De elementen – Aarde & MAAGD

Aarde & Vuur
Wanneer Aarde het bewuste element in je horoscoop is, dan is Vuur je onbewuste element, zie uitleg onder de elementen algemeen. Bij het Aardetype gaat het om constateren dat er iets is, van concrete feiten en zaken.  De basis is de zintuigelijke, concrete waarneming: wat zie ik, wat ruik ik, wat proef ik, wat voel ik, wat hoor ik, wat neem ik waar? Met de zintuigen wordt alles wat maar mogelijk is afgetast en op concrete waarheid getoetst.

Kijken achter de dingen en de mogelijkheden zien, zoals Vuur doet, komt bij Aarde niet op. Sterker nog, dingen die niet met de zintuigen kunnen worden waargenomen, bestaan simpelweg niet voor Aarde. Het zoeken naar mogelijkheden (wat je onbewuste functie Vuur doet) voelt voor Aarde als een onzekerheid, omdat ze het gevoel kunnen krijgen dat ze alles wat ze concreet aan zekerheden en materie hebt opgebouwd en verworven, op het spel zetten voor iets waarvan ze zich niet eens een voorstelling kunnen of willen maken (wat ‘vuur’ wel graag wil doen). Aan de andere kant heeft Aarde juist door hun vasthoudendheid aan het concrete en stoffelijke een uitstekend gevoel voor vormen en verhoudingen en dat is een vermogen die op creatief gebied goed tot uitdrukking kan komen.


Maagd & Aarde: praktische dienstbaarheid
Maagd is een Aardeteken. Net als Stier en Steenbok. Het element Aarde staat voor gewaarworden, waarnemen met de zintuigen. ‘What you see is what you get’, zou het motto van Aarde kunnen zijn. De begrippen hier-en-nu, nuchter, realiteit, pragmatisch zijn zekerheden in de wereld van Aarde. Een Aardemens staat krachtig met beide benen op de grond. Ze zijn niet zo makkelijk van hun stuk te brengen. Ze houden niet van veranderen, met engelengeduld en doorzettingsvermogen klaren ze dagelijks dezelfde routineklussen. Ze houden vast aan hun gewoontes, zoals hún tafeltje in het restaurant, dezelfde inrichting van de woning of de vaste werkplek. Geen flexplekken voor de Aardemens! Dat maakt dat bij noodzakelijke veranderingen Aarde koppig vastklampt aan het oude, de hakken in het zand zet of bokkig gaan mokken.

Zo ook de Maagd, die zekerheid zoekt in de verwerking van feiten. Maagden staan bekend om hun analytisch vermogen, dat voor een groot deel in dienst staat van het idee dat alles puur, schoon en perfect moet zijn.  Ze kunnen steeds maar weer bezig zijn met ontleden, tot in het kleinste detail. Hun bewustzijn is gericht op concreet waarnemen en ervaren van feiten en verschijnselen, waarbij ze vooral gericht zijn op de praktische en materiele waarde ervan. Reden waarom ze veel waarde hechten aan uiterlijk mooie zaken. ‘Mooi’ is immers iets dat concreet kan worden waargenomen en op grond daarvan kan worden beoordeeld en in een vakje kan worden gestopt.

Vanuit hun behoefte aan zekerheid bouwen ze vandaag op een concrete, solide en praktische manier aan een morgen, die hen houvast en zekerheid kan bieden. Het zoeken naar mogelijkheden (wat hun onbewuste functie ‘vuur’ doet) ervaren ze als onzeker, omdat ze het idee hebben dat alles wat ze concreet aan (materiële) zekerheden hebben opgebouwd en verworven, op het spel zetten voor iets waarvan zij zich niet eens een voorstelling kunnen of willen maken (wat ‘vuur’ wel graag wil doen).  Doordat ze houvast zoeken in concrete feiten, missen ze essentiële verbanden. Daardoor raken ze de grote lijn kwijt en kunnen ze verzanden in allerlei details. Zo kan er chaos ontstaan, waar ze orde zoeken.

Aarde is een negatief element, net als Water. Dat wil niet zeggen dat het goed is of beter dan een ander element. Het verschil tussen positieve (Vuur en Lucht) en negatieve (Aarde en Water) elementen is het verschil tussen actief en passief. De positieve elementen zijn actief en ondernemend en nemen al snel het initiatief. De negatieve, dus passieve, elementen wachten meer af en zullen eerder réageren, dan als eerste tot actie overgaan. En dat geldt ook voor het element Aarde.


MAAGD Top – Tip – Todo
Top: analytisch, detaillistisch, dienstbaar, handig, hardwerkend, hygiënisch, nauwkeurig, nuttig, praktisch, zorgvuldig

Tip: bekritiseren, kieskeurig, koel, onderdanig, overbezorgd, perfectionistisch, pietepeuterig, rationeel, veeleisend,

Todo: accepteer veranderingen, meer (zelf)vertrouwen, minder oordelen, ontspannen, rust nemen, zie ook de schoonheid van de onvolmaaktheid.


De Elementen algemeen
De twaalf tekens van de dierenriem zijn verdeeld in vier elementen (van drie tekens):

vuur, aarde, lucht en water.

De elementen geven de vier mogelijke houdingen van het bewustzijn aan. Volgens de leer van de functietypen van Carl G. Jung kan de mens op één van de volgende manier oriënteren met zijn bewustzijn:

  • Gewaarworden –> Aarde
  • Denken –> Lucht
  • Voelen –> Water
  • Intuïtie –> Vuur

Van deze  functies staan denken en voelen, dus lucht en water, tegenover elkaar. Ze sluiten elkaar uit en zijn niet te verenigen. Hetzelfde geldt voor gewaarworden en intuïtie, dus aarde en vuur. Beide delen verhouden zich complementair tot elkaar, met andere woorden: ze zijn tegengesteld gericht, maar vullen elkaar in alle opzichten aan.

Men identificeert zich meestal alleen met het bewuste deel van zijn psyche, dat deel dat ‘Ik’ zegt. Zonder zich goed te realiseren hoe belangrijk de rol is die zijn – persoonlijke en collectief – onbewuste speelt.  In de psychologische astrologie wordt ook het onbewuste erbij betrokken om tot een evenwichtig totaalbeeld te kunnen komen.

Het is het bewustzijn dat de mens in staat stelt de wereld om hem heen te ervaren, te leren bevatten en begrijpen. Het is díe kant van de psyche – in onze westerse cultuur – , die is ingesteld op de aanpassing aan de uiterlijke werkelijkheid. Het onbewuste daarentegen is gericht op de aanpassing aan de innerlijke werkelijkheid.

In de astrologie noemen we het bewuste ‘superieur’ en het onbewuste ‘inferieur’. Dat wil niet zeggen dat ‘superieur’ goed is of beter en ‘inferieur’ minder goed of slecht. De vier bewustzijnsfuncties zeggen dus niets over goed of kwaad wat hun inhoudelijke kant betreft, maar drukken in eerste instantie een bepaalde benaderingswijze van het bewustzijn uit.


In jouw horoscoop kan één element, maar ook meerdere elementen de boventoon voeren. Alle elementen kunnen in evenwicht zijn of er ontbreekt een element. Wat zeggen de elementen over jou? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!


Maak nu kennis met je horoscoop en boek een inspiratieconsult. Klik hier voor meer inspiratie.

Wil je ook op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf. Cadeau, voor jou van AstroLogisch.

 

Laat een reactie achter