De Elementen – Water & Schorpioen

Water < > Lucht

Wanneer Water het bewuste element in je horoscoop is, dan is Lucht je onbewuste element, zie uitleg onder de elementen algemeen. Het element ‘Water correspondeert met de functie ‘Voelen. Het Watertype benadert de wereld vanuit een ervaren en voelen: is het waargenomene wel of niet lekker, doet het aangenaam of onaangenaam enz. Water- of voeltypes nemen de wereld om hen waar en evalueren deze op een puur gevoelsmatige manier.

Processen met betrekking tot denken en logica, vanuit het element Lucht, zijn moeilijk te hanteren. Handelen vanuit analyse en ratio, zoals Lucht doet, vind Water gewoon niet interessant. Een Watertype neemt waar vanuit eigen gevoelens en emoties en verwerkt alles ook van daaruit. Water is wel degelijk in staat tot denken, maar dan vooral over de innerlijke belevingen. Als je een Watertype vraagt naar wat ie denkt, zal ie vertellen over zijn ervaringen.


Schorpioen & Water: het onderste naar boven halen
Schorpioen is een Waterteken. Net als Kreeft en Vissen. Het element Water staat voor Voelen: gevoelsmatig vaststellen of iets fijn of naar is, waarop het aangenomen of afgewezen. Het gaat hen er om welke gevoelswaarde een persoon, object of situatie oproept. Op basis van deze waarde wordt alles beoordeeld.

Doordat het bewustzijn zich d.m.v. de functie van het voelen oriënteert, zal het constant impulsen van buitenaf nodig hebben. Dat maakt Watertypes vaak vragend, verlangend, opzuigend en omhullend. Door het gevoelscontact met de buitenwereld kunnen ze letterlijk dingen aanvoelen, die op zich als zodanig niet te beredeneren zijn. Die diepe, gevoelsmatige en emotionele betrokkenheid hoeven ze helemaal niet te tonen. De gevoeligheid kan de watertypes kwetsbaar maken en dat zorgt ervoor dat ze de neiging hebben zich achter een niet-emotioneel  en koel masker te verschuilen. Watertypes hoeven dus helemaal niet warm, gevoelvol en meelevend over te komen.

Zo ook de Schorpioen. Schorpioenen zijn een van de meest begripvolle, zachtste en liefdevolle dierenriemtekens, terwijl mensen vaak een heel andere indruk hebben. Ze kunnen afschuwelijke, gemene en shockerende dingen zeggen, maar meestal leggen ze de vinger wél op de zere plek. Dit teken beleeft zijn wereld op een diepe gevoelsmatige manier, maar vanuit onzekerheid, die koste wat kost overwonnen wil worden. Ze zijn erg gevoelig voor de prikkels uit de buitenwereld, die ze heel sterk ervaren, naar binnen zuigen als het ware en proberen te doorvoelen. Ze wekken daarmee de indruk bij anderen dat ze diepe denkers zijn, maar dat is deels waar. Wat ze voelen en ervaren is de basis voor hun denken en dát willen ze op een rijtje zetten en analyseren.

Al die ervaringen nemen ze diep in zichzelf op en ze hebben tijd nodig om deze te verwerken. En dat laten ze liever niet zien, maar voor de ander is het wel voelbaar dat iets hen bezighoudt. Ze ervaren hun eigen gevoeligheid als een kwetsbare plek, en dat kan ze erg onzeker maken. Dat kan zich uiten in een plotselinge defensieve, felle, strijdvaardige of agressieve reactie, zonder dat echt duidelijk is wat de aanleiding daarvoor is. Symbolisch staat de Schorpioen voor de transformatieprocessen op elk niveau in het leven. Het is een machtige innerlijke kracht die in staat is boven elke situatie of worsteling uit te komen.

Water is een negatief element, net als Aarde. Dat wil niet zeggen dat het goed is of beter dan een ander element. Het verschil tussen negatieve (Water en Aarde) en positieve (Lucht en Vuur) elementen is het verschil tussen passief en actief. De positieve elementen zijn actief en ondernemend en nemen al snel het initiatief. De negatieve, dus passieve, elementen wachten meer af en zullen eerder réageren, dan als eerste tot actie overgaan. En dat geldt ook voor het element Water.


Schorpioen Top – Tip – Todo
Top: beschermend, begripvol, confronterend, doordringend, mysterieus, onderzoekend, passievol, sensitief, sensueel, taboedoorbrekend, vechten, wilskracht.

Tip: agressief of obsessief gedrag, controle willen, gesloten, jaloezie, machtsmisbruik, over grenzen gaan, overemotioneel, venijnig, wraakzuchtig, zwart-wit denken.

Todo: neem het leven wat luchtiger, controle is goed en vertrouwen is beter, blijf binnen of zoek veilige grenzen op, sta open en geef ruimte aan anderen,


De Elementen algemeen
De twaalf tekens van de dierenriem zijn verdeeld in vier elementen (van drie tekens):

vuur, aarde, lucht en water.

De elementen geven de vier mogelijke houdingen van het bewustzijn aan. Volgens de leer van de functietypen van Carl G. Jung kan de mens op één van de volgende manier oriënteren met zijn bewustzijn:

  • Gewaarworden > Aarde
  • Denken > Lucht
  • Voelen > Water
  • Intuïtie > Vuur

Van deze  functies staan denken en voelen, dus lucht en water, tegenover elkaar. Ze sluiten elkaar uit en zijn niet te verenigen. Hetzelfde geldt voor gewaarworden en intuïtie, dus aarde en vuur. Beide delen verhouden zich complementair tot elkaar, met andere woorden: ze zijn tegengesteld gericht, maar vullen elkaar in alle opzichten aan.

Men identificeert zich meestal alleen met het bewuste deel van zijn psyche, dat deel dat ‘Ik’ zegt. Zonder zich goed te realiseren hoe belangrijk de rol is die zijn – persoonlijke en collectief – onbewuste speelt.  In de psychologische astrologie wordt ook het onbewuste erbij betrokken om tot een evenwichtig totaalbeeld te kunnen komen.

Het is het bewustzijn dat de mens in staat stelt de wereld om hem heen te ervaren, te leren bevatten en begrijpen. Het is díe kant van de psyche – in onze westerse cultuur – , die is ingesteld op de aanpassing aan de uiterlijke werkelijkheid. Het onbewuste daarentegen is gericht op de aanpassing aan de innerlijke werkelijkheid.

In de astrologie noemen we het bewuste ‘superieur’ en het onbewuste ‘inferieur’. Dat wil niet zeggen dat ‘superieur’ goed is of beter en ‘inferieur’ minder goed of slecht. De vier bewustzijnsfuncties zeggen dus niets over goed of kwaad wat hun inhoudelijke kant betreft, maar drukken in eerste instantie een bepaalde benaderingswijze van het bewustzijn uit.

In jouw horoscoop kan één element, maar ook meerdere elementen de boventoon voeren. Alle elementen kunnen in evenwicht zijn of er ontbreekt een element. Wat zeggen de elementen over jou? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult.
Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je DIRECT op de hoogte van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch cadeau. Voor jou van AstroLogisch!

Laat een reactie achter