De Elementen – Lucht & WEEGSCHAAL

Lucht & Water
Wanneer Lucht het bewuste element in je horoscoop is, dan is Water je onbewuste element, zie uitleg onder de elementen algemeen. Het element ‘Lucht‘ correspondeert met de functie ‘Denken ’.  Het Luchttype benadert de wereld vanuit een mentale bewustzijnshouding: op een logische, beredenerende en denkende manier. Gebeurtenissen worden op een rationeel theoretiserende manier benaderd, waarin relaties van mensen, feiten en (abstracte) gedachtegangen een belangrijke rol spelen.

Processen met betrekking tot gevoel en emotie, vanuit het element Water, zijn moeilijk te hanteren. Handelen vanuit gevoel en emotie, zoals Water doet, komt in het hoofd van Lucht niet op. Een Luchttype neemt waar vanuit eigen denkstructuren en verwerkt alles ook van daaruit. Lucht is wel degelijk in staat tot voelen, maar die gevoelens overkomen hen, ondanks dat ze het niet willen. Als je een Luchttype vraagt naar wat ie voelt, dan zal hij antwoorden met een gedachtebeeld óf met een snelle dooddoener. Maar blijft men aandringen dan zal hij in verlegenheid raken, omdat hij er geen idee van heeft wat hij nu precies voelt, daar kan hij uren over nadenken.


WEEGSCHAAL & Lucht: evenwichtig verbinden
Weegschaal is een Luchtteken. Net als Tweelingen en Waterman. Het element Lucht staat voor denken: logisch en rationeel vaststellen dát er iets is, wát dat dan is, om het in te passen in het eigen (mentale) wereldbeeld. Luchtmensen proberen alles om hen heen op een rijtje te zetten en alles in eigen plaatjes, theorieën en meningen in of aan te passen. Ondanks de sociale vaardigheden kunnen ze zich van hun omgeving en medemensen vervreemden, want ze kunnen voor zichzelf een niet reële wereld maken, waarin alles een plek heeft die zij bedacht hebben, maar die niet getoetst is op echtheid of de werkelijkheid.

Ze zijn heel flexibel in woord, gedachten en gebaren. Ze zijn in goed in contact leggen en communiceren op diverse manieren. Ze willen graag op een harmonieuze en bemiddelende manier optreden en dat kan in de buitenwereld nog wel eens de indruk wekken van ‘zo de wind waait, waait mijn jasje’.

Dat geldt ook voor de Weegschaal. Ze willen heel graag weten ‘wat men denkt’ en proberen zich daaraan aan te passen. Zij halen hun eigenwaarde uit hun sociale omgeving en de maatschappij. De hoofdmotivatie is dat ze graag soepel lopende relaties en omstandigheden willen om de harmonie en balans niet te verstoren.

Weegschalen hechten veel waarde aan relaties met anderen. Ze zijn warm en gevoelig en graag in het gezelschap van andere mensen. Samen met hun behoefte om alles in harmonie te brengen en te houden, resulteert dat in een vriendelijk mens, die steeds verzoenend en bemiddelend optreedt. Er is niet zozeer een aangeboren gevoel voor harmonie, maar eerder een gevoel voor disharmonie, dat in balans wil komen.

Weegschalen functioneren super als ze in balans zijn met de mensen om hen heen. Daarbij willen ze wel graag een gevoel van liefdevolle gelijkwaardigheid hebben. Ook willen ze innerlijk rust en harmonie ervaren. Ze voelen zich het meeste in evenwicht als ze op een kalme, prettige manier met mensen om kunnen gaan. En als dat voor hun idee verstoord wordt (door bv. lelijke woorden, gevoelens en emoties) dan zetten ze alles op alles om hun plek in de wereld weer terug te krijgen. Die behoefte kan er ook voor zorgen dat ze zich aanpassen ook als dat niet goed voor ze is. Andersom om kan ook: ze kunnen zich alleen uiterlijk aanpassen, maar innerlijk zichzelf isoleren van de omgeving waar ze zo graag deel van willen uitmaken. Simpelweg door niet na te denken of te willen ervaren wat hen uit de gewenste balans haalt.

Lucht is een positief element, net als Vuur. Dat wil niet zeggen dat het goed is of beter dan een ander element. Het verschil tussen positieve (Lucht en Vuur) en negatieve (Water en Aarde) elementen is het verschil tussen actief en passief. De negatieve, dus passieve, elementen wachten meer af en zullen eerder réageren, dan als eerste tot actie overgaan. De positieve elementen zijn actief en ondernemend en nemen al snel het initiatief. En dat geldt ook voor het element Lucht.


WEEGSCHAAL Top – Tip – Todo
Top: beleefd, charmant, diplomatiek, elegant, harmonieus, neutraal, romantisch, rustig, schoonheid, verbinden.

Tip: aanpassen, afwachtend, besluiteloos, conflictvermijdend, inhouden, ja-knikker, oppervlakkig, pleasen, sentimenteel.

Todo: actief zijn, luisteren naar eigen behoeftes, confrontatie aangaan, uiten van negatieve emoties, zeg eens nee.


De Elementen algemeen
De twaalf tekens van de dierenriem zijn verdeeld in vier elementen (van drie tekens):

vuur, aarde, lucht en water.

De elementen geven de vier mogelijke houdingen van het bewustzijn aan. Volgens de leer van de functietypen van Carl G. Jung kan de mens op één van de volgende manier oriënteren met zijn bewustzijn:

  • Gewaarworden –> Aarde
  • Denken –> Lucht
  • Voelen –> Water
  • Intuïtie –> Vuur

Van deze  functies staan denken en voelen, dus lucht en water, tegenover elkaar. Ze sluiten elkaar uit en zijn niet te verenigen. Hetzelfde geldt voor gewaarworden en intuïtie, dus aarde en vuur. Beide delen verhouden zich complementair tot elkaar, met andere woorden: ze zijn tegengesteld gericht, maar vullen elkaar in alle opzichten aan.

Men identificeert zich meestal alleen met het bewuste deel van zijn psyche, dat deel dat ‘Ik’ zegt. Zonder zich goed te realiseren hoe belangrijk de rol is die zijn – persoonlijke en collectief – onbewuste speelt.  In de psychologische astrologie wordt ook het onbewuste erbij betrokken om tot een evenwichtig totaalbeeld te kunnen komen.

Het is het bewustzijn dat de mens in staat stelt de wereld om hem heen te ervaren, te leren bevatten en begrijpen. Het is díe kant van de psyche – in onze westerse cultuur – , die is ingesteld op de aanpassing aan de uiterlijke werkelijkheid. Het onbewuste daarentegen is gericht op de aanpassing aan de innerlijke werkelijkheid.

In de astrologie noemen we het bewuste ‘superieur’ en het onbewuste ‘inferieur’. Dat wil niet zeggen dat ‘superieur’ goed is of beter en ‘inferieur’ minder goed of slecht. De vier bewustzijnsfuncties zeggen dus niets over goed of kwaad wat hun inhoudelijke kant betreft, maar drukken in eerste instantie een bepaalde benaderingswijze van het bewustzijn uit.

In jouw horoscoop kan één element, maar ook meerdere elementen de boventoon voeren. Alle elementen kunnen in evenwicht zijn of er ontbreekt een element. Wat zeggen de elementen over jou? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je ook op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

 

Laat een reactie achter