Volle Maan in Steenbok – Zon in Kreeft

Volle Maan in Steenbok – Zon in Kreeft

Dinsdag 16 juli 2019, vanaf 21:31 uur, is het Volle Maan. De Volle Maan in Steenbok en de Zon in Kreeft maken een spanningsvolle verbinding met Saturnus, Pluto, Noordelijke Maansknoop en Venus. Neptunus doet zijn best daar nog wat aardigs van te maken.

Rijping van de eerste oogst
Met Nieuwe Maan in Kreeft (lees hier) was er een zonsverduistering. Dat ging over nieuwe bewustwording over jouw zieledoel. Daarna volgt er altijd een maansverduistering. Dit keer is dat een gedeeltelijke eclips. De Maan staat o.a. voor gevoel, emotie en dat wat je nodig hebt om je prettig te voelen. Met een deeleclips voelen we in eerste instantie niet duidelijk wat we nodig hebben. We voelen ergens wel dat er iets is dat ons beperkt. Dat ‘iets’ kan te maken hebben met het verleden, waarvan we ons vrij kunnen maken.

Deze Volle Maan in Steenbok is een mooi vervolg op het thema van de Nieuwe Maan in Kreeft en de vorige Volle Maan in Boogschutter (lees hier). We blijven diepga and doen en jezelf vrij maken van dat wat je tegenhoudt of beperkt. Welke thema’s kunnen we nog meer ontmoeten?

Kiezen en consequenties
Er kunnen spanningen tussen persoonlijke verlangens en openbare of beroepsplichten zijn. Je kan het gevoel hebben naar twee verschillende kanten te worden getrokken. Door die polarisatie heb je gevoel dat je moet kiezen tussen ‘ik’ en ‘zij’, tussen subjectief en objectief, tussen bewust en onbewust en tussen privé en openbaar. Je kan daarbij het gevoel hebben dat je niets meer zelf in de h and hebt.  Deze periode zijn we ons zeer bewust van de beperkingen, die mensen en situaties ons kunnen opleggen. Althans zo voelen we dat. Het hoeft niet echt zo te zijn. Waar uit zich dat in: we vinden dat iedereen ons voor de voeten loopt. Of voelen ons gehinderd in onze vrijheid. We kunnen ons maar moeizaam uiten. Of hebben het gevoel dat we onszelf niet kunnen zijn. We kunnen ons beperkt voelen om onze wensen te volgen, door afspraken, plicht en verantwoording. Of door consequenties van eerder gemaakte keuzes.

Een goede tijd om erachter te komen waar in het leven we staan. Waar we materieel, geestelijk én emotioneel behoefte aan hebben. En wat we daaraan zelf kunnen bijdragen. Wat we los mogen laten om meer ruimte te creëren om vrij te zijn. In deze periode moeten we een beslissing onder ogen zien, een keuze die al een tijdje ligt te wachten. Het kan een moeilijke keuze zijn, die je zorgvuldig wilt bekijken. Of je weet het al, maar vindt het lastig om die nieuwe kant daadwerkelijk op te gaan. Het liefst trek je je terug om dat in stilte te doen. Meestal ‘voelen’ we wel ‘iets’, maar zijn ons daar niet altijd van bewust, terwijl dat ‘voelen’ wel een rol speelt in o.a. keuzes.  Hoe dan ook, je moet vooruit, op naar die nieuwe fase. Een fase, die je in staat stelt om je echte zelf te zijn en uit te drukken. Je keuze kan wel wat opschudding bij je dierbaren veroorzaken, omdat ze zich bedreigd kunnen voelen door de ver anderingen.

Eerder behaalde resultaten zijn geen garantie
Je voelt je niet helemaal op je gemak met je eigen emoties en gevoelens. We willen ons gevoelsleven onder controle hebben en beheersen, omdat we denken ons prettiger te voelen bij concrete zekerheden. We kunnen de neiging hebben ons te storten op praktische taken om al die ongemakkelijke emoties te negeren. In alle opzichten kun je behoudend en praktisch reageren en continue de behoefte voelen om te ervaren dat je gewaardeerd wordt door je omgeving. Voel je dat niet, dan kan dat leiden tot bitterheid. Je kan innerlijk gefrustreerd terugtrekken en uiterlijk nog harder werken om te bewijzen hoe waardevol je bent. Er kunnen diepe inzichten komen over kanten van jezelf of je leven waarvan je je niet bewust was. Of die je liever niet zag… Binnen relaties kunnen er conflicten ontstaan. Dat is niet erg, zolang alles maar op tafel komt en uitgesproken wordt. Tijd om schoon schip te maken. Niet alleen voor jezelf, want samen bereik je de transparante ver andering die nodig is. Geef en vraag ook zelf om de steun en hulp die nodig is.

Een periode van intense gevoelservaringen, waarin je jouw gevoelens en diepste gedachten liever voor jezelf houdt. Dat wat je negatief vindt van jezelf moet je juist in deze tijd onder ogen zien. Alles wat er gebeurt, brengt je in nauw contact met je diepere gevoel. Misschien kan je niet goed bij je gevoel komen of vind je het akelig om je emoties boven tafel te krijgen. Er kan iets in het verleden gebeurd zijn, wat in het hier-en-nu schuldgevoel oplevert. Of iem and van dit moment.

Voel vrij om nieuwe keuze te maken en draag zelf de gevolgen
Ook in and nemen van de reactie op de situatie. Niet dat onze emoties nou zo negatief zijn, maar ze kunnen wel heftig en lastig hanteerbaar zijn. We willen ons verbonden voelen en het maakt niet uit of er conflicten en/of problemen spelen. Het gaat om de intensiteit van het contact. En ja, dat kan behoorlijke ruzies geven, maar ook een groot begrip voor elkaar. Verschil van mening kan juist positief uitpakken, omdat een eventueel niet uitgesproken spanning dan zichtbaar wordt. En dat kan voor alle partijen een opluchting zijn.

Wat is de betekenis van de Volle Maanperiode
Wanneer de Zon overdag en de Maan ’s nachts in hun volle omvang zichtbaar zijn, dat staat astrologisch de Zon oppositie de Maan. Dat symboliseert een periode van dualiteit. Bewuste houding (Zon) en onbewuste reactiepatronen (Maan) staan tegenover elkaar, maar hebben ook altijd iets gemeenschappelijks. Ze kunnen elkaar dus goed aanvullen, maar dan moet dat gemeenschappelijke wel eerst gevonden worden. Zolang dat er niet is, blijft er vooral een knagend gevoel van onbehagen en onveiligheid. Meestal ben je geneigd om voor een bepaalde houding te kiezen. Wanneer je kiest voor de ene houding en de andere houding weinig kans krijgt, kan deze zich op indirecte manieren gaan uiten. Als je zowel de bewuste houding (Zon) als de onbewuste reactiepatronen (Maan) een kans geeft, dan kan je je bewust worden van die dualiteit. Voor de buitenwereld geeft dat een wisselvallige indruk en innerlijk geeft het weinig zekerheid.

De omvang van de moeilijkheden hangt van de mate waarin je wel of niet een gevoelsmatig of emotioneel contact met jezelf hebt. Heb je dat weggedrukt en heb je je meer op je ratio gericht, dan kan deze periode meer spanning opleveren. Zijn je gevoelsleven, je ratio en bewustzijn meer in balans, dan kan dit een succesvolle periode zijn. Over welke spanning hebben we het dan? Je begrijpt je eigen emoties of gevoel niet met je verst and. Je kan dat moeilijk aan anderen uitleggen, of kan het helemaal niet onder woorden brengen, of het is verwarrend en onbegrijpelijk voor jezelf.

Als je kiest voor je bewustzijn (Zon), dan wil je bv. de objectieve waarheid weten, dus de waarheid los van jezelf. De Maan en de bijbehorende (onbewuste) emoties van jezelf en de andacht en vind je dan minder waard, maar die blijven wel aankloppen. Of andersom: je onderzoekt je gevoel en emoties en gaat daarbij alleen maar uit van jouw eigen waarheid. Je kan ook voor beide houdingen tegelijkertijd kiezen, waarbij je nadenkt over gevoel en emoties, en voelt wat je bedenkt.

Met Volle Maan worden de resultaten zichtbaar van de intenties en plannen die je vanaf Nieuwe Maan in de wereld hebt gezet. Een tijd van oogsten, van dankbaar zijn en van vieren. Dankbaar voor alles en iedereen, die je ontmoet hebt. Vieren wat je hebt gedaan, wat je hebt geprobeerd, wat je hebt doorstaan. De periode na Volle Maan, wanneer de Maan afneemt, mag je loslaten wat je niet meer dient. Een tijd van verstilling, van naar binnen keren en ruimte geven aan wat verder mag ontstaan. Wanneer het weer tijd is voor Nieuwe Maan.

Iedereen, maar vooral mensen met een of meerdere planeten in hun horoscoop in de tekens Kreeft, Steenbok en Vissen kunnen de energie van deze Volle Maansperiode ervaren.  

Wil je weten wat de huidige st and van de planeten, transits genaamd, voor jou betekenen?
Laat een reactie achter en ik neem snel contact op. Ik vertel het je graag!

Laat een reactie achter