Horoscopen voor verschillende momenten
Waar de andere horoscopen zich vooral richten op het karakter- of psychologische duiding, daar richt de gebeurtenishoroscoop zich op specifieke gebeurtenissen, vragen of thema’s; thema’s die in bepaalde periodes hebben gespeeld, op dit moment spelen of in de toekomst gaan spelen. De duiding hiervan verschilt per soort horoscoop.

Voorbeelden hiervan zijn:
Gebeurtenis-horoscopen – een soort ‘ontstaanshoroscoop’  van bedrijven, winkels, samenwerkingen, relaties, een huwelijk.
Mundane-astrologie – een soort ‘geboortehoroscoop’ voor gebeurtenissen in de wereld, zoals de stichting van een staat, het aantreden van regeringen, presidenten of religieuze leiders. Politieke en financiële astrologie valt hier ook onder.
Uurhoek-horoscopen voor specifieke vragen, zoals vragen over relaties, werk, verloren voorwerpen, hoe samenwerkingen zullen verlopen, of een (ver)koop zal plaats vinden, enz. Deze vragen hebben een beperkte looptijd (1/2 – 1 jaar).
Electies – dit zijn uurhoek-horoscopen waarmee je de beste tijd voor een bepaalde handeling kunt bepalen, b.v. het sluiten van een contract of het openen van een winkel.

< Terug naar overzicht