De Elementen – Lucht & Tweelingen

AstroLogisch De Elementen - Lucht TWEELING, here's the info

Lucht < > Water
Wanneer Lucht het bewuste element in je horoscoop is, dan is Water je onbewuste element, zie uitleg onder de elementen algemeen. Het element ‘Lucht‘ correspondeert met de functie ‘Denken ’. Het Luchttype benadert de wereld vanuit een mentale bewustzijnshouding: op een logische, beredenerende en denkende manier. Gebeurtenissen worden op een rationeel theoretiserende manier benaderd, waarin relaties van mensen, feiten en (abstracte) gedachtegangen een belangrijke rol spelen.

Processen met betrekking tot gevoel en emotie, vanuit het element Water, zijn moeilijk te hanteren. Handelen vanuit gevoel en emotie, zoals Water doet, komt in het hoofd van Lucht niet op. Een Luchttype neemt waar vanuit eigen denkstructuren en verwerkt alles ook van daaruit. Lucht is wel degelijk in staat tot voelen, maar die gevoelens overkomen hen, ondanks dat ze het niet willen. Als je een Luchttype vraagt naar wat ie voelt, dan zal hij antwoorden met een gedachtebeeld óf met een snelle dooddoener. Maar blijf men aandringen dan zal hij in verlegenheid raken, omdat hij er geen idee van heeft wat hij nu precies voelt, daar kan hij uren over nadenken.


Tweelingen & Lucht:
snel denken & handelen
Tweelingen is een Luchtteken. Net als Weegschaal en Waterman. Het element Lucht staat voor denken: logisch en rationeel vaststellen dát er iets is, wát dat dan is, om het in te passen in het eigen (mentale) wereldbeeld. Luchtmensen proberen alles om hen heen op een rijtje te zetten en alles in eigen plaatjes, theorieën en meningen in of aan te passen. Ondanks de sociale vaardigheden kunnen ze zich van hun omgeving en medemensen vervreemden, want ze kunnen voor zichzelf een niet reële wereld maken, waarin alles een plek heeft die zij bedacht hebben, maar die niet getoetst is op echtheid of de werkelijkheid. Ze willen graag op een harmonieuze en bemiddelende manier optreden en dat kan in de buitenwereld nog wel eens de indruk wekken van ‘zo de wind waait, waait mijn jasje’. Ze zijn in goed in contact leggen en communiceren op diverse manieren. Ze zijn heel flexibel in woord, gedachten en gebaren.

Dat geldt zeker voor de Tweelingen. Als je een Tweelingen vraagt om een woordelijk verslag kort samen te vatten, dan doen ze hun uiterste best om aan dat verzoek te voldoen. Wat halverwege een afslag neemt, omdat het voor hen bijna onmogelijk is om niet dat ene feitje, mét dat ene gevolg, en natuurlijk dé ultieme oplossing toch te vermelden. Een samenvatting voor een Tweelingen betekent meestal het hele verhaal vertellen, maar dan op dubbele snelheid. Mét bijbehorende gebaren.

De hoeveelheid gegevens en informatie die de Tweelingen weet te vergaren en weet te verbinden, grenst aan het ongelooflijke. Ze kunnen zich vullen met de laatste nieuwtjes of onbeschaamd een wandelende roddelrubriek zijn. Toch wordt aan alle verzamelde informatie zelden een samenhangend wereldbeeld opgebouwd, want meestal wordt alles aan de omstandigheden van het ogenblik overgelaten. De pet van deze vrolijk vlinderende flierefluiter lijkt elke keer anders te staan.

Hun snelheid, beweeglijkheid en mentale sprongen, kunnen op de buitenwereld ook een rusteloze en nerveuze indruk maken. Dat is soms waar, maar aan de andere kant is het hun doel om steeds te blijven leren en overal wat van te weten. Dat is ook handig als ze contacten leggen. In een gezelschap weten ze iedereen geanimeerd met elkaar in gesprek te brengen. Ze zijn als het ware een verbindende schakel in het leven. Via deze netwerker pur sang kent iedereen, iedereen.

Lucht is een positief element, net als Vuur. Dat wil niet zeggen dat het goed is of beter dan een ander element. Het verschil tussen positieve (Vuur en Lucht) en negatieve elementen is het verschil tussen actief en passief. De negatieve, dus passieve, elementen wachten meer af en zullen eerder réageren, dan als eerste tot actie overgaan. De positieve elementen zijn actief en ondernemend en nemen al snel het initiatief. En dat geldt ook voor het element Lucht.


TWEELINGEN Top – Tip – Todo
Top: communiceren, flexibel, grappig, handig, inventief, leergierig, netwerken, speels, sprankelend, veelzijdig, verbinden, vrolijk
Tip: babbelkous, chaos, flirt, grillig, discussies, hyperdepieper, nerveus, nonchalant, onnadenkend, oppervlakkig, snel verveeld, wispelturig
Todo: af en toe stilstaan om ook de informatie onder de oppervlakte op te nemen, vat kort en bondig samen, wees net zo kritisch op jezelf als je op de ander bent.


De Elementen algemeen
De twaalf tekens van de dierenriem zijn verdeeld in vier elementen (van drie tekens):
vuur, aarde, lucht en water.

De elementen geven de vier mogelijke houdingen van het bewustzijn aan. Volgens de leer van de functietypen van Carl G. Jung kan de mens op één van de volgende manier oriënteren met zijn bewustzijn:

  • Gewaarworden > Aarde
  • Denken > Lucht
  • Voelen > Water
  • Intuïtie > Vuur

Van deze  functies staan denken en voelen, dus lucht en water, tegenover elkaar. Ze sluiten elkaar uit en zijn niet te verenigen. Hetzelfde geldt voor gewaarworden en intuïtie, dus aarde en vuur. Beide delen verhouden zich complementair tot elkaar, met andere woorden: ze zijn tegengesteld gericht, maar vullen elkaar in alle opzichten aan.

Men identificeert zich meestal alleen met het bewuste deel van zijn psyche, dat deel dat ‘Ik’ zegt. Zonder zich goed te realiseren hoe belangrijk de rol is die zijn – persoonlijke en collectief – onbewuste speelt.  In de psychologische astrologie wordt ook het onbewuste erbij betrokken om tot een evenwichtig totaalbeeld te kunnen komen.

Het is het bewustzijn dat de mens in staat stelt de wereld om hem heen te ervaren, te leren bevatten en begrijpen. Het is díe kant van de psyche – in onze westerse cultuur – , die is ingesteld op de aanpassing aan de uiterlijke werkelijkheid. Het onbewuste daarentegen is gericht op de aanpassing aan de innerlijke werkelijkheid.

In de astrologie noemen we het bewuste ‘superieur’ en het onbewuste ‘inferieur’. Dat wil niet zeggen dat ‘superieur’ goed is of beter en ‘inferieur’ minder goed of slecht. De vier bewustzijnsfuncties zeggen dus niets over goed of kwaad wat hun inhoudelijke kant betreft, maar drukken in eerste instantie een bepaalde benaderingswijze van het bewustzijn uit.


In jouw horoscoop kan één element, maar ook meerdere elementen de boventoon voeren. Alle elementen kunnen in evenwicht zijn of er ontbreekt een element. Wat zeggen de elementen over jou? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je ook op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijninspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

 

Laat een reactie achter