Jupiter – visie & groei

Leesplezier 12 minuten

Algemeen
Jupiter vervult een belangrijke functie binnen het zonnestelsel. Doordat hij zwaarder is dan alle andere planeten tezamen is hij een belangrijke component van het massa-evenwicht van het zonnestelsel. Door zijn massa stabiliseert hij de planetoïdengordel; zonder Jupiter zou gemiddeld iedere 100.000 jaar een planetoïde uit de planetoïdengordel de aarde treffen en hierdoor zou leven op aarde ernstig belemmerd, zo niet onmogelijk worden. Ook andere objecten dan kometen worden door Jupiter weggevangen. Er wordt daarom tegenwoordig gedacht dat de aanwezigheid van een Jupiterachtige planeet in een planetenstelsel weleens een voorwaarde zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van leven in een dergelijk stelsel.
Vanaf de Aarde is Jupiter vaak met het blote oog zichtbaar als een heldere “ster” die niet flonkert. Na de zon, de maan en Venus is Jupiter het helderste object aan de hemel. Alleen als Jupiter ten opzichte van de aarde achter de zon staat is waarneming niet mogelijk.
(Bron: Wikipedia)


Jupiter – de Grote Weldoener
Jupiter is de grootste planeet in ons zonnestelsel en hoort bij het sterrenbeeld Boogschutter. Deze planeet symboliseert geloof, vertrouwen, optimisme, ontwikkeling, overvloed, geluk, gulheid en groei. Jupiter is op 2 december 2019 de Steenbok ingegaan en daar blijft ie staan tot 19 december 2020. Daarna gaat ie naar de Waterman en maakt een conjunctie met Saturnus.

Jupiter is de meest gunstige en veelbelovende planeet in de astrologie. Hij wil graag de materiële kant van het leven verbeteren. Niet dat het geluk je ineens de schoot valt, dat niet. Jupiter ‘s optimisme helpt je kansen te zien die je normaal gesproken niet ziet. En helpt jou te geloven dat alles mogelijk is. En als je gelooft dat alles mogelijk is, dan ligt geluk om de hoek.

Jupiter staat voor groei en uitbreiding. Hij werkt uitbreidend en verbredend op zowel het lichamelijke niveau (overgewicht), het psychische als het intellectuele niveau en wil daarbij alleen aan zichzelf verantwoording afleggen. Door zijn overzicht, intellect en zijn vermogen tot afwegen, beoordelen en de dingen tot een synthese te brengen, wordt Jupiter ook de planeet van de wijsheid genoemd.

Jupiter ’s uitbreiding betekent ook over de grenzen gaan, letterlijk, fysiek,  en figuurlijk, in mind en geest. Jupiter ‘s reizen breiden je blik op de wereld uit, zodat je een hoger perspectief krijgt en een andere visie op je leven. Door onder te dompelen in een andere cultuur, leer je je aan te passen aan andert je dagelijkse realiteit.

Jupiter is gelinkt aan geloven en religies, omdat deze planeet de hogere waarheid zoekt. Vanuit het geloof dat er één overkoepelende wet is die over alles regeert. In de mythologie was Jupiter, ook wel Zeus genoemd, de koning der goden. De hogere waarheid kan ook worden gevonden via hogere kennis, vandaar dat de hogere opleidingen, de filosofische en geestelijke of religieuze opleidingen ook onder Jupiter en Boogschutter vallen. Wanneer we verschillende concepten tot een geheel brengen, kunnen we een groter begrip van de waarheid krijgen.


2019 was het Jaar van Jupiter
Eens in de 12 jaar staat Jupiter in zijn eigen teken Boogschutter. Dit is de tijd om je te richten op Jupiter ’s eigenschappen. Focus op de grote lijnen. Maak grote plannen, leg de lat hoog, maak grote doelen. Volg een opleiding, volg een spiritueel pad. Vind een coach of leraar. Of wordt er zelf één. Ga reizen, ga op zoek nieuwe ervaringen, start de zoektocht naar je eigen waarheid of verruim deze. Vertrouw op je geloof en geloof in je vertrouwen.

Jupiter komt elke 12 jaar terug in de tekens. Dus als je 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 enz. bent, dan heb je een terugkeer van Jupiter op je geboorte-Jupiter. De vorige keer dat Jupiter in de Boogschutter stond was:

 • november 2006 – december 2007
 • december 1994 – januari 1996
 • december 1982 – januari 1984
 • steeds 12 jaar eerder / verder

Wat gebeurde er toen in je leven?

Jupiter – de grootste planeet in ons zonnestelsel

Boogschutter – thuishaven voor Jupiter
Waarom voelt Jupiter zich thuis bij Boogschutter? Boogschutter is een beweeglijk teken, net als Tweeling, Maagd en Vissen en dat betekent dat ze makkelijk kunnen schakelen. De Boogschutter heeft de oplossing al voor het probleem zich meldt. Boogschutter is een vuurteken en kijkt áchter de dingen, reagerend vanuit instinct en intuïtie. Boogschutter is het symbool van het eeuwige leven en de altijd voortdurende ontwikkeling.

Jupiter in Boogschutter is het spirituele, geestelijke vuur, het vuur van de Liefde en de Waarheid. Deze combi gaat vooral over geloven en vertrouwen. Geloven betekent dat je accepteert dat iets waar is, zonder bewijs.  Het is makkelijk om te geloven in dingen die bewezen zijn. Of als alles erop wijst dat je op het goede spoor zit om je doelen te behalen. Maar dat is niet het geloof en vertrouwen van Jupiter in Boogschutter. Dat gaat over geloof in je vertrouwen en vertrouwen in je geloof. Juist als er geen bewijs is, geen uitsluitsel is, dan is het belangrijk dat je verbinding maakt met je geloof en vertrouwen.

Als je zwak staat, kan je twijfelen. Niks mis met twijfel, want zo kom je erachter waar je staat en het kan je sterker maken in je geloof, in je vertrouwen. Het is je verbinding met geloven en vertrouwen in jezelf, die je helpen om je missie, je visie, je doelen, vast te houden.

Jupiter in Boogschutter leert je hoe te geloven en te vertrouwen, hoe je betrokken blijft en werkt vanuit jouw gezichtspunt, wat er ook gebeurt. Dat je doet naar wat je zo sterk van binnen voelt, ‘weet’ als het ware. Geloven is eigenlijk een innerlijk weten dat je weet wat te doen als de mogelijkheid aanklopt. En dat innerlijk weten is: het durven voelen in je ‘zijn’. En daar de volle verantwoording voor nemen. Geloven en vertrouwen kan niet zonder je te verbinden met je innerlijk weten.

In 2019 hebben we gezocht naar een hogere, geestelijke of spirituele betekenis van ons leven, Jupiter in Boogschutter.
In 2020 heeft Jupiter ons geholpen om volgens de regels te spelen, en tegelijkertijd laten zien dat die regels te beperkend zijn. Dat ze meer verdelen dan samenbrengen en dat dat onnodig en onwenselijk is. Jupiter heeft zich politiek correct opgesteld en heeft zich ingezet om aandacht te vragen voor echte veranderingen, echte vrijheid, echte verbinding, Jupiter in Steenbok.
In 2021 zullen we met hulp van Jupiter op zoek gaan naar die nieuwe vrijheid, een geïnspireerde kijk op de samenleving en hoe we kunnen insluiten, i.p.v. buitensluiten, Jupiter in Waterman.


Jupiter in jouw horoscoop
Jupiter heeft tot doel het uitbreiden van je bewustzijn d.m.v. kennis, begrip, vertrouwen en geloven. Het ontwikkelen van je mentale, materiële en geestelijke vermogens betekent ook het delen van die kennis met andere mensen, zodat zij daar ook profijt van hebben. Jupiter kan zowel eigenwijs zijn als eigen wijsheid uitdragen. Deze planeet wil vooral vanuit zijn eigen geweten uitgaan en dat leidt tot de behoefte om een filosofische, geestelijke  of religieuze overtuiging te vormen, om een innerlijk besef van de wet toe te passen. Jupiter geeft een grote behoefte aan het diep beleven van ervaringen: door zelfonderzoek, door het verbreden van de horizon (letterlijk en figuurlijk) en door studie.

Zijn expansiedrang geeft hem ook de behoefte om naar de toekomst te kijken. Traditioneel wordt Jupiter o.a. in verb and gebracht met profeten en zieners. En ook met religie en geestelijkheid, filosofie, hoger onderwijs, studie, waardigheden, sport (vooral paardensport en jagen), wedstrijden (het spelelement) en speculeren. Verder met groei en weelde, overvloed, succes, geluk, eer, grote reizen, gulzigheid, artsen en gezondheid.

Jupiter wordt ook wel de ‘Grote Weldoener’ genoemd en op het eerste gezicht is hij betrokken bij veel zaken die vreugde geven en blij maken. Het grootste nadeel is dat zijn expansieve vermogen geen grenzen kent, waardoor hij zichzelf in de weg kan zitten. Bv. iem ands geestelijk groei slaat om in fanatisme. Of iem and bezit zoveel dat hij roekeloos omgaat met geld en goederen en in één grote gok alles verliest. Of je geniet teveel van lekker eten en drinken, wordt dikker en je overgewicht zit je in de weg.


Huidige stand van Jupiter

Overvloed
Op 29 december 2021 gaat Jupiter naar Vissen. Daar blijft ie relatief kort, want in mei 2022 gaat ie al door naar Ram.

Jupiter is de planeet die aan Boogschutter is toegeschreven, maar vóór de ontdekking van Neptunus was Jupiter óók de planeet van Vissen. Jupiter voelt zich daar prima op zijn gemak. In Vissen kan Jupiter zo wijs, spiritueel en gevoelvol zijn, als hij wil. Jupiters energie is de afgelopen jaren aan banden gelegd door de energie van Saturnus. Eerst samen in Steenbok en dit jaar in Waterman. Zoals Jupiter een tweede thuis heeft in Vissen, heeft Saturnus dat in Waterman. En al kan Jupiter zich vrijer bewegen in het vrijheidslievende en waarheidszoekende teken Waterman, door Saturnus’ invloed moet het spel toch volgens zijn regels gespeeld worden.

Jupiter versterkt alle invloeden, positief en negatief. De negatieve uitwerkingen van Jupiter in Vissen zijn o.a.: verslavingen, waanvoorstellingen, gokken, leven in een roes, laten meesleuren, teveel en alles waar je TE voor kan zetten. De keerzijde van Jupiter in Vissen is dat we TE optimistisch kunnen worden. En aangezien Neptunus ook in Vissen is, kan het optimisme veranderen in wensdenken. Dan vinden we van alles en nog wat magisch. Het is goed om af en toe even terug te trekken om alleen te zijn. Even tot jezelf te komen, want de alledaagse roezemoes kan chaotisch en verwarrend zijn. Dan maak je ruimte voor Jupiters gezonde optimisme en vertrouwen.  


Golven van inspiratie
We kunnen op zoek gaan naar groter en beter. Om verder te kijken naar wat realistisch is. Om te dromen en te vertrouwen in de droom. Prima, zolang je beseft dat hooggestelde doelen zelden bereikt worden. Daarvoor heb je meer nodig dan een optimistische Jupiter in Vissen. Jupiterenergie kan overmoedig maken, waardoor men grote risico’s neem. Vaak verlies je meer, dan waarmee je begon. Niks groei en uitbreiding. Dat kan ook gebeuren tijdens een Jupitertransit. Of je ervaart iets als een overweldigende tsunami, ook als het om iets positiefs gaat.

Deze periode zijn we intuïtief op zoek naar de waarheid. We kunnen ons vooral vinden in elke stroming die ons gevoelsmatig aanspreekt. Of elke flow, die ons inspireert. Dat kan voortkomen, omdat je jezelf onvoldoende kent, of je identiteit onvoldoende ontwikkeld hebt. Maar ook als je wel een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt hebt, kan je bezig blijven met universele principes. Je kan (leren) zien dat jijzelf een deel van het geheel bent, die druppel in de oceaan én tegelijkertijd de oceaan zelf.

Vanuit gevoeld inzicht kan je onbaatzuchtig en met compassie, een steun en toeverlaat voor anderen zijn. Dienstbaar, zonder eigenbelang. Houd wel de balans in de gaten: geven zou van harte moeten gaan en je moet je eigen behoeftes niet volledig opzij zetten. Als je eerlijk van je bezit en vanuit je hart geeft, zul je dat heerlijk vinden om te doen. Dat voelt goed. Maar als je geeft vanuit zelfopoffering, doe je daarmee zowel jezelf als de ander tekort. Je kan beter bezig zijn om je eigen idealen waar te maken.


Na vloed komt eb
Jupiter gaat retrograde op 16 juni tot 18 oktober 2021. Op 28 juli stapt ie weer terug naar de rationele Waterman. Het kan voelen als eb na vloed. Alsof er op de pauzeknop wordt gedrukt. Dromen kunnen in twijfels terugtrekken. Twijfels kunnen idealen aanpassen en een ware visie ontwikkelen. Als je ondertussen maar blijf vertrouwen in wat je gelooft dat jij waar kan maken. Wanneer je een groeimindset hebt, gelooft in overvloed en op zoek bent naar kansen, dan maak je meer kans om vooruitgang te boeken. Dat is nodig, wanneer Jupiter op 28 december 2021 opnieuw naar Vissen gaat.


Coronapandemie
Jupiter speelt een grote rol wereldwijd in de pandemie in 2020. Lees HIER over het Coronavirus vanuit AstroLogisch standpunt. Op 19 december 2020 gaat Jupiter definitief naar Waterman en ontmoet daar direct Saturnus. Een speciale ontmoeting die een nieuw tijdperk van 200 jaar inluidt. Is dit het begin van het langverwachte Aquariustijdperk? Ik houd je op de hoogte.

Lees ook: Saturnus in Waterman – tijd voor de nieuwe fase


Hoe jouw  Jupiter – groei en vertrouwen  – uitwerkt is afhankelijk in welk huis het staat en welke verbindingen het maakt met andere planeten in je horoscoop. Ben je nieuwsgierig hoe jouw Jupiter zich uitdrukt in groei, visie en vertrouwen? Laat een reactie achter en ik neem snel contact met je op. Ik vertel het je graag!

Wil je als EERSTE op de hoogte zijn van alle AstroLogische blogs, video’s, tips en nieuws? Schrijf je HIER in op mijn inspiratiemail en ontvang mijn e-boek Ontmoet & Groet jezelf met AstroLogisch. Cadeau voor jou van AstroLogisch.

Laat een reactie achter

2 reacties

 1. Anne Marie op 14/12/2019 om 21:18

  Lieve Judith,
  Wat heb je het alles goed uitgelegd.
  Ik heb Venus in boogschutter en mijn ascendant en Jupiter is mijn gelukspunt, zei mijn moeder mij vroeger.
  Ik voel me ook met boogschutters verwant.
  Ik zou het best leuk vinden, als je Mijn horoscoop een keer bekijkt met mij.
  Binnenkort ben ik jarig, misschien kan ik me dan een cadeau geven voor Astrologisch ! Spreken we ergens gezellig samen af. Zouden we nog doen!

  Lieve groet
  Anne Marie

  • AstroLogisch - Judith Lauppe op 17/12/2019 om 09:41

   Lieve Anne Marie,

   Dank je wel voor je positieve reactie. Dat kan ook bijna niet anders met zoveel prachtvolle Boogschutterenergie in je horoscoop.
   Het is me een genoegen om eens af te spreken. Neem ik mijn laptop mee om je horoscoop eens door te nemen.

   Met stralende groet,

   Judith Lauppe