De Elementen: Vuur & BOOGSCHUTTER

Vuur  <  > Aarde
Wanneer Vuur het bewuste element in je horoscoop is, dan is Aarde je onbewuste element, zie uitleg onder de elementen algemeen. De concrete feiten en zaken (horend bij het element aarde dat tegengesteld is aan vuur) spelen daarbij geen enkele rol. Het gaat er helemaal niet om of dat wat vermoed wordt ook wáár is, het gaat erom dat Vuur op een bepaalde maníer de wereld om hem heen benadert. Het Vuurtype zal dus automatisch steeds áchter de dingen kijken, zonder het zelf te weten en de dingen als zodanig concreet te zien.

Vuur ziet de mogelijkheden van de materie, ding, verschijnsel, enz. Aarde ziet een houten tafel en dat is precies wat het is: een tafel van hout. Vuur ziet de mogelijkheden van een houten tafel: een mogelijkheid voor een goed gesprek. Of een mogelijkheid voor een gezellige avond als eettafel, kaarttafel, borrelplek. Of leg er een matrasje op en je hebt een massagetafel. Of voor een feest kan je het inzetten als buffettafel, en als je dat op een andere plek doet in de kamer heb je meteen een dansvloer. Kortom: Vuur ziet legio mogelijkheden en dat die tafel van hout is, heeft ie waarschijnlijk niet eens gezien.

Vuur is een positief element, net als Lucht. Dat wil niet zeggen dat het goed is of beter dan een ander element. Het verschil tussen positieve en negatieve elementen (aarde en water) is het verschil tussen actief en passief. De negatieve, dus passieve, elementen wachten meer af en zullen eerder réageren, dan als eerste tot actie overgaan. De positieve elementen zijn actief en ondernemend, nemen al snel het initiatief en dat geldt ook voor het element Vuur.


Boogschutter & Vuur: richten op de (eigen) waarheid
Boogschutter is een Vuurteken. Net als Ram en Leeuw. Het element Vuur staat voor intuïtie, zien wat er achter de vorm is, indirect waarnemen als het ware. Het Vuurtype beziet het leven van binnenuit, intuïtief aanvoelend hoe alles in elkaar zit of zou kunnen zitten. De begrippen ‘toekomst’, ‘dynamiek’, ‘mogelijkheden’ en ‘ontdekken’ spelen een grote rol in de wereld van Vuur. Als je naar een haardvuur kijkt, zie je de vlammen snel en ongrijpbaar van vorm veranderen. Een Vuurmens stapt vol enthousiasme ergens op af, een spoor van sprankelende vonkjes achterlatend. Ze kijken vooruit, naar de grote lijnen, vanuit hun eigen visie. Dat kan ook omslaan in eigenwijs en te snel handelen, zonder rekening te houden met anderen.

De Boogschutter is optimistisch, avontuurlijk en filosofisch aangelegd. Ze zijn geïnteresseerd in ieder onderwerp dat hen meer kan leren over het universum en hun plaats daarin. Dat maakt ze zoekers naar innerlijke of geestelijke waarden.  Ze proberen het waaróm van alles te doorgronden en zijn daarbij gericht op synthese in plaats van op de details. Ze kunnen ook makkelijk over grenzen heengaan, omdat ze gericht zijn op uitbreiden en ontwikkelen, steeds verdere contacten zoeken en de horizon steeds verder te verleggen. Vaak zijn ze bereid alles op te offeren voor een (geestelijk) ideaal en zo geen oog hebben voor de persoonlijke kant van het leven. Door het voortdurend op zoek zijn naar het innerlijk van de dingen kunnen ze veel van mening ver anderen. Dat kan op anderen nogal wisselvallig overkomen. De ene keer zijn ze naar binnen gekeerd en onderzoeken ze zichzelf en hun onbewuste motivaties. Om dan weer naar buiten te stormen en alleen met de buitenwereld bezig te zijn.

De Boogschutter is gericht op uitdragen van zijn gevonden informatie, het overdragen op en het onderwijzen van anderen. Door de behoefte aan onderzoeken en beoordelen, zijn ze  voortdurend bezig alles om hen heen te bekijken, maar ziet zichzelf vaak over het hoofd.  Terwijl zij aan iedereen in begrijpelijke taal en in de juiste bewoordingen hun conclusies meedelen, lopen ze het risico in dat proces van uitdragen te blijven steken. En daardoor ook niet open te staan voor alles dat hen zou kunnen bewegen hun mening te herzien of te vernieuwen. En zo kan de boodschap verstarren tot dogma zonder vrijheid van uiten.

Meer over de Zon, Maan, Ascendant en actuele planeetstanden in Boogschutter, lees je in de artikelen op deze pagina.


BOOGSCHUTTER Top – Tip – Todo 
Top
: avontuurlijk, betrokken, enthousiast, gedreven, goedgehumeurd, hulpvaardig, optimist tot in de kist, overtuigend, positief, recht door zee, sportief, vriendelijk, vrijheidslievend, vrolijk

Tip: afwezig, betweter, haastig, impulsief, naïef, nerveus, niet luisteren, nonchalant, ongeduldig, opst andacht aan de kleine dingen, maak een stappenplan om je doel te bereiken, maat houden, verdiep je in het onderwerp waarover je praat, zoek naar je eigen waarheid.

Todo: sta een stil, luister eens echt naar wat de ander (of je innerlijk) zegt, geef aandacht aan de kleine dingen, maak een stappenplan om je doel te bereiken, maat houden, verdiep je in het onderwerp waarover je praat, zoek naar je eigen waarheid.


De Elementen algemeen
De twaalf tekens van de dierenriem zijn verdeeld in vier elementen (van drie tekens): vuur, aarde, lucht en water. De elementen geven de vier mogelijke houdingen van het bewustzijn aan. Volgens de leer van de functietypen van Carl G. Jung kan de mens op één van de volgende manier oriënteren met zijn bewustzijn:

  • Gewaarworden > Aarde
  • Denken > Lucht
  • Voelen > Water
  • Intuïtie > Vuur

Van deze  functies staan denken en voelen, dus lucht en water, tegenover elkaar. Ze sluiten elkaar uit en zijn niet te verenigen. Hetzelfde geldt voor gewaarworden en intuïtie, dus aarde en vuur. Beide delen verhouden zich complementair tot elkaar, met andere woorden: ze zijn tegengesteld gericht, maar vullen elkaar in alle opzichten aan.

Men identificeert zich meestal alleen met het bewuste deel van zijn psyche, dat deel dat ‘Ik’ zegt. Zonder zich goed te realiseren hoe belangrijk de rol is die zijn – persoonlijke en collectief – onbewuste speelt.  In de psychologische astrologie wordt ook het onbewuste erbij betrokken om tot een evenwichtig totaalbeeld te kunnen komen.

Het is het bewustzijn dat de mens in staat stelt de wereld om hem heen te ervaren, te leren bevatten en begrijpen. Het is díe kant van de psyche – in onze westerse cultuur – , die is ingesteld op de aanpassing aan de uiterlijke werkelijkheid. Het onbewuste daarentegen is gericht op de aanpassing aan de innerlijke werkelijkheid.

In de astrologie noemen we het bewuste ‘superieur’ en het onbewuste ‘inferieur’. Dat wil niet zeggen dat ‘superieur’ goed is of beter en ‘inferieur’ minder goed of slecht. De vier bewustzijnsfuncties zeggen dus niets over goed of kwaad wat hun inhoudelijke kant betreft, maar drukken in eerste instantie een bepaalde benaderingswijze van het bewustzijn uit.

In jouw horoscoop is het mogelijk dat één element, maar ook meerdere elementen de boventoon voeren. Alle elementen kunnen in evenwicht zijn of er ontbreekt een element. Wat zeggen de elementen over jou? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!

Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult.
Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je DIRECT op de hoogte van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch cadeau. Voor jou van AstroLogisch!

Laat een reactie achter