijkheid. Dat zijn slechts enkele kenmerken van de Steenbokenergie. Het verleden past ook bij Steenbok dus laat ik eens terugblikken op de afgelopen tijd.


Pluto in Steenbok – Bewust worden van eigen kracht
De huidige astrologische plaats van Pluto kan zorgen voor transformatie van machtsstructuren. Pluto staat in Steenbok van 2008 tot november 2024. Met Pluto in Steenbok gaan we verherbebouwen. Gevestigde ordes worden omvergeduwd. Er worden onvermijdelijk en indringend oude foute structuren afgebroken om plaats te maken voor nieuwe – en hopelijk -,  goede structuren. Er zijn sinds 2008 allerlei ver ande op wereldniveau op financieel, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. En dat heeft een ingrijpende invloed op je persoonlijke financiën, je omgeving, je loopbaan, je sociaal maatschappelijk status, je veiligheid en je identiteit.

In de media worden we volop geconfronteerd met de gevolgen van het gebruiken, en vooral het misbruiken, van macht. Niet alleen actuele misst anden, maar ook in het verleden ontstaan. Denk aan #MeToo: het openbaar worden van de onderdrukking van vrouwen door seksueel machtsmisbruik. Of de wereldwijde crisis die uitbrak, door financiële misst anden bij de banken. Of het misleiden met nepnieuws door de overheid voor het winnen aan politieke macht. Nu komt daar het Coronavirus en sociaal-maatschappelijke ver anderingen bij. Het is in deze jaren belangrijk dat we erachter komen wat we zélf doen met macht en het effect op anderen serieus nemen en bewust van worden. We kunnen een sterke innerlijke drang voelen om onze energie en verantwoordelijkheidsgevoel te richten op een terrein waar we situaties kunnen hervormen. Afhankelijk van het persoonlijke huis (in de horoscoop) waar Pluto in Steenbok in staat. Misschien zijn er dan minder regels nodig. En is dat mogelijk? Kunnen we op een zuivere manier met onze eigen macht omgaan? Als in verantwoordelijk met je krachten omgaan, zonder dat het ten koste gaat van anderen? Het gaat erom dat we een nieuwe en gezonde verbinding met de thema’s ‘macht, controle, invloed en kracht’ ontwikkelen. In het kort is dat wat Pluto in Steenbok ons bewust van kan maken.


Saturnus in Steenbok – houd je aan de regels
Op 20 december 2017 is Saturnus zijn eigen teken Steenbok ingegaan. Daar blijft ie staan tot 17 december 2020 (06:04 uur), met een uitstapje naar Waterman van 21 maart t/m 1 juli. In die weken krijgen we een voorproefje van de jaren dat deze planeet in de Waterman staat. Saturnus verandert slechts eens in de paar jaar van teken en dat brengt altijd veranderingen met zich mee. Saturnus in Steenbok is een van de belangrijkste transits in deze jaren. Over de hele wereld worden misstanden aan de kaak gesteld. En wat zijn misstanden in dit geval? Alles waarbij we over grenzen van de sociale en wettelijke regels gaan. Denk aan de overheid, met alle wetten, regeltjes en voorwaarden. Nodig, zeker waar! Maar vooral nodig, omdat niet iedereen zich aan de sociale mores houdt. Of aan de ongeschreven wetten van het menszijn. Zoals het respecteren van grenzen. Of het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Elke keuze heeft gevolgen, elke actie een reactie. Als je je vrijheid misbruikt, doet wat je wilt, zonder rekening met anderen te houden, dan ga je over grenzen heen, van bv. veiligheid. En dan zijn er wetten en regels van bovenaf nodig om individuele vrijheid te waarborgen.

Dat geldt ook voor de Coronacrisis. De overheden kondigen maatregelen af, die een serieus beroep doen op onze discipline en verantwoordelijkheid om onszelf en anderen te beschermen tegen besmetting. Niet voor niks, dus hou je eraan: blijf thuis en als het niet anders kan, houd zeker anderhalve meter afstand van elkaar.

Een ander thema van Saturnus in Steenbok is de waardering van de eigen rol in het sociaal-maatschappelijke leven en de plek die we innemen. Hoe fijn, dat de functies van medewerkers in de zorg, supermarkt, schoonmaak, vuilnis, onderwijs, opvang, transport en hulpdiensten, die in de samenleving – laten we eerlijk zijn – over het algemeen als vanzelfsprekend worden gezien, nu een enorme waarderingsboost krijgen. Ik hoop dat er in de toekomst nog een flinke pot met goud voor deze vitale beroepsgroepen over is.


Pluto-Saturnus conjunctie in Steenbok – tijd om te zien wat er wél is
Op 12 januari 2020 staat Saturnus conjunct Pluto in Steenbok. Je kunt de energie al ervaren vanaf 1 januari tot 21 januari, maar het sterkst tussen 6 en 14 januari met de piek op zondag 12 januari 2020. Dit is niet zomaar een transit, zoals een retrograde Mercurius of de jaarlijkse Jupitertransit. Dit is de samenstand van dit decennium. Ja, dit decennium dat nog maar net gestart is. Het is een megabelangrijke samenstand, die eens in de 30-40 jaar voorkomt. De Saturnus-Pluto combi in 2020 is in Steenbok. Dat is het teken van structuur, grenzen, regels, autoriteiten en verantwoordelijkheid. Saturnus hoort bij Steenbok, dus worden de kenmerken versterkt. Pluto is de planeet van oa. macht en transformatie. De oude regels moeten worden herschreven voor de moderne tijd. Een heleboel Steenbokzaken zijn niet meer van deze tijd. Dat schreeuwt om verandering. Deze combi is niet het einde der tijden, maar het begin. En brengt veranderingen op sociaal niveau, in het groot en in het klein. Het is een weerspiegeling van waar jij hier-en-nu staat in je leven.  Lees HIER meer over dit thema.


Zuidelijke Maansknoop in Steenbok – karma: gevolgen van keuzes
Op 16 mei 2018 is de Noordelijke Maansknoop de Kreeft in gegaan. De Noordelijke Maansknoop (Noordknoop) is nooit alleen, want dit punt heeft ook een tegenovergestelde partner, namelijk de Zuidelijke Maansknoop (Zuidknoop). En die staat in Steenbok. Samen staan ze tm 3 juni 2020 in deze tekens.De Maansknopenas, de Noordknoop & Zuidknoop, geeft informatie over de ontwikkelingsweg van een mens. Haar thema’s symboliseren de rode draad van de levensweg. De Maansknopenas geeft niet het bereiken van een bepaald doel aan. Het is veel meer een levensopgave, dus een leeropgave die levenslang duurt. Er zijn steeds weer nieuwe ervaringen en bewustzijnsstappen mogelijk, er liggen steeds weer nieuwe, veeleisender opgaven en er dienen zich steeds weer nieuwe aspecten aan waarbij nieuwe inzichten en stappen in het leerproces mogelijk zijn.

Met de Maansknopen in de as Kreeft – Steenbok en met name de Zuidknoop in Steenbok, kijken we naar het verleden, naar de keuzes, die we hebben gemaakt. Er zijn spanningen tussen persoonlijke verlangens en openbare of beroepsplichten.  We kunnen het gevoel hebben naar twee verschillende kanten te worden getrokken. Door die polarisatie hebben we het gevoel dat we moeten kiezen tussen ‘ik’ en ‘wij’, tussen subjectief en objectief, tussen bewust en onbewust en tussen privé en openbaar. We kunnen daarbij het gevoel hebben dat we niets meer zelf in de hand hebben. Deze periode zijn we ons zeer bewust van de beperkingen, die mensen en situaties ons kunnen opleggen. Of voelen ons gehinderd in onze vrijheid. Of hebben het gevoel dat we onszelf niet kunnen zijn. We kunnen ons beperkt voelen om onze wensen te volgen, door opgelegde afspraken, plicht en verantwoording. Of door consequenties van eerder gemaakte keuzes. En wat de gevolgen zijn daarvan. Zijn we daar voldoende verantwoordelijk voor geweest? En willen we dat nog? Misschien willen we ons doel bijstellen. Of voor iets anders kiezen. Tijd voor stilstaan, evalueren en afstand doen van alles wat niet bij verantwoordelijkheid past.  

Vrijdag de 13e maart 2020 staat Cheiron (in Ram) vierkant de Maansknopen. Beiden hebben te maken met onze levensdoelen. Aan de ene kant willen we het veilige en bekende pad blijven lopen (Maansknopen). Aan de andere kant willen we de waarheid over onszelf onder ogen zien, ook al kan dat pijnlijk zijn (Cheiron). We kunnen ons kwetsbaar en hulpeloos voelen. We kunnen het gevoel hebben dat we op een kantelpunt staan om onze echte bestemming te vinden en te volgen. Deze periode (t/m 20 maart) geeft mogelijkheden om te helen wat geheeld mag worden. Om onze kwetsbaarheid te accepteren in tijden van onzekerheid over onze basisveiligheid (Cheiron in Ram).

Van 2 december 2019 tm 18 december 2020 staat Jupiter in Steenbok. Vanaf eind december 2019 maakt de Chinese regering de wereld bekend met de uitbraak van het Coronavirus in hun land. Jupiter in Steenbok is een van de belangrijkste transits dit jaar. Jupiter en Steenbok zijn tegengesteld: de lollige grappenmaker Jupiter kan zich niet vrijuit bewegen binnen de serieuze kaders van Steenbok. Jupiter is dol op de grote lijn,  en altijd op zoek naar samenhang. Steenbok is gericht op een structuur van rangorde, indelingen in plaats, tijd en belangrijkheid. “Orde is de regel”, zegt Steenbok. “Niet als we op avontuur gaan”, zegt Jupiter. Oftewel: ze zijn het altijd oneens met elkaar.

En dat is ook het enige waar ze het met elkaar over eens zijn: dat ze het níet met elkaar eens zijn. Jupiter kan niet zo goed uit de voeten in Steenbok, maar toch zal ie erg actief zijn en zich nuchter en praktisch opstellen. Jupiter zal volgens de regels spelen, en tegelijkertijd laten zien dat die regels te beperkend zijn. Dat ze meer verdelen dan samenbrengen en dat dat onnodig en onwenselijk is.  Hij kijkt niet naar ambitieuze onhaalbare doelen, maar de focus ligt op wat wél mogelijk is in de praktijk. Hij stelt zich politiek correct op en zet zich in om aandacht te vragen voor echte veranderingen, echte vrijheid, echte verbinding.

Jupiter in Steenbok heeft een visie, die uitgevoerd moet worden. In deze periode geeft dat een doortastende energie om groots te dromen én deze intenties waar te maken. Als we grootse dromen koppelen aan wilskracht en volharding, dan kan niets ons stoppen. Succes (Jupiter) gegarandeerd (Steenbok). Maarrrrrr….. natuurlijk niet vanzelf. In dit geval is het hard, wat zeg ik: keihard werken in Steenbok. Het goede (Jupiter) moet verdiend worden (Steenbok). Dat kan in 2020 weleens zwaar vallen, maar geef niet op. Jupiter in Steenbok beloont naar je inzet. Dus doe een beroep op je volharding, pers de kracht uit de wil en zet vooral doorrrr.


Mars in Steenbok – lopend vuurtje over de aarde
Van 16 februari tm 29 maart 2020 staat Mars in Steenbok, en voegt zich bij het Stellium van de Zuidknoop, Jupiter, Pluto en Saturnus. In deze weken gaat het Coronavirus als een lopend vuur over de wereld. De omwenteling van januari wordt voortgezet en met Mars erbij vraagt dat om actief dingen uitzoeken en besluiten nemen. Mars in Steenbok heeft sterke ambities.  Het geeft de drive om keihard te werken aan iets dat echt en belangrijk is. Onafhankelijk en solistisch jezelf onderscheiden van anderen, is ook een thema van deze Mars.

24 februari 2020 staat Mars direct op de Zuidelijke Maansknoop in Steenbok en dus tegenover de Noordelijke Maansknoop in Kreeft. Voor het gemak noem ik ze de Zuidknoop en de Noordknoop. Mars is de planeet van de actie en de Zuidknoop gaat over karma, over oorzaak en gevolg, over oogsten wat gezaaid is, over keuzes uit het verleden en de gevolgen in het heden. Samen met Mars vraagt dat van ons om in actie te komen om gewoontes, die niet nuttig en productief zijn, los te laten. Onderzoek gevolgen op wat mag blijven en wat weg mag. Kijk ook eens naar de manier hoe je opkomt voor jezelf. Sta je nog achter eerder gemaakte keuzes? Durf je te staan en te gaan voor dat waarvoor jij hebt gekozen of nu gaat kiezen?

Van 21 tm 24 maart staan Jupiter, Mars en Pluto in Steenbok in nauwe verbinding (conjunct) met elkaar. Power to the max! Het woord ‘power’ kan zowel macht als kracht zijn, er is geen gelijkwaardig Nederl anden van de wereld. Dit kunnen dagen zijn, waarin we een machtige kracht of een krachtige macht kunnen voelen. Van de natuur, de overheid, de gemeenschap. Wat je ook doet, gebruik je energie zorgvuldig!

Op maandag 30 maart 2020 gaat Mars de Waterman in om zich te voegen bij Saturnus. (Over Saturnus in Waterman vertel ik later deze maand meer.) Even een beetje druk af van de Steenbokketel. Samen staan ze op 0 graden Waterman, een voorproefje van de langverwachte samenstand van Jupiter en Saturnus in december later dit jaar. Hopelijk betekent dit een afname van de verspreiding van het virus. Het kan een periode van gedwarsboomde of van gebundelde energie zijn. We kunnen het gevoel hebben met het hoofd tegen de muur te lopen. Of we werken samen langdurig aan een gemeenschappelijk doel. Alles hang af van onze manier van benaderen. Waar kies jij voor?

Afbeelding: AstroLogisch


Corona: crisis én kans
De belangrijkste transit in deze Coronatijd is de samenstand (conjunctie) Jupiter met Pluto, de planeet van macht en transformatie. Pluto kan de machtskaart spelen, maar Jupiter is ook enorm krachtig. Het is niet voor niets de grootste planeet in ons zonnestelsel en de koning der goden. Jupiter vergroot alles waar hij mee in aanraking komt. Pluto haalt de onderste steen naar boven en samen in Steenbok kunnen er weleens lijken uit de kast komen. Zaken die niet kloppen, die onverantwoord zijn voor de gemeenschap worden nu zichtbaar. Er kunnen diepe inzichten naar boven komen over onze rol in dit leven, over wat mogelijk én realistisch is, over onze ontwikkeling en waar we nu staan op de ladder van het leven.

Pluto gaat over pandemieën en grote cyclus van leven en dood. Jupiter gaat over het sociale leven, breidt over alle grenzen heen uit en maakt alles groter. Samen blazen ze de dingen buitenproportioneel op. Elke 20 jaar komen deze twee planeten bij elkaar, telkens in een ander teken. Dat betekent niet dat we elke 20 jaar te maken hebben met een pandemie natuurlijk. Maar hier en nu staan ze niet alleen maar in een Stellium met nog andere energieën. In Steenbok, wat de impact op de buitenwereld, de maatschappij zoveel groter, krachtiger en machtiger maakt. Steenbok staat ook symbool voor ouderdom en de zorg én verantwoordelijkheid, die we voor ouderen hebben m.b.t. Corona is enorm.

Pluto staat voor transformatie, voor de grote veranderingen in het leven. Pluto vertelt ons dat verandering de enige zekerheid van het leven is. Dat we mee moeten bewegen met dat wat nodig is. En als we er niet zelf voor kiezen, dan wordt er voor ons gekozen. We zijn allemaal, niemand uitgezonderd, verantwoordelijk voor de veranderingen die nu nodig zijn. Misschien tijdelijk en hebben we een pauze nodig om in afzondering te onderzoeken wat we echt belangrijk vinden in ons leven. Misschien op de langere termijn, want dat we dingen moeten veranderen, wordt steeds duidelijker.

Jupiter in de astrologie is ook bekend als de Grote Weldoener. Dat zou je bijna niet zeggen in deze bange tijden. Jupiter is ook de aanjager van struisvogelpolitiek: vanuit een te groot optimisme of enorme eigenwijsheid waarschuwingen niet serieus nemen. Gewoon je eigen goddelijke gang gaan en de richtlijnen aan je laars lappen. Of buiten proporties boodschappen doen, wat zich uit in hamsteren. En toch belooft de bemoeienis van Jupiter in deze pandemie dat er op de een of andere manier, hoe dan ook, iets positiefs voortkomt uit deze narigheid. Sociale beperking (Jupiter in Steenbok) zorgt voor herwaardering van eenvoudige dingen: een boek lezen, (online) spelletjes met het gezin doen, in jezelf keren en nagaan wat je echt belangrijk vind in je leven. Op grote schaal zien we in recente luchtfoto’s dat de smog boven China – veroorzaakt door de uitlaatgassen en vervuiling van de Chinese industrie – is gedaald sinds de lockdown wegens de Corona-uitbraak. Sinds er geen toeristen en cruiseschepen zijn in Venetië,  zwemmen er vissen in haar heldere kanalen en zijn er voor het eerst in 60 jaar dolfijnen voor haar kust gespot. Dat zegt indrukwekkend veel over de invloed van menselijke activiteiten op de natuur.

Ook op kleine(re) is de impact groot. Kijk eens hoe wij hier in Nederland prachtvolle sociale initiatieven ontwikkelen om elkaar te steunen.  Of zie al die leraren in alle soorten onderwijs, die als de wiedeweerga materiaal en online lessen ontwikkelen. Artiesten die gratis optreden bij verpleeghuizen of online hun kunsten aanbieden. We klappen onze handen warm voor de mensen in de zorg en andere cruciale beroepen. We moeten fysiek afstand houden en daardoor gaan we massaal over die beperking heen met elkaar verbinden, op een andere manier. Typische Jupiterpositiviteit. Dat doet ons en de mens goed in barre tijden.

Dus herhaal ik graag op deze plek: blijf op afstand én in verbinding. Zorg goed voor jezelf én voor elkaar. Houd je aan de richtlijnen én hou vol, lieve mensen, hou vol!


Wil je weten wat de huidige st and van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Kijk hier voor meer inspiratie.

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn wekelijkse inspiratiemail (elke vrijdag) en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter

3 reacties

 1. Miriam op 22/03/2020 om 20:05

  Heel mooi blog!

  Heel waardevol! Veel informatie waarmee ik wat kan.

  Als aanvulling over wat we kunnen en hebben te doen in mijn ogen: verbind je met de aarde en de natuur! Ga in je eentje tegen een boom aanzitten en wandelen (terwijl je afstand houdt). Zo fijn!

  Geniet ook van de zon en de lente en mijn zingen 🙂

  • Lucas op 15/09/2020 om 08:37

   Inspirerend verhaal!
   Duidelijk en troostend. Wat kan je zelf doen om deze tijd door te komen?
   Let op elkaar en help waar kan.
   Maar vooral: blijf genieten van de natuur!  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 15/09/2020 om 11:33

   Hallo Lucas,

   Bedankt voor je reactie, ook inspirerend! Ga lekker naar buiten, zorg goed voor jezelf en elkaar.

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe