De elementen – Water & Kreeft

De elementen – Water & Kreeft

Water < > Lucht
Wanneer Water het bewuste element in je horoscoop is, dan is Lucht je onbewuste element, zie uitleg onder de elementen algemeen. Het element ‘Water‘ correspondeert met de functie ‘Voelen’. Het Watertype benadert de wereld vanuit een ervaren en voelen: is het waargenomene wel of niet lekker, doet het aangenaam of onaangenaam aan enz. Water- of voeltypes nemen de wereld om hen waar en evalueren deze op een puur gevoelsmatige manier.

Processen met betrekking tot denken en logica, vanuit het element Lucht, zijn moeilijk te hanteren. Handelen vanuit analyse en ratio, zoals Lucht doet, vind Water gewoon niet interessant. Een Watertype neemt waar vanuit eigen gevoelens en emoties en verwerkt alles ook van daaruit. Water is wel degelijk in staat tot denken, maar dan vooral over de innerlijke belevingen. Als je een Watertype vraagt naar wat ie denkt, zal ie vertellen over zijn ervaringen.


Kreeft & Water: zorgen voor een veilige haven

Kreeft is een Waterteken. Net als Schorpioen en Vissen. Het element Water staat voor Voelen: gevoelsmatig vaststellen of iets fijn of naar is, waarop het aangenomen of afgewezen wordt. Het gaat hen er om welke gevoelswaarde een persoon, object of situatie oproept. Op basis van deze waarde wordt alles beoordeeld.

Doordat het bewustzijn zich d.m.v. de functie van het voelen oriënteert, zal het constant impulsen van buitenaf nodig hebben. Dat maakt Watertypes vaak vragend, verlangend, opzuigend en omhullend. Door het gevoelscontact met de buitenwereld kunnen ze letterlijk dingen aanvoelen, die op zich als zodanig niet te beredeneren zijn. Die diepe, gevoelsmatige en emotionele betrokkenheid hoeven ze helemaal niet te tonen. De gevoeligheid kan de watertypes kwetsbaar maken en dat zorgt ervoor dat ze de neiging hebben zich achter een niet-emotioneel  en koel masker te verschuilen. Watertypes hoeven dus helemaal niet warm, gevoelvol en meelevend over te komen.

Zo ook de Kreeft. Kreeften zijn geboren verzorgers. Ze kunnen zich wegcijferen om hun dierbaren te helpen. Zelf hebben ze ook een grote behoefte aan emotionele steun en telkens willen ze een bevestiging dat de liefde en aandacht wederzijds is. Ze nemen de indrukken uit hun omgeving in zich op. Ze kunnen daardoor goed meevoelen met de ander, die hulp nodig heeft en hen helpen dragen. De waardering die ze daarvoor krijgen, geeft hen de kracht om dat te blijven doen. Ze kunnen heel veel kracht tonen, maar zich ook van hun zwakste kant laten zien. Het ene moment zijn ze heel vriendelijk en sociaal, maar het volgende moment trekken ze zich in hun eentje terug. Door hun overgevoeligheid zijn nogal snel op de teentjes getrapt. Ze zoeken achter alles, (situaties, uitspraken enz.) dan meer dan er echt achter zit. Een onzekere Kreeft kan de zelfzuchtigheid zelve zijn, net zoals een Kreeft die zich veilig voelt alle liefde en verzorging weggeeft.

Water is een negatief element, net als Aarde. Dat wil niet zeggen dat het goed is of beter dan een ander element. Het verschil tussen negatieve (Water en Aarde) en positieve (Lucht en Vuur) elementen is het verschil tussen passief en actief. De positieve elementen zijn actief en ondernemend en nemen al snel het initiatief. De negatieve, dus passieve, elementen wachten meer af en zullen eerder réageren, dan als eerste tot actie overgaan. En dat geldt ook voor het element Water.


KREEFT Top – Tip – Todo

Top: aanhankelijk, beschermend, betrokken, geduldig, hulpvaardig, invoelend, koesterend, verzorgend, rustig,

Tip: afhankelijk, angstig, bemoeiziek, bitter, frustraties, humeurig, pietluttig, veeleisend, verstikkend

Todo: vasthoudend zijn in vertrouwen, niet in angst of wantrouwen. Breng balans aan tussen koesteren en verstikken. Zorg voor je eigen ruimte om bij te komen. Leer om te gaan met reacties: niet alle feedback is kritiek.

De Elementen algemeen
De twaalf tekens van de dierenriem zijn verdeeld in vier elementen (van drie tekens):

vuur, aarde, lucht en water. De elementen geven de vier mogelijke houdingen van het bewustzijn aan. Volgens de leer van de functietypen van Carl G. Jung kan de mens op één van de volgende manier oriënteren met zijn bewustzijn:

  • Gewaarworden > Aarde
  • Denken > Lucht
  • Voelen > Water
  • Intuïtie > Vuur

Van deze  functies staan denken en voelen, dus lucht en water, tegenover elkaar. Ze sluiten elkaar uit en zijn niet te verenigen. Hetzelfde geldt voor gewaarworden en intuïtie, dus aarde en vuur. Beide delen verhouden zich complementair tot elkaar, met andere woorden: ze zijn tegengesteld gericht, maar vullen elkaar in alle opzichten aan.

Men identificeert zich meestal alleen met het bewuste deel van zijn psyche, dat deel dat ‘Ik’ zegt. Zonder zich goed te realiseren hoe belangrijk de rol is die zijn – persoonlijke en collectief – onbewuste speelt.  In de psychologische astrologie wordt ook het onbewuste erbij betrokken om tot een evenwichtig totaalbeeld te kunnen komen.

Het is het bewustzijn dat de mens in staat stelt de wereld om hem heen te ervaren, te leren bevatten en begrijpen. Het is díe kant van de psyche – in onze westerse cultuur – , die is ingesteld op de aanpassing aan de uiterlijke werkelijkheid. Het onbewuste daarentegen is gericht op de aanpassing aan de innerlijke werkelijkheid.

In de astrologie noemen we het bewuste ‘superieur’ en het onbewuste ‘inferieur’. Dat wil niet zeggen dat ‘superieur’ goed is of beter en ‘inferieur’ minder goed of slecht. De vier bewustzijnsfuncties zeggen dus niets over goed of kwaad wat hun inhoudelijke kant betreft, maar drukken in eerste instantie een bepaalde benaderingswijze van het bewustzijn uit.


In jouw horoscoop kan één element, maar ook meerdere elementen de boventoon voeren. Alle elementen kunnen in evenwicht zijn of er ontbreekt een element. Wat zeggen de elementen over jou? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn  inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

 

Laat een reactie achter