De Planeet draait door – FEBRUARI 2024  

AstroLogisch De Planeet Draait Door FEBRUARI 2024

Leesplezier 5 minuten 

Er gebeurt weer genoeg in februari. Er zijn een aantal verschuivingen en stellium in Waterman. Een van de belangrijkste transits deze maand is de ontmoeting van Cheiron met de Noordelijke Maansknoop (conjunctie) in Ram. Die komt weinig voor. Cheiron staat in Ram, maar heeft een mythologische connectie met Waterman.

Waterman staat symbool voor de god Prometheus, die het vuur van de goden heeft gestolen en aan de mensheid heeft gegeven, omdat hij vond dat de mensen het nodig hadden. Vuur is het symbool voor het licht van kennis en bewustzijn. De eindbaas van de goden, Zeus was ‘not amused’ door deze eigenzinnige actie van Prometheus en liet hem vastketenen aan een rots, waar een adelaar zijn lever at. Die lever groeide ’s nachts weer aan, en zo bleef de straf zich dagelijks herhalen, tot in alle eeuwigheid. Inmiddels had er alweer een andere veldslag plaatsgevonden (de 2e van de 12 moeilijke taken van Heracles), waarbij Cheiron zich lelijk verwond had aan een giftige pijl. Niks aan de hand zou je denken, want deze centaur was naast generaal, kunstenaar, ook leraar en geneesheer. En helaas voor hem: ook onsterfelijk.  Cheiron werd gekweld door een eeuwigdurende pijn. Na verloop van tijd (wat is dat in de eeuwigheid?) begon Cheiron het toch wel zat te worden. Lang verhaal, kort: Cheiron ruilde zijn eigen onsterfelijkheid in om Prometheus te redden.

Ook in het universum is er een verband: Cheiron’s baan draait eliptisch om de Zon tussen Saturnus en Uranus, de planeten toegeschreven aan Waterman (Saturnus voordat Uranus’ ontdekking). Cheiron is als het ware een brug tussen die twee planeten tussen de beperking en de vrijheid. Cheiron laat ook de dualiteit van de mens zien: materie en geest. En als we die twee delen weten te integreren, dan voelen we ons verbonden. Zo niet, dan blijven we als mens polariseren en ieder voor zich oordelen over wat goed en kwaad is. De mythe is een metafoor voor het werk dat we moeten doen om de pijn van de afscheiding te verwerken om de ware vrijheid te vinden. Cheiron is de brug tussen ) aan de ene kant je vervreemd, afgescheiden voelen (van jezlef en de wereld, en aan de andere kant je verbonden voelen met de eenheid, je essentie en het collectief. En daar komt de Noordknoop bij helpen.

Wat brengen de sterren in februari nog meer?

 

5 februari 2024 – Mercurius naar Waterman
Maandag 5 februari gaat Mercurius naar Waterman, Mercurius Waterman binnen, een van zijn favoriete tekens. Waterman is een luchtteken en Mercurius en het luchtelement hebben vergelijkbare eigenschappen delen: communicatie, bewustzijn, nieuwsgierigheid en objectiviteit. Mercurius is de planeet van denken, analyseren, feiten verzamelen en communiceren. In luchtteken Waterman voelt ie zich prettig, want dan bruist het van de originele en unieke ideeën. Misschien kom je in opstand komen tegen oude en traditionele ideeën. Of vind je het leuk om ideeën uit te wisselen met andere mensen, vooral vrienden en groepen mensen. Je kan ervaren dat bijna niemand je van gedachten kan doen veranderen. Het kan ook zijn dat je star en koppig vasthoudt aan eigen ideeën, maar dat je wel openstaat voor ideeën die vernieuwend of beter zijn en waaraan je nog iets eigens of origineels kan toevoegen.

Mercurius maakt direct bij binnenkomst een conjunctie met Pluto op de krachtige 0-graad. Dat duurt maar twee dagen, maar zet wel de denkrichting voor de komende weken aan. Dit kan een tijd van intense communicatie zijn, waarin we in beslag worden genomen door bepaalde gedachten, feiten of informatie. Kan ook doorslaan in obsessieve gedachten, die negatief of destructief voelen. Positief gezien een goede energie voor elk project dat mentale concentratie en diep nadenken vereist. Of voor onderzoek, want de juiste informatie kan gevonden worden door vol te houden. In de politiek of maatschappij kunnen idealen met elkaar botsen, of letterlijk exploderen. Er kan verrassend financieel nieuws zijn op bv de handelsbeurzen. Of nieuws over innovatieve ontwikkelingen op technisch gebied, zoals kunstmatige intelligentie (AI), Quantum computers, energieopslag en duurzaamheidsinnovaties in alle sectoren.  De komende weken zijn geweldig voor alle activiteiten waarbij het denken betrokken is: leren, lezen, problemen oplossen door de punten met elkaar te verbinden, in sociale netwerken en met groepsactiviteiten. Mercurius blijft tot 23 februari as. in Waterman.

 

9 februari 2024 – Nieuwe Maan in Waterman
Vrijdag 9 februari hebben we Nieuwe Maan in Waterman, vanaf 23:50 uur. De Nieuwe Maan maakt een kansrijke verbinding (sextiel) met de Noordknoop en Cheiron in Ram. Maar staat op gespannen voet met de heerser van Waterman, Uranus in Stier. Daarnaast is er extra nadruk op de Watermanenergie, want naast de Zon en Maan staan ook Pluto en Mercurius in Waterman. Dat wordt de komende dagen alleen maar meer, als Mars en Venus erbij komen. Volgende week meer over de thema’s van deze Nieuwe Maan in Waterman 2024.

 

13 februari 2024 – Mars in Waterman & conjunct Pluto
Dinsdag 13 februari gaat Mars in Waterman betekenis. Mars is onze persoonlijke wil, is wat we doen om onszelf te bevestigen en in onze behoeften te voorzien. Waterman daarentegen is het teken van het collectief, groepen mensen, de maatschappij. Mars in Waterman wil graag mentaal bewijzen. En niet volgens de gevestigde patronen werken, maar vernieuwend bezig zijn. Het liefst gaat Mars de eigen werkwijze en hoopt dat die dan beter is. In deze periode kunnen er moeilijkheden zijn met gezagdragers, vooral op politiek of maatschappelijk gebied. Misschien vechten we voor rechtvaardige zaken, maar we kunnen ons ook laten meeslepen door onrealistische opvattingen en utopische ideeën. Waardoor we soms ook bestaande situaties, die nog niet zo slecht zijn, willen vernieuwen of veranderen. Al of niet vanuit een groep gelijkgestemden. In gesprekken en debatten kan er snel, scherp of onvoorspelbaar gereageerd worden, vooral uit opstandigheid. Men kan sterk vasthouden aan de eigen visie en die lange tijd verdedigen. Soms zelfs tegen beter weten in, om actief tegen anderen af te kunnen zetten, om mentaal uit te dagen. Of vanuit de motivatie om op een polariserende manier standpunten aan grotere groepen of maatschappelijke groeperingen te verwoorden. Deze Mars in Waterman helpt ons  inzien dat we allemaal in dezelfde situatie zitten. Wanneer we ons concentreren op onze menselijkheid, nemen we automatisch beslissingen die bijdragen aan ons grootste collectieve goed.

Direct na binnenkomst in Waterman heeft Mars Pluto al in het vizier en ontmoeten ze elkaar in een conjunctie. Deze energie is zeer krachtig en kan zorgen voor een doorbraak. Dit is een de energie om af te maken waar we aan beginnen. We kunnen deze kracht beter positief inzetten, zoals een sport of veeleisend project. En vergeet de behoeften van de mensen om je heen niet, zeker niet diegenen die je helpen bij het behalen van je doelen. Wordt deze energie onderdrukt, dan kan dat resulteren in uitbarstingen. Fouten die nu worden gemaakt, kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Kortom, we kunnen kiezen: óf we gebruiken deze energie om conflicten aan te wakkeren óf we brengen onze acties op één lijn met onze omstandigheden. Wanneer we ons af op de stroom van het leven, ‘weten’ we gewoon wat we moeten doen. Mars blijft tot 23 maart as. in Waterman.

 

16 februari 2024 – Venus in Waterman
Vrijdag 16 februari gaat Venus in Waterman. Met de komst van Venus hebben we een stellium vijf planeten in Waterman: Venus, Mars, Pluto, Mercurius en Zon, wat deze periode een nadruk geeft op de thema’s: vrijheid, gelijkwaardigheid, techniek, vernieuwing, opstand, individualiteit, inclusie, broederschap. De planeet van de liefde voelt zich vaak wat anders dan anders in het onconventioneel teken Waterman. Venus kan hier genieten van experimentele en baanbrekende relaties, die de vrijheid geven om zichzelf te zijn en te uiten. Venus herinnert ons eraan dat Liefde gaat over het omarmen van je menszijn. Om de diversiteit van het individu te waarderen. Ieder mens is vreemd en dat maakt ze uniek. En daarmee omarm je automatisch ieder mens, op welke manier die persoon ook verschilt van jezelf.

Venus ontmoet Pluto in de conjunctie en een paar dagen later ook Mars. Waterman is een teken van vrijheid, gelijkheid en op 0 graden, is dat een nieuwe start. Dit is dezelfde graad, waarin we de Jupiter-Saturnus conjunctie hadden van 19-24 december 2020. Dat ging over sociale ontwikkelingen, die ons op collectief niveau hebben beïnvloed. De Venus-Pluto-conjunctie in Waterman vertelt ons hoe wij, als individuen en ieder voor zich, het collectief, onze sociale omgeving, kunnen beïnvloeden. Deze verbindingen van Venus in Waterman leren ons over het proces van vrede en liefde. Hoe je van jezelf kunt houden en hoe je van anderen kunt houden met een diep niveau van eerlijkheid en integriteit. Het is ook mogelijk dat je in deze tijd een creatief project onderneemt dat intensiteit vereist. Of er zijn confrontaties die verband houden met financien op de wereldbeurzen of met technische doorbraken. Het ligt er maar aan waarmee je je persoonlijk verbindt. Venus blijft tot 11 maart as in Waterman.

 

19 februari 2024 – Zon in Vissen
Maandag 19 februari gaat de Zon naar Vissen om 5:13 uur. Hartelijk gefeliciteerd voor alle Vissen. Dat dit jaar je liefde, zachtheid en inspiratie mag brengen! Na een uitdagende Watermantijd met een hoop onrust in en door het hoofd, nodigt de Vissen ons uit om in contact te komen met ons gevoel en ons bestaan. Vissen is het twaalfde en laatste teken in de dierenriem. Februari en maart (de tijd vóór de Ram-equinox) zijn altijd een goed moment geweest om het huis, het lichaam, de geest en de ziel op te ruimen. De Vissenmaand is een goede tijd om na te denken over wat de afgelopen astrologische cyclus voor jou heeft betekend en waar je naar toe gaat in de volgende rondgang. Later deze maand meer over de Zon in Vissen.

 

23 februari 2024 – Mercurius in Vissen
Vrijdag 23 februari gaat Mercurius in Vissen. Mercurius is de planeet van neutrale feiten en informatie, dus in het sensitieve Vissen kan Mercurius moeite hebben om feitelijk en beknopt te blijven. Denken, communicatie en interacties kunnen gevoeliger worden. Deze energie is fijn om informatie uit inspiratie of intuïtie om te zetten in beeld of tekst. Als je van mediteren en mindfulness houdt, dol bent op beeldspraak en metaforen, of niet genoeg krijgt van magie en subtiele sferen, dompel je dan onder in de energie van Mercurius in Vissen! Als je feitelijke duidelijkheid wilt, wacht dan tot Mercurius volgende maand naar Ram gaat (10 maart).

 

24 februari 2024 – Volle Maan in Maagd
Op zaterdag 24 februari is het Volle Maan in Maagd, vanaf 13:31 uur. De Volle Maan in Maagd staat tegenover Saturnus in Vissen, wat een serieuze energie geeft. Gelukkig maakt de Volle Maan ook een prettige verbinding met Jupiter in Stier. Deze Volle Maan geeft aan dat we concrete verbetering kunnen aanbrengen op details van onze inspanningen, die niet succesvol zijn. Of overdrijven in perfectioneren, dat kan ook, en het antwoord daarop is niet ‘nog harder werken’. Focus op kleine dingen kan leiden tot enorme verbeteringen en grotere efficiency. Later deze maan meer over de Volle Maan in Maagd 2024.

 

24 februari 2024 – Cheiron conjunct Noordelijke Maansknoop
Dezelfde dag ontmoeten Cheiron en de Noordknoop elkaar in Ram. Cheiron staat voor onze diepste wond, maar ook voor het geschenk wanneer de pijn wordt omarmd en geheeld. De Noordknoop is een karmische energie. Niet om oude patronen te gaan herkennen, dat is de Zuidknoop. De Noordknoop kan je karma te veranderen, door te richten op een andere bestemming. We zijn ons meestal niet bewust van onze Cheironenergie, van onze diepste wond. We worden ermee geboren en de pijnpunten kunnen vaak de kop opsteken, getriggerd door mensen, situaties of jezelf. Met de ontmoeting van Cheiron en de Noordknoop hebben we een unieke kans om de vanuit een ander perspectief te bekijken en daarmee de cyclus te doorbreken. Let dus op alle inzichten rondom deze periode, want het is subtiel en kom niet met toeters en bellen aanwaaien.

 

28 februari 2024 – Zon conjunct Saturnus
Op woensdag 28 februari staat de Zon, Mercurius en Saturnus exact conjunct in Vissen. Dat geeft informatie in hoeverre gevoel en emoties een rol spelen in je leven. Of dat je er behoefte aan hebt, in de zin van dat ze nodig zijn. Dit trio vraagt van ons om te evalueren of we op koers liggen met onze doelen. Stel jezelf de vraag: maak ik mijn capaciteiten waar? Een goede energie om te reflecteren in stilte, of in de rust van de natuur.

Heb een fijne februari!

Stralende groet, Judith

 

Wil je weten wat de huidige stand van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

 

Wil je, als EERSTE, op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

 

Laat een reactie achter

2 reacties

  1. Liek op 04/02/2024 om 11:24

    Dankjewel xx

  2. Liek op 04/02/2024 om 11:26

    Bij t plaatsen van t vorige bericht geeft t scherm aan dat er n fout is en ‘t bericht niet geplaatst is. Test. Nog n x